V každé zemi se přístup k znevýhodněným osobám liší. Pojďme se podívat, jak funguje italská nezisková společnost Frontiera Lavoro, která poskytuje především kariérové poradenství a sociální služby. Jak se jim daří umístit znevýhodněné skupiny na italském trhu práce. Jakých úspěchů dosáhli a jak bojují proti ageismu?


Nezisková společnost Frontiera Lavoro působí ve střední Itálii, kde už dvacet let pomáhá lidem s nejrůznějšími typy znevýhodnění – duševně nemocným, tělesně postiženým, imigrantům, ale i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Sehraný tým sestávající z právníků, psychologů, sociologů, lektorů i jazykových mediátorů zaměřených na interkulturní komunikaci se společně snaží o úspěšné a trvalé uplatnění těchto jedinců na italském trhu práce. Důležitou součást jejich práce tvoří kariérové poradenství.


Pracovní tým Frontiera Lavoro. Zdroj: archiv Frontiera Lavoro


Kariérové poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami i pro další znevýhodněné skupiny

Zaměstnanci organizace Frontiera Lavoro se snaží zprostředkovat klientům stáže v sociálních podnicích i běžných firmách. V Itálii tomu napomáhá zákon, na základě kterého je firma povinna přijmout na každých 15 zaměstnanců jednoho znevýhodněného zaměsnance, jinak musí zaplatit pokutu. Firmy o spolupráci zájem většinou mají, od organizace zjišťují možnosti, jak se zapojit. Často se dokonce podaří, že znevýhodněným nabídnou po stáži práci natrvalo.

V porovnání s námi italská společnost obecně přijímá lidi s odlišnostmi lépe. I v dalších oblastech. Například jsou Italové ochotnější poskytovat náhradní rodinnou péči i dětem se zdravotním postižením.

 

Jak organizace Frontiera Lavoro práci pro své klienty získává a jak pracuje s klientem před stáží i během ní? Jak pracují s lidmi, kteří jsou v práci diskriminováni pro svůj věk? A jak je vlastně společnost Frontiera Lavoro financována?

 

Více se dozvíte v článku, který byl zveřejněn ve Školním poradenství v praxi 4/2021, viz níže. Text vznikl na základě rozhovoru psycholožky Kristiny Březinové s Tatianou Catallo, poradkyní ve společnosti Frontiera Lavoro v rámci projektu Follow your way podpořeného z programu Erasmus+. Celý rozhovor najdete ve webové aplikaci Zapojmevšechny.cz pod názvem Frontiera Lavoro – kariérové poradenství a sociální služby v Itálii.

Loading...