Školy jsou pro většinu žáků stále zavřené a mnoho rodičů si zoufá, že už neví, co s nimi, jak na ně, či jak je zabavit. Děti možná víc „zlobí“, nedá se s nimi domluvit, nechtějí se učit… Je ale nutné poznamenat, že negativně prožívané emoce v této mimořádné situaci jsou zcela normální. Někdo může cítit strach, nejistotu, bezmoc, druhý může cítit vztek apod. Emoce, které pociťujeme, jsou individuální, a je více než důležité právě v těchto časech, abychom respektovali, že každý jsme jiný. Tím pádem i tuto mimořádnou situaci můžeme prožívat každý jiným způsobem.

Cílem tohoto materiálu je předání tipů pro doma, jak s dětmi zvládnout karanténu, eliminovat pocity úzkosti z koronaviru a předcházet emočně vyhroceným situacím v domácím prostředí. Dále zde naleznete také doporučení k trávení volného času s dětmi a nabídku programů k procvičování učiva zdarma.


 

Tipy na podporu osobního a sociálního zdraví dětí

 1. Buďme k sobě laskaví. Sdílejme pozitivní pocity a šiřme optimismus kolem sebe.

 2. Podpořte své děti, aby se s vámi nebály hovořit o negativních emocích.

 3. Když se děti budou bát, odveďte jejich pozornost od strachu, obejměte je, zacvičte si, zahrajte si hru, zaměstnejte jejich hlavičky.

 4. Vytvořte si s dětmi denní režim, podle kterého se budete řídit.

 5. Věnujte se pohybovým aktivitám i doma.

 6. Nezapomínejte na pravidelný, dostatečný spánek a pestrou stravu bohatou na ovoce a zeleninu.

 7. Udržujte sociální kontakt se svými blízkými, nezapomínejme na babičky a dědečky i kratší telefonický hovor může být zdrojem radosti. Osaměle se mohou cítit i děti, proto nabídněte dětem možnost konverzace s kamarády pomocí online technologií.

 8. Předávejte dětem své znalosti a dovednosti o smysluplných činnostech (vyrábění, šití, kutilství, pěstování rostlin apod.).

 9. Dejte dětem prostor k využití jejich fantazie a smyslu pro tvořivost. (Děti mohou skládat básničky, písně, vymýšlet povídky, modelovat aj.) Děti mohou využít možnosti zápisků do deníku, kam mohou psát o svých zážitcích a myšlenkách. (Až budou starší, deník se pro ně může stát zajímavým zdrojem osobních zážitků).

 10. Poskytněte dětem informace. Při vysvětlování se vyhněte stigmatizaci. Viry postihují společnost bez ohledu na rasu či státní příslušnost.


Jak s dětmi komunikovat? Zkuste to s respektem

Takto NE:

Doporučení:

Neřeš to. Je to jedno.

 

Vidím, že ti to dělá velké starosti. Co kdybychom to spolu zkusili vyřešit?

Neboj, bude to v pohodě.

Jsem tady a pomůžu ti s tím.

Není se přece čeho bát.

Promluvme si o tom.

Chvátej, nemám čas.. Dělej.

Jak ti mohu pomoci?

Neřeš to, nezabývej se tím.

 

Vypadá to, že tvůj mozek má teď velké starosti a křičí na plné obrátky. Co kdybychom se spolu prošli a tím ho trochu uklidnili?

Už nevím, co s tebou mám dělat.

 

Co kdybychom spolu popřemýšleli, jak bychom se mohli oba znovu nějak uklidnit?

Nemám tě rád/ráda…

Nelíbí se mi, když se takhle chováš.

Nezlob, nebo uvidíš…

Moc se zlobím, když děláš tyhle věci.

Nedělej to, ještě to zkazíš! Co z tebe bude, nic neumíš.

Pojď, zkusíme to udělat spolu. Pojď, ukážu ti, jak to udělat. Pojď, ukážu ti, jak to dělám já. 

Nešahej na to, rozbiješ to.

Opatrně, mohlo by se to rozbít.

Ty mě neslyšíš, jsi snad hluchý/hluchá?

Poslouchej mě, prosím, když s tebou mluvím.

Přestaň už konečně křičet! Buď už zticha!

Když křičíš, tak ti nerozumím. Prosím, zkus se nadechnout a říct mi to tišeji.

Nelítej tady!

Když tady tak běháš, bojím se, že si ublížíš, nebo do něčeho narazíš a něco rozbiješ.

Udělej to „takhle a takhle…“

Jak bys to chtěl udělat? Napadá tě nějaké řešení?

Proč řveš? Jednu ti vrazím, abys měl/a důvod.

Pověz mi, co se stalo, že brečíš? Co pro tebe mohu udělat, abys nebrečel/a?

Přestaň se vztekat a koukej to udělat, nebo dostaneš.

Chápu, že tě to vzteká, přesto trvám na tom, abys to dodělal/a. Mám tě rád/a, i když se vztekáš.

 

A pár tipů k trávení volného času pro děti a rodiče v karanténě:


Zdarma programy k procvičování učiva:

https://www.vcelka.cz/

https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin

https://www.matika.in/cs/

https://elearning.obcankari.cz/courses


Další tipy, jak učit děti doma najdete, také v našem článku z loňské karantény :-). http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-rodic/2044-ucime-deti-doma-tipy-nejen-pro-rodice?highlight=WyJ0aXB5IiwicHJvIiwicm9kaVx1MDEwZGUiLCJ0aXB5IHBybyIsInRpcHkgcHJvIHJvZGlcdTAxMGRlIiwicHJvIHJvZGlcdTAxMGRlIl0


 

Použité zdroje:

 • PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD www.facebook.com/pg/psu.cas.cz

 • SEIDLOVÁ, K. ZŠ TGM Otrokovice

 • ministerstvo zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/

 • CDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí) - https://www.ecdc.europa.eu/en