Tento webinář přináší pohled ředitele Jiřího Vymětala a třídní učitelky Jany Chalupové Hlávkové z olomoucké ZŠ a MŠ Svatoplukova na uplynulé měsíce nouzového stavu v jejich škole. Dozvíte se, kudy vedla jejich cesta k úspěšné adaptaci na krizi a jakou vzdělávací strategii pro své žáky zvolili, jak se nouzový stav projevil na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na čem je třeba postavit řízení školy v době další koronakrize, pokud by se měla opakovat. Opatření v době uzavření škol sice oba mluvčí už spíše shrnují, ale věříme, že i tak může být jejich přístup v mnohém dobrou inspirací. Pro úplnost můžete zhlédnout záznam webináře, níže uvádíme resumé a hlavní myšlenky.


První pocity po ohlášení nouzového stavu a zavření škol a adaptace na novou situaci

Po počátečním šoku, kdy řediteli Vymětalovi jen prolétlo hlavou, že to jistě nebude dlouho trvat a že asi nestihnou realizovat své plány ve druhém pololetí, se ve spolupráci s celým učitelským sborem snažili najít správnou formu komunikace a stanovit si vlastní cíle, oč jim jako pedagogům jde. Rozhodli se, že spíše než na učivo se budou soustředit na naplňování klíčových kompetencí žáků. Chvíli trvalo, než si všechno začalo sedat.

 

„Také rodiče byli z nové situace po pár dnech vysíleni. Dali jsme jim tedy najevo, že jsme pro ně oporou. Že nehodláme naše povinnosti beze zbytku převést na ně. Krize pro nás byla příležitostí ke zkvalitnění spolupráce s rodiči,“ uvádí Jiří Vymětal.

První dva týdny se snažili s učiteli vybrat, co je z plánovaného učiva to nejvíce stěžejní, a najít vhodné metody a formy výuky. Zároveň jim to pomohlo si uvědomit, co má ve školství tu největší váhu. Všem ve škole chyběly osobní kontakty, s dětmi, s kolegy, s rodiči. Ty nedokázala nahradit žádná online platforma.

Hodnocení a motivace na dálku?

Jana Chalupová Hlávková má v olomoucké ZŠ na starosti 1. třídu a vybudovala si velmi dobré vazby jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Hodnocení a především jeho formu považuje za stěžejní součást pedagogické práce. Způsoby hodnocení během krize volila po individuální dohodě s rodiči, vytvořila pro tyto účely skupinu Sluneční cesta na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/2489765321347310). Spolu s dětmi a rodiči zde sdílí úspěchy, zadání, úkoly a vzájemně se hodnotí.

Individuální komunikace a průběžné nastavování cílů v rámci takto nastavené komunity zafungovalo motivačně. S rodiči se během krize učitelé také domlouvali na úkolech, které jsou schopni s dětmi v rámci své osobní situace zvládnout. 

Krize jako možnost upevnění vztahů s kolegy, žáky i jejich rodiči

Ředitel olomoucké MŠ a ZŠ Vymětal rozesílá motivační e-maily s citáty, úkoly a plány pedagogům běžně a přátelský kontakt chtěl udržet i v době uzavření školy. Komunikaci s pedagogy proto zintenzivnil, a to e-mailově i telefonicky. Uvědomil si, že zvlášť v době krize je nutné aktivně posilovat vazby uvnitř sboru a poskytovat zpětnou vazbu. 

A jak se s krizí vyrovnali učitelé z olomoucké školy? Někteří z nich hledali inspiraci kolem, třeba na internetu, spíše se ale na pojetí výuky domlouvali v rámci sborovny a týmů. Zároveň se prohloubily vztahy a spolupráce napříč zařízeními (MŠ, ZŠ a družina). Vychovatelky z družiny se například ujaly facebookového profilu a plnily ho užitečným i zábavným obsahem. Prohloubily se také vztahy s rodiči. Olomoucká škola využila krizi jako příležitost udělat si z nich „parťáky“ a zapojit je více do vzdělávání jejich ratolestí. Rodiče to ocenili, poskytovali škole k jejich aktivitám zpětnou vazbu (vesměs pozitivní), případně navrhovali jinou komunikační platformu či formu distančního vzdělávání pro své děti.

Jak v olomoucké ZŠ pracovali během krize se žáky se SVP?

Olomoucká škola funguje inkluzivně, pedagogové i asistenti pedagoga museli tedy myslet i na žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo zůstali offline. Žákům, kteří neměli jak komunikovat se školou a jejich rodiče je při vzdělávání nepodpořili, pomohla se zařízením techniky organizace Člověk v tísni. Některé děti, například žijící v azylovém domě, museli však učitelé zkontaktovat osobně, úkoly jim vozili do schránek, s dětmi z dětských domovů se asistenti setkávali v parku. Bohužel některé děti ze znevýhodněných rodin i přes nabídku podpory a zabezpečené podmínky odmítly spolupracovat. Přestože za normálního stavu pracují celkem pěkně, nyní ztratily motivaci, chyběl jim učitel a jejich rodiče jim v obtížné situaci nijak nepomohli.     

I po dobu nouzového stavu pracovali s dětmi jejich asistenti, přes videochaty nebo osobně. Jana Chalupová Hlávková si pochvaluje jak podporu vedení, tak metodickou podporu, pomoc školní  psycholožky, poradkyně i preventisty. Pomůcky přidělené v rámci podpůrných opatření mají děti doma běžně, případně jim je asistenti pedagoga doručili. Děti získaly navíc potřebné školní pomůcky i jako dar od místní organizace Společně pro děti. Červený kříž je zase zásobil rouškami. 

Návrat dětí do škol 

Na návrat dětí do třídy i propojení online a prezenční výuky nemají v této škole připraven jednotný model. Jednotliví učitelé se mohli rozhodnout sami, jak to (třeba i ve spolupráci s asistenty) pojmou. Podporu dětem vracejícím se do školy je připravena poskytnout také školní psycholožka. Stejně tak zde ale nezapomínají na žáky, kteří se do školy zatím nevracejí a zůstávají doma. I s nimi plánují navázat bližší kontakt.

Co jim krize přinesla a co plánují dál?

Digitální kompetence žáků i učitelů se jistě posunuly o několik „levelů“ dál. Do vzdělávání svých dětí a možností vzdělávání na dálku pronikli více i někteří rodiče, což se může v budoucnu hodit. Nyní nezbývá než udělat si čas a vyhodnotit společně nabyté zkušenosti a zúročit je. Ať už další krize přijde, nebo ne.


Užitečné a zmíněné odkazy:

Podrobnosti ke zmíněné Sluneční cestě naleznete na:

https://www.facebook.com/groups/24897...

Kontakt na Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Svatoplukova naleznete zde:

http://www.zssvatoplukova.cz/

Pomůcku, která díky návodným otázkám provede ředitele nastavením systému online vzdělávání tak, aby byl využitelný i v době kombinované výuky (prezenční a distanční), či v běžném režimu školy pro žáky dlouhodobě nepřítomné (autorem je NPI ČR) naleznete na:

http://www.projektsypo.cz/dokumenty/S...  

Materiál, který lze využít jako podporu pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu do školy Až se sejdeme ve škole (autorem je ČOSIV, z. s.) je dostupný na:

https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2...