Vánoční prázdniny dnešním odpolednem začínají a tak doufáme, že si všichni trochu oddechnete, strávíte spoustu svátečního času s rodinou, cukrovím a pohádkami a ještě vyjde čas na nějaké sebevzdělávání. Vybrali jsme vám pro tuto příležitost několik článků a videí z webové aplikace Zapojmevšechny.cz (za poslední dva měsíce). A protože jsou ty prázdniny, připravili jsme tipů víc :-). Teď už zbývá jen připravit si oblíbený čaj či kávu a číst.

Hodnocení

Během listopadu a prosince se v nových příspěvcích opakovaně objevilo téma hodnocení. Hodnotících metod existuje více a je často na zřizovateli, případně řediteli školy, které pro tu svou konkrétní školu zvolí - zda pouze známkovaní, nebo formativní hodnocení, případně kombinaci, zda zahrne do hodnocení i žáky nebo ne. To se vybírá i na základě diskuze s rodiči. Nové články na toto téma jsou o tom, jaké metody hodnocení se využívají v programu Začít spolu a jak zapojit do sebe a vzájemného hodnocení i žáky. Najdete zde ale i spoustu starších, stále relevantních textů na toto téma a dovolujeme si také připomenout starší komplexní text k tomu, jak motivují a hodnotí děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v sociálně vyloučené lokalitě...

 

Plán pedagogické podpory

Tématem, které zaujalo a snad i potěšilo dost učitelů a asistentů pedagoga, je plán pedagogické podpory. Připravili jsme pro vás dva texty o tom, k čemu PLPP slouží a proč ho vytvářet, a ve druhém díle: jak ho vytvořit, koho do něj zahrnout i jaké cíle nastavit. Vedle konkrétních příkladů pedagogické diagnostiky i záznamů z průběžného vyhodnocování můžete na konci textu najít také přílohu s příklady podpůrných opatření prvního stupně, info k pomůckám a hodnocení plánů. Vzorové vyplněné Plány pedagogické podpory najdete v naší sekci Vzorové dokumenty

Využíváte PLPP pro sebe i své žáky?

 

Děti nadané a jejich specifika

V minulém měsíci jsme se zabývali i dětmi nadanými. Protože i jich se často týká šikana ve třídním kolektivu, zaměřili jsme se na toto téma ve dvou textech. V nich se věnujeme tomu, jak šikaně předejít a na co si dát pozor, abychom ji sami nezapříčinili. 

K nadání se u mnoha dětí přidružuje nějaký handikep, speciální vzdělávací potřeba, a to pak může být obtížně je jako nadané identifikovat a zacházet tak s nimi. V novém textu jsme se soustředili na kombinaci žáka s nadáním a dyslexií, s konkrétními tipy na práci s nimi. 

 

Doporučená videa

Lenka Pechátová je zástupkyně ředitele na Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze. Ve svých třech videích popisuje dobrou praxi ze své školy: Vedení základní školy musí o své pedagogy pečovat a rozvíjet je a o komunikaci učitelů s rodiči - jak nastavit pravidla pro tuto komunikaci a jak tuto komunikaci může vylepšit vedení.

 

Inspirace z ciziny

Protože dobré a osvědčené praxe není nikdy dost, a možná i proto že během distanční výuky vyvstala tato potřeba s ještě větší naléhavostí, podívali jsme se na norskou metodu Grunnlaget, která nám pomůže naučit děti se učit. Pozor, může se hodit i dospělým!

 

Zdravé a pohodové svátky přeje tým APIV B!