Dokument Průvodce pro ředitele mateřských škol se soustředí na základní informace o změnách v organizaci mateřské školy a změnách souvisejících
s podporou společného vzdělávání. Kromě přehledné sumarizace dokument obsahuje doporučené postupy a odkazuje na podrobnější materiály na webu MŠMT.

Co se z dokumentu dozvíte?

 • Přehled klíčových legislativních předpisů.
 • Jak upravit počet dětí v běžných třídách
  v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními
  vzdělávacími potřebami.
 • Jaká opatření vyplývají z novely školského
 • zákona a prováděcí vyhlášky.
 • Jak funguje podpora nad rámec podpůrných
 • opatření.
 • Kde může ředitel/ka MŠ hledat finanční
 • podporu.
 • Informace o upraveném Rámcovém vzdělávacím
  programu pro předškolní vzdělávání.
 • Na co si dát pozor ve výkaznictví. 

 

Dokument najdete na webu MŠMT zde.

Loading...