novém podcastu Zapojme všechny si redaktorka Adéla Pospíchalová povídá s Kamilou Bobysudovou, supervizorkou, lektorkou, psychoterapeutkou a krizovou interventkou, a Vladislavem Günterem, zástupcem manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi při Národním pedagogickém institutu ČR o supervizích na školách. Mnohé školy již mají zkušenost s nejrůznějším koučinkem a mentoringem, supervize se však více zaměřuje na lidský aspekt, na klima a kulturu školy.

 

Supervize je cílené sdílení vedené odborníkem, které se nezaměřuje na metodiku či odbornost, ale spíše na vztahové otázky. Na školách pomůže řešit konkrétní kauzy jednotlivých žáků, ale i vztahy mezi vedením a zaměstnanci, vztahy v kolektivu i třeba pomáhat jednotlivcům, např. v případě profesního vyhoření. Supervizor funguje jako jakýsi průvodce, který účastníkům umožňuje nahlédnout na jejich práci z jiného úhlu.

Supervizor je externím zaměstnancem školy, který funguje jako průvodce profesním životem 1) jednotlivce anebo 2) části či 3) celého týmu (pedagogického sboru). Vzhledem k tomu, že jedinec je vždy schopen pokládat sám sobě ty nejlepší otázky, je dobré pomoci lidem reflektovat jejich práci v prostředí, které je pro ně bezpečné. Přítomnost supervizora, který není ve věci osobně zainteresován, může napomáhat změnám zdola, tzn. od zaměstnanců směrem k vedení. Pro všechny zúčastněné bývá supervize vzácnou příležitostí věnovat se detailně konkrétnímu tématu/problému. Díky ní je možné pružně a efektivně reagovat na dané aktuální potřeby.

Zajímá vás, jaké jsou typy supervize, jaká má pravidla či jak vybírat supervizora? Poslechněte si nový podcast nebo se podívejte na článek k němu na web Zapojmevšechny.cz, kde najdete odkazy i na další články k tématu: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-25-dil-supervize-ve-skolach?activate=0&show=1.