Člověk v tísni a dalších 15 neziskových organizací se na konci roku 2020 zaměřilo v dotazníkovém šetření na přístup základních a středních škol k distanční výuce sociálně znevýhodněných žáků. Zajímaly je i podmínky, které pro učení rodiny mají. V šetření odpovídalo celkem 801 klientů těchto organizací. I když se situace od jara zlepšila, stále zůstala spousta dětí bez přístupu k výuce či bez potřebného vybavení (počítače, tablety apod.). Pojďme se podívat na výsledky.

 

Výsledky provedeného šetření ukázaly, že i dnes existují mezi školami velké rozdíly v samotném poskytování distanční výuky, v komunikaci s dětmi i rodiči, v poskytování individuální podpory i v tom, jaké se při distanční výuce využívají nástroje. Nejen v rámci krajů, ale i konkrétních škol.

 

Pětina rodičů je stále bez kontaktu se školou

Výsledky šetření ukázaly, že škola alespoň nějakým způsobem komunikuje s 80 % rodičů, naopak 20 % rodičů není se školou v žádném kontaktu. Zhruba polovině rodin se někdo ze školy ozve alespoň jednou týdně, naopak více než deseti procentům rodičů se škola od začátku školního roku ozvala pouze jednou. Oproti jaru jde o posun k lepšímu, přesto stále existují školy, které s rodinami nekomunikují.

 

Více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce

Mezi největší problémy dětí spojené s distanční výukou nejčastěji patří neporozumění probíranému učivu, což zmínila více než čtvrtina respondentů. Problém je o to vážnější, že se jedná o děti, jejichž rodiče mají často sami nízké vzdělání, a kvůli tomu nemohou své děti při učení adekvátně podpořit. Třetina rodičů má problém s domácí přípravou kvůli složitosti probírané látky.

 

Internet, připojení a technika

Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem byly potíže spojené s technikou a připojením k internetu. I přesto, že mnoha respondentům šetření byla potřebná technika díky spolupráci s neziskovými organizacemi zajištěna, výsledky šetření prokázaly, že vybavení potřebné k plnohodnotné výuce nemá stále mnoho dětí. Čtvrtina respondentů nadále nemá počítač, 10 % schází kvalitní připojení. Výsledky šetření také ukázaly, že u čtvrtiny respondentů škola nezjišťovala, zda dostatečnou technickou výbavu pro distanční výuku mají či ne. V případě, že je dítě bez počítače, učí se nejčastěji na chytrém telefonu nebo má k dispozici pouze tištěné materiály.

 

Přehled výsledků šetření

Jaké další problémy řeší sociálně znevýhodněné rodiny, se dočtete v přiložené tiskové zprávě. Nutno připomenout, že dotazník vyplňovaly rodiny, které jsou většinou navázány na sociální služby, což jim zajišťuje alespoň nějakou podporu při učení či při shánění techniky a podobně. U sociálně vyloučených rodin bez podpory bude situace nejspíš ještě vyhrocenější.

Podívejte se do Průzkumu k distanční výuce - sociálně znevýhodněné děti:

Loading...

 

Kurz pro asistenty pedagoga a učitele

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni spustil tento týden interaktivní online kurz o vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Kurz s názvem S asistenty k lepší škole je hlavně pro asistenty pedagoga a učitele. Zájemci se v něm mohou dozvědět, jak podpořit děti z těchto rodin v učení. V následujících měsících by se měl rozšířit i o tipy pro práci asistentů při distanční výuce a pro podporu žáků na středních školách.

 

Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/jak-se-uci-na-dalku-socialne-znevyhodnene-deti-7374gp