Pandemie vrátila do škol staronová témata týkající se změny pojetí vzdělávání, role učitele, smyslu obsahu učiva nebo potřeby individualizace vzdělávání. Přinesla i otázky po roli a podobě hodnocení žáků nebo významu spolupráce s rodiči. Dokážeme něco z toho využít jako inspiraci pro změnu v dalším školním roce, anebo se vrátíme do zajetých kolejí? O tom se v novém webináři s lektorkou Veronikou Dobrovolnou ze Smysluplné školy z Lyčkova náměstí v Praze bavila Tereza Škachová z Národního pedagogického institutu ČR.

 

Obsah učiva a pochopení učiva

Distanční výuka umožnila řadě rodičů nahlédnout lépe do vzdělávacího procesu svých dětí a zjistili tak, že se od dob jejich studií moc nezměnilo. To je donutilo více se zamyslet nad množstvím učiva a jeho smyslem. Jak říká Veronika Dobrovolná: „Něco jiného znamená probrání učiva a něco jiného jeho pochopení. Obsah učiva je tak přeplněný, že často nemůžeme věnovat čas právě jeho pochopení.
S obsahem učení úzce souvisí motivovanost dětí, tedy proč se co mají učit? Jakou roli hraje vnitřní motivace dětí? „Motivace souvisí se smyslem učení, je třeba zprostředkovat autentickou situaci či vzbudit zájem skrze emoci. Děti mohou samy přemýšlet, proč se to učí a jestli se jim to k něčemu hodí.“

 

Hodnocení a sebehodnocení

Obvykle jde ruku v ruce spolu s motivovaností. Pokud dítě nějaký proces vzdělávání vtáhne, lépe se mu reflektuje, jak se mu pracovalo. Sice se aktuálně řeší především formativní hodnocení versus známkování, pro Veroniku Dobrovolnou je to však pouze forma sumativního hodnocení. Sama vede děti k sebepoznávání, aby věděly, co jim nejlépe vyhovuje. Mohou si vyzkoušet různé druhy hodnocení a vybrat si ten, který jim vyhovuje nejvíce. Třeba i známky. Přečtěte si více o modelu hodnocení ve Smysluplné škole. Pokud vaši žáci snášejí špatně připomínky, zkuste sebehodnocení a zpětnou vazbu podle D. Wiliama.

 

Individualizace

Každé dítě i každý z nás je jiný. Každý z nás má jiné potřeby, jiný způsob myšlení i hledání cest. Pro Veroniku Dobrovolnou je to to nejzásadnější, na čem by se ve škole (i obecně ve společnosti) mělo pracovat. Přijmout druhé takové, jací jsou, a naučit se respektu. Pochopit, že odlišnost druhého mě může obohatit. Ve třídě je třeba pracovat s individualitou konkrétního dítěte a snažit se ji dohromady stmelovat s ostatními individualitami. Pedagogové mají díky své práci možnost denně na sobě pracovat, lépe poznat sebe sama a najít svou cestu vzděláváním.

 

Autonomie dětí

Během distanční výuky se také ukázala ve větší míře potřeba samostatnosti dětí. Nakolik je vedení k samostatnosti ve výuce běžné? Veroniku Dobrovolnou těší, že u nich ve škole se pracuje i na tomto tématu. Sama ale přiznává, že je to díky důvěře a toleranci jejich pana ředitele (Jan Korda), který vyznává obdobné hodnoty. Na stejných hodnotách se pak dá stavět i práce s dětmi. Ne všude mají učitelé ale takové štěstí. Obvykle stačí dát dětem důvěru a adekvátní úkol. Je třeba ale počítat s tím, že každý ho zvládne na jiné úrovni a jinak. A to souvisí s výše zmíněnou individualizací. Zároveň se na tom může podílet rodina. Někde rodiče dělají vše za děti, někde jim postupně svěřují adekvátní úkoly, někde se o děti nezajímají.

 

Rodina a její role ve vzdělávacím procesu dětí

Podle Veroniky Dobrovolné hraje rodina ve výchovně vzdělávacím procesu důležitou roli. Ve Smysluplné škole z Lyčkova náměstí v Praze se snaží o partnerský vztah nejen s dětmi, ale i rodiči. I proto je v jejich škole nastaven kodex komunikace školy s rodiči, který vznikal poměrně dlouho. Přečtěte si také text o principech komunikace školy s rodiči.

 

Plán na další školní rok

Některé děti mají doma podporující prostředí, jiné zase ne. Nůžky se možná nyní ještě více otevřely, ale byly otevřeny už před koronavirem. I proto je třeba s dětmi pracovat individuálně. V září však bude mezi dětmi více rozdílů, které bude třeba zohlednit. Sice některé děti nemají podporu ani za normálního chodu, nyní však byla krizová situace a i v podporujících rodinách mohly nastat situace, kdy dítě (třeba ve vícečetných rodinách) nemělo přístup k počítači, protože na něm museli pracovat rodiče nebo někdo ze sourozenců. Důvodů mohlo být více… Veronika Dobrovolná by proto chtěla začít s odpoledními bloky doučování a přitom využít především vrstevnické učení. Obohatí se tím všichni. Doučující dítě si utuží své znalosti a zároveň se potká s odlišnými způsoby myšlení a hledání cest, dítě doučované se naučí potřebnou látku.

 

Závěrem

Na každém učiteli záleží, co si z koronakrize odnese. Veronika Dobrovolná je optimistická, říká: „Mohli jsme si srovnat žebříček hodnot a uvědomit si, že některé věci jsou zbytečné, nemusí být nebo se dají dělat jinak.“ Vlastně je to především o hledání své cesty a tolerování cest druhých.

 

Podívejte se na rozhovory s ředitelem ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. Janem Kordou:

VIDEO: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv?

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/video-jak-zlepsit-vztahy-ve-tride-a-vybudovat-dobry-kolektiv

 

VIDEO: Jak na dobré klima ve škole, aby se tam těšili žáci i učitelé?

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/video-jak-na-dobre-klima-ve-skole-aby-se-tam-tesili-zaci-i-ucitele

 

Všechny naše webináře najdete na YouTube kanálu Projekt APIV B.