Představte si, že učíte děti v mateřské škole a podaří se vám zaměstnat naprosto skvělého asistenta pedagoga. Spolupracovat s ním je radost, konečně se můžete na někoho spolehnout, děti ho milují. Bez maturity se s ním ale budete muset rozloučit. Jaké jsou možnosti pomoci s doplněním jeho vzdělání?

 

Dotaz
V naší mateřské škole pracuje neskutečně výborná  asistentka pedagoga, která v naší školce působí už čtvrtým rokem. Práce ji velmi baví, opravdu je skvělá, vstřícná, obětavá, jen tu maturitu si nezajistila. Bohužel musí tento školní rok naši třídu opustit. Důvodem je právě to, že nemá maturitu. 
Není, prosím, nějaká možnost, jak jí pomoci, nebo najít kurz, možnost, aby si vzdělání rozšířila? 

Odpověď
Dobrý den,
na základě vydaných standardů MŠMT pro udělování akreditací DVPP (č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP), mezi kterými najdete i standard Studia pro asistenty pedagoga, vám posíláme informaci o požadované kvalifikaci asistenta pedagoga a odkaz na stránky MŠMT .


Další informace najdete také tady: http://www.novaskolaops.cz/kdo-je-asistent-pedagoga

Přikládáme citaci z textu: 
„… asistent pedagoga, který vykonává „přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích“ – takový asistent nemusí mít maturitu, stačí mu výuční list nebo i jen základní vzdělání, i zde je ale podmínkou minimální pedagogická kvalifikace (alespoň absolvování kurzu pro asistenty pedagoga).“ 
U tohoto asistenta je potřeba zohlednit platovou třídu, která je nižší než u asistenta se středoškolským a vyšším vzděláním. Náplň práce asistenta vždy stanovuje vedení školy. 

Paní asistentka se absolvováním kurzu pro asistenty pedagoga se základním vzděláním stává plně kvalifikovanou pro přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích (nižší platová třída)


Pomocné výchovné práce zpravidla zahrnují: 
•    zkvalitnění společenského chování dětí, 
•    vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, 
•    provádění rutinních prací při výchově dětí, 
•    péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí.


Následující činnosti ale už do činnosti asistenta pedagoga se základním vzděláním, který vykonává pomocné výchovné práce, nespadají: 
•    vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávání, 
•    individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte nebo skupiny dětí.


Nic nebrání paní asistentce si časem dodělat i maturitu a získat tak možnost vyšší platové třídy a možnost vykonávat už výše popisovanou přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 


Níže najdete kurzy pořádané Národním pedagogickým institutem, kde se mohou asistenti pedagoga se základním vzděláním dovzdělat (září 2021 – leden 2022). 

Kurzy pro asistenta pedagoga se základním vzděláním, které pořádá Národní pedagogický institut ve školním roce 2021/2022

 

Místo a termín

 

Odkaz na webové stránky kurzu

Brno

 • září 2021 –l eden 2022

 • studijní den – úterý

 • vždy v rozmezí od 9.00–15.00 hod.

 

Studium pro asistenty pedagoga (pro asistenty se základním vzděláním v NPI ČR Brno).

Praha a střední Čechy

 • září 2021 – červen 2022

 • studium probíhá ve čtvrtek od 9:00 do 16:00

 • termíny pro první školní pololetí:

 • 16., 23., 30. 9.;

 • 7., 14., 21. 10.;

 • 4., 11., 18., 25. 11.;

 • 2., 9., 16. 12. 2021

 

Studium pro asistenty pedagoga v NPI ČR Praha a střední Čechy.

Liberec

 • vždy v rozmezí 08:30–15:00

 • 8., 15. a 22. září 2021;

 • 6., 15. a 21. října 2021;

 • 4.,12. a 25. listopadu 2021;

 • 2., 8. a 15. prosince 2021;

 • 5. ledna 2022

 

Studium pro asistenty pedagoga určeno pro zájemce se základním vzděláním (bez maturity) v NPI ČR Liberec.

Karlovy Vary

 • prosinec 2021 – září 2022

 

Studium pro asistenty pedagoga v NPI ČR Karlovy Vary.

Svitavy-Lačnov

 • Zahájení 11. 9.;

 • 2. 10.; 16. 10.;

 • 6. 11.; 27. 11.;

 • 11. 12. 2021;

 • 8. 1.; 29. 1.;

 • 12. 2.; 26. 2.;

 • 12. 3.; 26. 3.;

 • 23. 4. 2022

Studium pro asistenty pedagoga v Základní škole a mateřské škole Svitavy-Lačnov.