Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Rádi bychom upozornili na dva aktuální články - první z nich se věnuje v současné době velmi diskutovanému tématu - revizi RVP, ve druhém najdete tipy, jak se věnovat distančnímu vzdělávání v rámci mateřských škol.

20 věcí, na kterých opravdu záleží nejen v malé revizi RVP ZV

Na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV? Není to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou.

Tento článek se měl původně jmenovat O čem není malá revize RVP ZV. Ale to by bylo málo. Ne, tento článek není o tom, co je nebo není malá revize. Není ani o revizi samotné. Protože o ni ve skutečnosti vůbec nejde. Jde o to, co všechno jsme schopni za pomoci technologií v našem vzdělávání dokázat a především, jak dobře to zvládneme. A také o jiných, mnohem obecnějších principech, které technologie často jen podporují, umocňují a zefektivňují.

Více zde.
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22833/20-VECI-NA-KTERYCH-OPRAVDU-ZALEZI-NEJEN-V-MALE-REVIZI-RVP-ZV.html

Alexandra_Koch. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/communication-selfie-pandemic-virus-5176960/>

Distanční vzdělávání v MŠ

Článek přináší příklad toho, jakým způsobem může probíhat distanční vzdělávání na MŠ, jaké podmínky jsou v současné době pro jeho naplnění.

S distančním vzděláváním jsme měli na naší MŠ zkušenost již od března 2020, kdy byly rodičům v době uzavření MŠ zasílány úkoly k vypracování prostřednictvím webových stránek MŠ. Poté, co jsme se zpětně rodičů dotazovali, zda opravdu v tomto směru spolupracovali s MŠ, byla většina odpovědí záporná. Důvodů, které nám rodiče sdělovali, bylo více. Někteří rodiče nám odpovídali, že mají doma své pracovní listy, které s dětmi vypracovávají. Jiní zase, že nesledují tak podrobně webové stránky. Z vypozorovaného bylo zřejmé, že většina rodičů necítila povinnost zpracovat zaslané materiály a také, že společný web MŠ může být pro individuální kontakt málo osobní.

Více zde.
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22636/DISTANCNI-VZDELAVANI-V-MS.html/