Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky zde využíváme a zveřejňujeme odpovědi na ně, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Otázka: 

Dobrý den, v 1. ročníku střední školy máme chlapce z Ukrajiny. Češtinu ovládá poměrně slušně, komunikuje, rozumí, občas hůře hledá vhodná slova, ale není spokojen se svými výsledky v českém jazyce. Chybí mu jistě „akademická“ znalost češtiny. Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe u něj nastavit pedagogickou intervenci? Co všechno je třeba udělat a jak postupovat?


Odpověď:

Ačkoli v dotazu chybí podrobnější informace, o jakou jazykovou úroveň dotyčného žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se jedná, lze doporučit možnost pedagogické intervence v rámci podpůrného opatření 1. stupně s pevně stanovenou jednou hodinou doučování českého jazyka týdně, na které žák dostane individuální jazykovou podporu. V rámci této podpory je potřebné se věnovat konkrétním dovednostem žáka, které je třeba v průběhu jeho vzdělávání na střední škole posílit.

V rámci pedagogické intervence lze s žákem procvičovat odbornou slovní zásobu a jazykové vyjadřování v určitých předmětech nebo dovysvětlit, případně znovu vysvětlit či procvičit probíranou látku. Konkrétní jazyková podpora by měla být zaměřena na rozšíření slovní zásoby, čtení s porozuměním a práci s textem. Na procvičování je vhodné vybírat odborné texty k příslušným učebním předmětům a rozebírat s žákem význam jednotlivých termínů. Počet nových pojmů v textu doporučujeme navyšovat postupně podle individuálního pokroku žáka. K textu lze klást otevřené otázky, na které má žák odpovídat, a následně dostane za úkol je použít ve vlastním psaném textu formou eseje nebo výkladu.

V neposlední řadě jazykovému vývoji žáka s odlišným mateřským jazykem v češtině prospěje samostatná četba ve volném čase. Je vhodné mu doporučit, aby si vytvořil glosář nových pojmů, do kterého si při každém čtení bude po dohledání ve slovníku zapisovat jejich význam. Přibýváním slovní zásoby se zvýší jeho čtenářská gramotnost i jazykové kompetence, které by měly být posíleny i v rámci výuky na škole individuálními úkoly a pracovními listy, vytvořenými cíleně dle probírané látky učitelem daného předmětu.

Pokud je na střední školu přijat student, který ještě nedosahuje úrovně A2, platí pro něj stejně jako na základní škole možnost využití podpůrných opatření 3. stupně podle § 16 školského zákona. Na úrovni do A2 by mělo jít každopádně o 3. stupeň, tzn. úpravu obsahu vzdělávání v rámci individuálního vzdělávacího plánu (IVP), 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka týdně, využití (dvojjazyčného) asistenta pedagoga a v neposlední řadě také možnost prodloužení délky středního odborného vzdělávání o 1 rok.

Konkrétní tipy na způsob jazykové podpory můžete čerpat z webových stránek https://www.inkluziv niskola.cz/cestina-jako-druhy-jazyk.

Inspirace k tématu můžete nabrat z našich webových stránek https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/odlisny-matersky-jazyk, ve kterých najdete užitečná doporučení a příklady dobré praxe.


(Odpověděla Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, PhD., regionální metodička v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi)