Jaké personální možnosti má škola při realizaci podpůrných opatření? Připravili jsme pro vás přehled pracovních pozic.


 

  • pedagogický pracovník určený ředitelem školy
  • školní poradenské pracoviště včetně poradenských pracovníků školy
    – výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní sociální pedagog, školní logoped
  • asistent nebo asistenti pedagoga
  • speciální pedagog – učitel
  • tlumočník českého znakového jazyka (není pedagogickým pracovníkem)
  • přepisovatel pro neslyšící (není pedagogickým pracovníkem)
  • další osoby podporující tato opatření – transliterátor znakové češtiny, vizualizátor mluvené češtiny, osobní asistent (nejsou pedagogičtí pracovníci)

Další informace:

NÚV – Asistent pedagoga

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. – tlumočník

Česká unie neslyšících – přepisovatel

Transliterátor

Vizualizátor

Osobní asistent – Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění zde

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění zde