Podle ustanovení § 9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je předpokladem k výkonu činnosti metodika prevence studium k výkonu specializovaných činností v rozsahu 250 hodin.


Ředitel školy může dočasně výkonem metodika prevence pověřit vybraného pedagoga, ale bez studia nemá nárok na pobírání specializačního příplatku.

Například i vystudovaný etoped musí podle platných vyhlášek absolvovat další vzdělávání v rozsahu 250h.