Už je to více než rok, kdy do našich životů přišla pandemie covid-19 a s ní vládní opatření v podobě distanční výuky a dalších omezení. Děti jsou nuceny trávit většinu svého času doma, bez kamarádů, kroužků i sportu. V atmosféře rodiny se často odráží psychické i fyzické vypětí rodičů, pramenící z nároků distanční výuky jejich dětí, mnohdy navíc spojené s prací z domova či v horším případě s existenciální krizí. Mnohé děti proto trápí úzkosti spojené s nejistotou, obavy o zdraví blízkých, osamělost či sociální izolace. K tomu je ohrožuje závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, ale i kyberšikana. Již brzy se alespoň některé děti vrátí do škol. I na to se učitelé musí připravit!

Sylvie Stretti (vlevo) a Tereza Berková (vpravo). Zdroj: APIV-B

Vzhledem k výše zmíněným okolnostem se vyplatí nepodceňovat přechod mezi distanční výukou a výukou ve škole a doporučuje se poskytnout dětem a žákům čas na adaptaci, zvolit vhodné aktivity a přístupy, které tuto změnu usnadní. Učitelé by měli být zároveň připraveni na to, že u žáků se mohou vyskytovat propady v chování a prožívání, a měli by také vědět, jak v takové situaci postupovat.

V novém videu a podcastu aplikace Zapojmevšechny.cz nám rodinné terapeutky a poradkyně v mateřské a základní škole Tereza Berková a Sylvie Stretti představí svou příručku Až se sejdeme ve škole – krizový plán pro mateřské, základní a střední školy, která se může hodit učitelům mateřských, základních i středních škol. Dozvíte se v ní, jak uspořádat první třídnickou hodinu s dětmi, jak, kdy, kdo a co má v rámci této hodiny dělat. Seznámíte se také s tipy na další třídnické hodiny. V tomto období je totiž důležité mluvit s dětmi a žáky o tom, kde hledat zdroje pomoci, jaká máme aktuální pravidla ve třídě či ve škole, jak znovu společně budovat vztahy a jak zacházet s dezinformacemi o pandemii onemocnění covid-19 ve virtuálním prostoru.

Mgr. Tereza Berková: Certifikovaná dětská a rodinná terapeutka v Poradně VIGVAM, zároveň působí na pozici školního psychologa na základní škole Square. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové v oboru učitelství pro druhý stupeň základních škol, řadu let pracovala v oblasti primární prevence rizikového chování.

Mgr. Sylvie Stretti: Certifikovaná rodinná terapeutka pracující s dětmi i dospělými v Poradně VIGVAM, dále pracuje s dětmi, pedagogy a rodiči v mateřské škole a jeslích Bambíno. Vystudovala psychosociální studia a husitskou teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Více než 10 let pracovala na linkách důvěry s dětmi i dospělými.

Metodika ke stažení:

Až se sejdeme ve škole – materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění covid-19.


Další informace pro zájemce:

Můžete si rovněž stáhnout 3 filmy s metodikami pro práci s těžkými tématy ve třídách základních škol. Jedná se o nástroje prevence, které jsou určené pro pedagogy, školní psychology, školní metodiky prevence či jiné další odborníky pracující se skupinou dětí.