Mateřská škola Srdíčko sídlí v Praze 12 – Modřanech, nedaleko známé asijské tržnice Sapa. Specifická je tím, že integruje děti s odlišným mateřským jazykem a děti s různými typy postižení. Ředitelka Mgr. Radana Mikšová s celým svým týmem mají s obojím dlouholeté zkušenosti. Jak dosáhla toho, že má školka mezi rodiči tak dobrou pověst?

 

Na webu Zapojmevšechny.cz v červnu přibyly tři rozhovory týkající se zejména integrací dětí s odlišným mateřským jazykem ve školce, ale i dětí s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ Srdíčko má 4 třídy, celkem něco přes sto dětí, a Srdíčko se jmenuje proto, že všichni zaměstnanci pracují ,,ze srdíčka“. V každé třídě najdete asistenta pedagoga, působí zde také školní asistent a dvojjazyčný asistent. Všichni tu pracují s nadstandardním přístupem a rádi. Co k tomu navíc využívají?

V první části rozhovoru se dozvíte, proč a jak se právě tato školka zaměřila na děti s odlišným mateřským jazykem, jaké cizí jazyky jsou zde nejčastější, jak paní ředitelka přesvědčila své kolegy, aby se vydali právě touto cestou, i jak pomáhá zřizovatel. Navíc zde Radana Mikšová prozrazuje, jaké jazykové skupiny jsou pro integraci vhodnější, jak spolupracují také s ostatními středisky, i jaké pomůcky ve školce využívají – ty můžete vidět ve fotogalerii, kterou jsme ve školce pořídili.

 

Fotografie nejrůznějších předmětů. Pomůcka pro výuku češtiny u dětí s OMJ.

 

Ve druhé části rozhovoru s ředitelkou pražské mateřské školy Srdíčko Mgr. Radanou Mikšovou se dočtete o jejích zkušenostech s prací dvojjazyčné asistentky, doučováním českého jazyka nebo se spoluprací s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem. Navíc zde najdete tipy na možnosti financování pozice dvojjazyčného asistenta v MŠ.

Trochu jinou problematikou se zabýváme v dalším rozhovoru s Radanou Mikšovou. Ředitelka pražské mateřské školy Srdíčko totiž navštívila v rámci zahraniční stáže vzdělávací zařízení v Dánsku. V rozhovoru popisuje, jak se na stáž dostala a za jakých podmínek, co ji překvapilo, jaké jsou rozdíly v předškolním vzdělávání českých a dánských dětí i v přístupech pedagogů. Navíc uvádí příklady dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání, které by ráda postupně zavedla i ve své školce.

 

Odkazy:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/ms-srdicko-a-inkluze-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-omj 

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/ms-srdicko-jak-zaclenit-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-hlavne-zacnete-brzy

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/predskolni-vzdelavani-v-dansku-mnohem-mene-hracek-zato-prirozene-podnetne-prostredi-vsimla-si-pedagozka-na-stazi

 

Interaktivní web Zapojmevšechny.cz vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při tvorbě jsme mysleli zejména na potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí.  I proto usilujeme o to, aby její obsah a funkce byly dobře přístupné, a hlavně snadno a rychle využitelné v praxi.

Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz). Projekt je spolufinancován EU.