Nástup do prvního ročníku základní školy s sebou přináší silné emoce a velký výdej energie. Vhodně zvolené volnočasové aktivity, ale i pocit nudy kompenzují čas strávený výukou a učí děti, jak relaxovat.

Téma volnočasových aktivit a kroužků pro děti v prvním ročníku objasňuje Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D., krajská metodička APIV-B.

Nástup do prvního ročníku základní školy je důležitým milníkem v životě každého dítěte i rodiče. Citlivá příprava a podpora, vřelé rodinné zázemí a laskavá náruč dokáže divy. Když ale máte pocit, že vašemu dítěti ke štěstí schází ještě nějaký ten kroužek nebo sport, volte s rozmyslem a ruku v ruce s ním.

 

Volnočasové aktivity a dialog

Každé dítě je jiné a má různé potřeby. Důležité však je, aby mělo alespoň 1, 2 ale klidně i 3 odpoledne v týdnu volné jen na hraní a aktivity podle svých přestav, aby bylo schopno nabrat energii a ve škole se pak dokázalo soustředit. Při výběru je vhodné začít u sportovních aktivit, v tomto věku by alespoň jeden z kroužků měl být pohybový.

Zájmové kroužky a volnočasové aktivity jsou důležitou součástí všestranného rozvoje osobnosti dítěte, ovšem nic se nemá přehánět. Za optimální v první třídě považujte 1–2 zájmové kroužky týdně. Dítě má právo mít prostor na hraní a svůj volný čas si vyplnit, tak jak se mu líbí. Veďte s ním dialog. Poznejte, co si přeje, a rozhodněte, co z toho uvedete do praxe. Vězte ale, že vaše dítě nepotřebuje soustavně plánovat veškerý čas, mělo by také zažít pocit nudy, která může vést k přemýšlení, k posílení vnitřní motivace a ke spontánní aktivitě. Dítě tak rozvíjí vlastní kreativitu a fantazii, zpracovává zážitky a nově nabyté informace a upevňuje dovednosti a znalosti.


Zájmové kroužky na zkoušku

Děti jsou v prvních třídách základních škol vystavené novým adaptačním požadavkům a školním povinnostem a jejich účast v přemíře zájmových kroužků může být kontraproduktivní ve smyslu další zátěže a stresu. Kroužky by měly vhodně kompenzovat čas strávený učením, měly by dítěti poskytnout prostor pro uvolnění a relax.

Je důležité vybírat zájmové kroužky s ohledem na osobnost dítěte, nikoliv proto, abyste naplnili své dávné ambice. Rozhodující by měl být zájem dítěte, protože jedině tak se na kroužek bude těšit. Je to jediná cesta, která vede ke zdravému sebevědomí a přirozenému rozvoji jeho vloh a talentu. Ani dospělý člověk dopředu nedokáže odhadnout, jestli ho naučný kurz nebo pohybová aktivita, kterou si zaplatil, bude stoprocentně bavit. Dítě má právo na stejné váhání. Využijte zkušebních hodin zdarma a dejte mu šanci toho vyzkoušet víc, aby se mohlo správně a v klidu samo rozhodnout. Chce to sice o trochu více času, ale dopřejete tak svému dítěti pocit, že vám na něm záleží. Společně strávené chvíle jsou nenahraditelné a upevňují váš vztah. Zároveň šetří i vaše peníze – stačí, když s nákupem vybavení a pomůcek na kroužky počkáte, až vaše dítě vyřkne ortel.

Není to na první pohled patrné, ale tak jako všechno, co se týká výchovy dětí, i výběr kroužků je otázkou vzájemné důvěry a respektu. Vaše dítě se od vás naučí, že se svobodou volby přichází také odpovědnost za svá rozhodnutí. Naučí se, že vám může věřit a že vy důvěřujete jemu. A to, jistě budete souhlasit, se penězi vyjádřit nedá.