Naše kolegyně z Národního pedagogického institutu, psycholožka a tutorka webu Zapojmevšechny.cz Kristina Březinová v rozhovoru pro Učitelské noviny odpovídá na dotazy o ADHD, poruše pozornosti s hyperaktivitou.

 

Péče o děti s ADHD znamená (nejen) pro učitele více práce, leckdy i zátěž pro celou třídu. Záleží ovšem na tom, jak jsou nastavena podpůrná opatření a i na hledání cest učitelem, který s dítětem buď chce navázat kontakt a hledá cesty, nebo spíše jeho projevy vnímá jako provokaci a neumí se s tím popasovat. Vždy je samozřejmě dobré spolupracovat se školským poradenským zařízením, školním psychologem, případně se inspirovat u zkušených pedagogů. Obecně platná řešení však neexistují.

 

V článku v Učitelských novinách (prosinec 2021) se kromě toho, jak s dětmi s ADHD pracovat, seznámíte také s tím, co to vlastně ADHD je, jak je diagnostikováno, zda se vyskytuje spíše u chlapců či dívek, jaké techniky a metody jsou pro ně vhodné, jak je začlenit, co jim pomáhá a další:

Loading...