V základní škole Jižní na Praze 4 studuje ve školním roce 2022/23 již přes osmdesát žáků z Ukrajiny, nově příchozích po únoru 2022 i z dřívějších let.

Na webu Zapojmevšechny.cz jsme publikovali 3dílný seriál dobré praxe, jak šla tato základní škola na začlenění nových žáků-cizinců z Ukrajiny. 

 

Obr. 1 Základní škola Jižní v Praze 4 | FOTO: Archív Daniela Kaisera

 

V první části třídílného seriálu přinášíme informace o vzdělávacím programu, projektovém dni, adaptaci, výuce a hodnocení žáků z Ukrajiny. Tento díl nabízí Desatero připraveného rodiče – ukázku z interního dokumentu školy pro rodiče, který má škola přeložený také do ukrajinštiny. Součástí článku je také popis šestitýdenního adaptačního období.  

Ve druhém díle seriálu dobré praxe ze základní školy Jižní v Praze 4 se dočtete, jak škola zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké pomůcky škola pro výuku češtiny využívá, jak pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a současně odlišným mateřským jazykem (OMJ) a proč je důležitá komunikace a spolupráce se zřizovatelem při přijímání ukrajinských žáků.

Třetí díl seriálu seznámí čtenáře s tím, jak vypadá běžný školní den dvojjazyčné asistentky pedagoga v ZŠ Jižní. Dozvíte se také, v čem se role překrývá s činností školního sociálního pedagoga a získáte informace o aktuální pracovní agendě dvojjazyčných asistentek i o jejich financování. 

 

Odkazy na všechny tři díly seriálu:

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/inkluze-zaku-z-ukrajiny-v-praxi-v-zs-jizni-na-praze-4-1-dil?activate=prakticke-priklady

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/inkluze-zaku-z-ukrajiny-v-praxi-v-zs-jizni-na-praze-4-2-dil?activate=prakticke-priklady

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/bezny-skolni-den-dvojjazycneho-asistenta-pedagoga-v-zs-jizni-3-dil?activate=prakticke-priklady

 

Obr. 2 Výuka v ZŠ Jižní | FOTO: Archív Daniela Kaisera 

 

Interaktivní web Zapojmevšechny.cz vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při tvorbě jsme mysleli zejména na potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. I proto usilujeme o to, aby její obsah a funkce byly dobře přístupné, a hlavně snadno a rychle využitelné v praxi.

Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz). Projekt je spolufinancován EU.