Mapa ČR

Masarykova 28, 460 01 Liberec Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 Křížová 22, 603 00 Brno Potoky 267, 760 01 Zlín Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava Wellnerova 25, 779 00 Olomouc Luční 460, 500 03 Hradec Králové Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice Zborovská 3, 586 01 Jihlava Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice Čermákova 18, 301 00 Plzeň Západní 15, 360 01 Karlovy Vary Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem

Poradenské a konzultační služby v každém kraji

Máte dotaz? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve vašem kraji. V každém Centru je vám k dispozici krajský metodik. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem nebo si s ním v konzultačních hodinách domluvte osobní schůzku. Centra najdete na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR . Centra jsou k dispozici i rodičům a širší veřejnosti.

Aktuálně v reakci na koronakrizi nabízí institut i psychologické poradenství. Vyplňte formulář na www.zapojmevsechny.cz/pomoc a ozve se vám jeden z našich psychologů. 

Kromě odpovědí na vaše dotazy můžete v jednotlivých krajských centrech:  

 • zjistit, jaká zařízení, organizace a další subjekty poskytují ve vašem kraji expertní služby např. v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální nebo sociální pedagogiky, psychologie nebo dalšího vzdělávání,
 • získat informace, jak zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, 
 • najít metodickou podporu pro konkrétní oblasti spojené s inkluzí ve škole,     
 • načerpat inspiraci, jakou formu profesní podpory zvolit pro vedení školy a jednotlivé pedagogy, kde najít kvalitní kouče a mentory nebo jaké další vzdělávání zvolit pro svůj pedagogický sbor, 
 • dozvědět se, kde v kraji hledat příklady dobré praxe a další zkušenosti ze škol, které procházejí profesní i vzdělávací podporou v oblasti inkluzivního vzdělávání.

 

Centra nabízejí podporu v těchto oblastech:

 • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření,
 • speciální a sociální pedagogika,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
 • děti/žáci nadaní, s odlišným mateřským jazykem, z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami,
 • primární prevence rizikového chování,
 • etopedie, psychopedie , vývojová psychologie a logopedie,
 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy,
 • management školy.

 

Specializace jednotlivých center:

Všechna centra jsou vám schopna zprostředkovat podporu v jakémkoliv výše zmíněném tématu. Přesto se každé centrum specializuje – v osobě svého metodika či konzultanta – na jednu či více oblastí:

 

Podle žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání žáků cizinců a výuka Češtiny jako druhého jazyka

 

Vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami

 

Nadaní žáci 

 

Spolupráce s poradnami (SPC a PPP) a interpretace zpráv a doporučení 

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním

 

Žáci s poruchou autistického spektra

 

Žáci v náročné životní situaci

 

Další oblasti odbornosti našeho týmu

 

Zájmové vzdělávání (ZUŠ, SVČ)

Předškolní vzdělávání

 

Klima školy

 

Speciální pedagogika

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

Asistenti pedagoga na školách

 

Sociální pedagogika a sociální práce

 


 

Brno

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Brno 
Křížová 22, 603 00 Brno 

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
KRAJSKÝ METODIK
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 778 880 449

Mgr. Hana Saitzová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 543 541 201 
+ 420 778 880 450 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

úterý 13.00–16.00, čtvrtek 12.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


České Budějovice

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice  

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 387 699 029 
+ 420 778 460 937 

Mgr. Lucie Václavovská 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 017 
+ 420 775 571 637 
+ 420 778 880 443 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • středa, čtvrtek 12.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Hradec Králové

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Hradec Králové 
Luční 460, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816 

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, úterý: 11.00–13.00

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Jihlava

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Jihlava 
Zborovská 3, 586 01 Jihlava 

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038 

 

Mgr. Miloslav Vyskočil 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 567 571 822 
+ 420 775 571 666 
+ 420 778 880 448 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, středa 9.00–12.00 

 

Více o Centru a přehled  zapojených škol.


Karlovy Vary

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Karlovy Vary 
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary 

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

 

Mgr. Petra Mlýnková 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 770 171 731  

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, čtvrtek 13.00–16.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Liberec

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Liberec 
Masarykova 28, 460 01 Liberec 

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651  

 

Mgr. Regina Jonášová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 605 824 656 
+ 420 778 880 413 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí 10.00–13.00, středa 13.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Olomouc

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Olomouc 
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc 

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 778 880 449 

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí, čtvrtek 9.00 - 12.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Ostrava

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Ostrava 
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava

Mgr. Michal Prokeš
KRAJSKÝ METODIK
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 866 910

Ing. Martina Čaputová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454 
+ 420 778 880 451 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 9.00–12.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Pardubice

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Pardubice 
Za Pasáží 657, P. O. Box D 27, 530 02 Pardubice 

Mgr. Daniel Janata 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 612 258 

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • pondělí 9.00–12.00, středa 13.00–16.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Plzeň

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Plzeň 
Čermákova 18, 301 00 Plzeň 

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Bc. Lenka Kocumová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 724 176 700 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 9.00–12.00, středa 10.00–13.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Praha

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Praha 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

 

PhDr. Michaela Tužilová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 224 
+ 420 733 125 967 
+ 420 778 880 348 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 13.00 - 15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Středočeský kraj

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště střední Čechy 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1  

PhDr. Ilona Šlechtová 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 777 737 594  

 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý, středa 13.00–15.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Ústí nad Labem

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Ústí nad Labem 
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem 

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835 

Veronika Kapustová
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 778 880 452 

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 13.00–16.00, středa 14.00–17.00 

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.


Zlín

Národní pedagogický institut – Krajské pracoviště Zlín 
Potoky 267, 760 01 Zlín  

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 728 085 301 

Mgr. Miloš Sobotka 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 605 709 982  

Konzultační hodiny Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání: 

 • úterý 13.00–15.00, pátek 9.00–11.00

 

Více o Centru a přehled zapojených škol.