Dokument shrnuje základní informace o změnách v organizaci školy při společném vzdělávání relevantní pro ředitele středních škol
a konzervatoří. Od právních předpisů přes rámcové vzdělávácí programy až po výkaznictví a financování.


Co se z dokumentu dozvíte?

  • Přehled hlavních informačních zdrojů ke společnému vzdělávání.
  • Základní východiska společného vzdělávání.
  • Právní předpisy, školské a mimoškolské normy vztahující se ke společnému vzdělávání.
  • Představení podpůrných opatření na střední škole a konzervatoři.
  • Přehled povinného výkaznictví, možnosti financování.

 

Dokument najdete také na webu MŠMT

Loading...