Množství dětí s odlišným mateřským jazykem ve školách roste. Komunikaci s nimi neztěžuje jen odlišná řeč jejich i jejich rodičů, ale často se zásadně liší i vzdělávací systém jejich zemí, jako i kulturní návyky. Máte ve škole či ve třídě takové děti a chcete se dozvědět, jak s nimi i jejich rodiči pracovat, aby jejich vzdělávání bylo co nejefektivnější a nejhladší? Přihlaste se na webinář NPI ČR!

 

Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému bude rozdělen do dvou odpoledních bloků, a to 22. a 29. září 2021 od 14 do 17 hodin. Je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga.

 

Na co se můžete těšit?

Obsahem prvního bloku je:

- 1. ukrajinská a ruskojazyčná komunita,

- 2. vietnamská komunita. 

Vždy se dozvíte, jaká jsou specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole.

 

Ve druhém bloku se bude probírat

3. mongolská komunita,

4. arabská komunita.

Kromě základní charakteristiky komunity bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému. Ze zkušeností s interkulturní prací a kontaktem s cizinci vyplývá, že právě rozdílná očekávání bývají často zdrojem komplikací při spolupráci rodičů-cizinců a školy. Zkusme jim předejít!

Na konci každého bloku bude prostor pro otázky a diskuzi. Účastníci si budou moci zkonzultovat vlastní postřehy a názory s kolegy z IC Praha, kteří se dlouhodobě danou komunitou zabývají a pracují s ní.

Webinář povedou interkulturní pracovníci Integračního centra Praha, neziskové organizace zaměřené na podporu integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Více o činnosti organizace na www.icpraha.com.

Na základě přihlášení bude před konáním prvního dílu webináře zaslán odkaz pro připojení do online prostředí. Přihlásit se můžete zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10509-interkulturni-rozdily-v-kontextu-zaclenovani-deti-zaku-cizincu-do-ceskeho-vzdelavaciho-systemu?search=priznak:%20DC&filter_finished=0&program_code.