Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)

 

Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Moderní škola je v současnosti do velké míry spjata s digitálními technologiemi. Jejich využití může prostupovat celým procesem vzdělávání. Digitální technologie mohou pomáhat učitelům, kteří o to stojí, organizovat výuku, motivovat žáky, naplňovat vzdělávací obsah výuky, testovat, archivovat výsledky učení apod. To vše zatím na základě rozhodnutí učitele/školy s ohledem na její materiální i personální podmínky. Takové využití digitálních technologií směřuje v heterogenní třídě jako podpora procesu učení za všemi žáky bez rozdílů.

Více zde.

 

Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci

Studie shrnující vlastnosti nástrojů pro podporu výuky prostřednictvím technologií (hybridní, distanční, na dálku), které by měly být součástí v praxi používané jednotné školní platformy. Jedná se o znalosti, bez nichž se neobejde žádný školní ICT metodik a v naší současné situaci se hodí i všem učitelům.

Škola na dálku přinesla do školství jeden nový fenomén, potřebu synchronně – tedy v jeden okamžik – propojit společně žáky i učitele. Synchronní online komunikace nebyla v minulosti v českých školách příliš využívána, lépe ji znali jen někteří učitelé ze svého vzdělávání formou online webinářů. Možnost synchronní online komunikace prostřednictvím videohovoru udělala ale obrovský skok, a dnes s ní má zkušenost významná část učitelů a žáků.

Více zde.

 

Jak a proč natáčet videa do výuky

Článek nabízí základní vhled do natáčení videí ve školní praxi. Nabízí přehled kroků, které musíme uvážit, pokud chceme videoobsah připravit a tvořit. Prochází fází plánů, přípravy natáčení, vlastní tvorby a postprodukce. Speciální pozornost je zaměřená na nástroje, které umožňují střih a úpravu videa.

Natáčet video je obecně poměrně složitou činností, kterou lze udělat velice rychle a jednoduše, stejně jako s ním pracovat sofistikovaně a profesionálně. Na jedné straně stojí nahrávání mluvící hlavy například v Google Meet s prezentací nebo sdílenou obrazovkou; na straně druhé pak profesionální studiové scény.

Více zde.

 

O červená Karkulce


Zuzana Tascas Vám v krátkém článku pro předškolní vzdělávání představí ucelený blok aktivit založených na práci se základní pohádkou o Červené Karkulce. Jde především o aktivity vedoucí děti k činnostem, které jsou jim blízké, přirozené a zároveň pomáhají rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22531/POHADKA-O-CERVENE-KARKULCE.html/


Děkujeme a sledujte nás na RVP.CZ