Jaké základní zdroje máme pro stanovení rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání?


Dva základní legislativní zdroje jsou:

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

  • odstavec 2, písmeno e) úprava očekávaných výstupů
  • odstavec 2, písmeno b) úprava vzdělávacího obsahu

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Další informace k této problematice:

MŠMT: 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k upravenému RVP ZV 

RVP ZV 

Národní ústav pro vzdělávání:     

RVP – přehled  

Upravený RVP ZV