Jak v současné době fungují školská poradenská zařízení (ŠPZ)? To se dozvíte ve webináři, kde vystoupil Vladislav Gűnter (zástupce manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, NPI ČR) s Ivanou Tvrdoňovou (speciální pedagožkou a zástupkyní ředitelky pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech). Co se teď v poradnách děje, s čím je možné se na ně obrátit a co by lektorka doporučila zejména rodičům dětí předškolních i školních, se dozvíte na dalších řádcích.


 

Poradny fungují i během nouzového stavu

ŠPZ jsou v současné chvíli uzavřena, ale všichni zaměstnanci pracují z domova jako ve většině firem. Komunikují hlavně přes e-mail nebo telefonicky a odpovídají především na časté žádosti o pomoc, ať už rodičů či škol. Věnují se i dalším činnostem ‒ prodlužují platnost doporučení podpůrných opatření (PO) a snaží se obstarat veškerou administrativní činnost tam, kde není potřeba přítomnost klientů-dětí.

Nyní se na ŠPZ obrací především školy, aby jim prodloužila platnost doporučení PO ‒ zejména v případech, kdy se jedná o personální podporu (asistenti pedagoga, přední speciálně-pedagogická péče a pedagogická intervence), aby tito pracovníci nedostávali výpověď a PO navázala v dalším školním roce, jak jsou děti zvyklé. Doporučení jsou prodloužena po konzultaci se školou a se zákonným zástupcem dítěte, aniž by klienta ŠPZ viděla.

Doporučení pro rodiče dětí

Ivana Tvrdoňová v další části hovoru nabízí tipy, co doma dělat během karantény a jak vzdělávat ‒ pro rodiče dětí v mateřských školách až po středoškoláky. U všech na prvním místě vytyčuje RODINU, a to ve smyslu kvalitně společně tráveného času ‒ při učení, hrách i probírání současné situace, pojmenování vlastních pocitů, sdílení. 

U všech skupin je dále důležité (s ohledem na věk dítěte):

 • procvičování sociálních dovedností a vědomostí (pomoc v domácnosti na úrovni věku dítěte, návrat do doby předtechnické);
 • tvoření ‒ u předškolních dětí procvičování grafomotoriky a dalších technik, u školních dětí pomocí malování zaznamenávat situace, pocity apod.;
 • vedení k samostatnosti ‒ od sebeobsluhy po autonomii při plnění školních úkolů;
 • hraní her a učení hrou;
 • pobyt v přírodě a komunikace o ní;
 • komunikace o hodnotovém systému, o rodině, vztazích i stávající situaci a pocitech;
 • společné čtení a sledování filmů a sdílení názorů na ně.

Lektorka rodičům také radí, aby se nebáli zredukovat učivo pro děti na to nejnutnější, a to hlavně v případě, že nestíhají, stresují se tím či řeší důležitější životní situace. Svou situaci by měli otevřeně komunikovat s pedagogy. Život a rodina mají jednoduše před školou přednost.

Běžné fungování ŠPZ už od poloviny května 

ŠPZ by měla být otevřena 11. května. Jako priority pro jejich práci Ivana Tvrdoňová vnímá:

 • doporučení pro odklady školní docházky; 
 • doporučení k návštěvě přípravné třídy;
 • ověřování/vyšetřování dětí, které potřebují personální podporu, aby byla zachována kontinuita;
 • vyšetřování prvňáčků běžných škol a všech dětí, které by měly nastoupit do speciálních tříd/škol;
 • a poté i všechny ostatní standardní činnosti ŠPZ.

Zatím nejsou stanovena pravidla pro fungování pracovníků ani klientů v rámci pracovišť, jako nošení roušek, dodržování časových odstupů mezi klienty apod. To vše by mělo být stanoveno do konce dubna.

Jak se z této doby poučit?

V závěru se lektorka zamýšlí nad tím, co si z této specifické doby mohou všichni odnést. Na prvním místě znovu zmiňuje důležitost rodiny jako nenahraditelného společenství, které bychom měli udržovat a pečovat o něj. Dále také vzdává hold učitelům, kteří dokázali i v této nelehké době zareagovat a udržet s dětmi důležitý kontakt, a vybízí k tomu i rodiče a děti. A doufá, že jsme se díky této situaci všichni naučili větší toleranci a samostatnosti.