Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

   12. 5. 2022 / informační seminář 

14:00 16:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Radomír Daňa, učitel ICT

Místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Prvky formativního hodnocení u žáků se SVP 

   12. 5. 2022 / informační seminář online

13:30 15:30

Formativní hodnocení patří mezi moderní způsoby hodnocení. Informační seminář vám tento způsob hodnocení podrobněji představí a zároveň vás pomocí praktických ukázek seznámí s využitím v konkrétních situacích při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Došek, ZŠVelvary, lektor, ředitel školy

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žáci ve škole: Jak poskytnout pomoc v heterogenní třídě? 

   10. 5. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Ve škole nastává řada situací, při kterých je nutné poskytnout první pomoc a psychologickou pomoc jak žákům, tak i kolegům. Různorodost reakcí žáků v takových situacích v heterogenní třídě umocňuje i aktuální začleňování nových žáků-cizinců do tříd. Seminář přinese praktické ukázky řešení konkrétních situací.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Lucie Libešová, FZS UJEP Ústí n. L., odborný asistent

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Nasloucháte svému tělu? Určitě říká: "Zvolněte!" 

   5. 5. 2022 / informační seminář online

10:00 12:00

V dnešní dynamické době je míra stresu a vyčerpanosti pedagogických pracovníků velmi aktuální téma. Náš seminář vám nabídne možnosti, jak těmto nežádoucím efektům při práci pedagoga účinně předcházet.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Lucie Libešová, FZS UJEP Ústí n. L., odborný asistent

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

   5. 5. 2022 / informační seminář 

14:00 16:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Radomír Daňa, učitel ICT

Místo konání: ZŠ Vsetín, Trávníky 1217


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Řečový vývoj a rozvoj komunikačních schopností dětí v MŠ 

    26. 4. 2022 / informační online seminář 

16:00 18:00

Na semináři se účastníci formou příkladů dobré praxe seznámí s etapami vývoje řeči v předškolním věku a možnostmi rozvoje komunikačních schopností dětí v mateřské škole.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Renata Svozilková, PPP Karlovy Vary, speciální pedagog, logoped

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Duhová kniha: Kompetentní učitel 21. století 

    26. 4. 2022 / informační seminář 

15:00 17:00

Hledáte skutečnou kvalitu v práci pedagoga v mateřské škole? Zjišťujete, že předškolní vzdělávání nabralo nový směr a vy potřebujete vědět, co to pro vás znamená? Kde začít s inovacemi? Jak lze zvyšovat kvalitu, individualizovat vzdělávání, přitom rozvíjet klíčové kompetence? Naplňovat cíle RVP PV?

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI ČR, Ostrava, Blahoslavova 2


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Intervenční techniky u "problémového" dítěte 

   13. 4. 2022 / informační seminář online

15:00 17:00

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pracovat s dítětem, které je opravdu "zlobivé" a projevuje se chováním, jež nazýváme jako "problémové"? Na semináři se dozvíte, co je funkční analýza chování, a osvojíte si její základní principy pro lepší využití ve své praxi.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Metody práce se žáky s ADHD na 1. a 2. stupni ZŠ 

   31. 3. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Účastníci se seznámí s metodami práce se žáky s ADHD, a to formou praktických rad a sdílení dobré praxe.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jitka Škrabánková, PPP Karlovy Vary, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Vzdělávání žáků - cizinců v českém jazyce aneb "česky snadno a rychle" 

    30. 3. 2022 / informační seminář 

14:00 16:00

V průběhu semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka - cizince v základní škole. Od prvního kontaktu zákonného zástupce se školou až po možnost spolupráce s podpůrnými organizacemi. Zaměříme se na oblast výuky českého jazyka a nová školní pravidla od 1. 9. 2021.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: PaedDr. Antonín Herrmann, Masarykova základní škola, ředitel

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI ČR, Čermákova 18, Plzeň


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Prevence xenofobního chování a vyčleňování na školách 

    28. 3. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Seminář nabídne pohled na možnosti prevence vyčleňování (nejen) cizinců, minorit a všeobecně odlišných dětí z třídních kolektivů. Účastníci semináře se seznámí i s ukázkovou lekcí pro nejmladší školáky - "Cizinec".

Vystoupí: PhDr. Miloslava Čechlovská, Dramacentrum Bezejména

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Ohrožené dítě ve škole (psychické onemocnění, sebepoškozování, závažné životní události)

    28. 3. 2022 / informační seminář online

15:00 17:00

Informační seminář je zaměřen na spolupráci mezi rodinou a školou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na semináři je možné konzultovat konkrétní situace z výuky a získat odpovědi na ožehavé otázky z praxe.

Vystoupí: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. terapeutka, učitelka a lektorka

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Proč děti podvádějí, lžou a kradou? 

    24. 3. 2022 / informační seminář online

15:00 17:00

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, jak a proč tyto situace vznikají. Jak postupovat, pokud toto chování děti vnímají jako normu? Co je to bájné lhaní, kdy je lež nevinná a kdy už si dělat starosti? Na tyto otázky vám odpoví dětská psycholožka. Připraveny jsou kazuistiky a příklady z praxe.

Vystoupí: Mgr. Petra Vorlíčková, dětský psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Školní zralost a systém podpůrných opatření pro žáky 1. ročníku ZŠ 

    24. 3. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Na semináři se seznámíte s kritérii školní zralosti a možnostmi implementace podpůrných opatření při výuce žáků 1. ročníku ZŠ. Bude zmíněna celá řada příkladů dobré praxe i reálné zkušenosti z terénu.

Vystoupí: Mgr. Jitka Škrabánková,  PPP Karlovy Vary, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Přechod dětí s potřebou podpůrných opatření z MŠ do ZŠ 

    22. 3. 2022 / informační seminář 

15:30 17:30

Na semináři budou formou předávání praktických zkušeností a rad podrobně rozebrána témata školní zralosti, logopedické péče, práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření při přechodu z předškolního do školního vzdělávání a odklad školní docházky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Bc. Monika Horáková, 1. MŠ Karlovy Vary, zástupkyně ředitelky a Bc. Monika Bártlová, PPP Sokolov, speciální pedagog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: MŠ Karlovy Vary, pracoviště Krymská


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    21. 3. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: michal.prokeš@npi.cz.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Role asistenta pedagoga ve třídě 

    14. 3. 2022 / informační seminář online

15:00 17:00

Informační seminář je zaměřen na spolupráci mezi rodinou a školou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na semináři je možné konzultovat konkrétní situace z výuky a získat odpovědi na ožehavé otázky z praxe.

Vystoupí: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. terapeutka, učitelka a lektorka

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Efektivní komunikace s dítětem 

    10. 3. 2022 / informační seminář 

16:30 17:30

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, proč většina dětí „zlobí". Jsou to děti frustrované? Chtějí získat pozornost nebo nějakou výhodu? Zaměříme se na to, jak s dětmi komunikovat a jak reagovat na dětské emoce. Odpovíme si na otázku, jak efektivně na tyto situace reagovat doma i ve školním prostředí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petra Vorlíková psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Videotrénink interakcí v rámci inkluzivního vzdělávání 

    28. 2. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Seminář se zaměří na představení moderní intervenční metody, kterou lze využít v rámci inkluzivního vzdělávání při řešení výchovných problémů se žákem, k začlenění žáka do skupiny, podpoře dětí s ADHD, autismem apod. Videotrénink interakcí bývá využíván při potřebě změny způsobu práce se žákem.

Vystoupí: Mgr. Libuše Neville, ZŠa MŠ Dolní Řasnice

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve škole? 

    23. 2. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Vzdělávání dětí s OMJ v českých školách je v posledních letech velmi aktuální téma. Přijďte společně diskutovat o hlavních bariérách při vzdělávání, na co si dát pozor a jak děti s OMJ optimálně začlenit do českého prostředí.

Vystoupí: Mgr. Irena Cakirpaloglu Ph.D., NPI ČR, krajská metodička

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na vzdělávání dítěte s OMJ ve škole? 

    22. 2. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Vzdělávání dětí s OMJ v českých školách je v posledních letech velmi aktuální téma. Přijďte společně diskutovat o hlavních bariérách při vzdělávání, na co si dát pozor a jak děti s OMJ optimálně začlenit do českého prostředí.

Vystoupí: Mgr. Irena Cakirpaloglu Ph.D., NPI ČR, krajská metodička

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Cesty k podpoře nadaných a vysoce citlivých dětí 

   21. 2. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Řada dětí ve školském systému selhává a přitom se nevejdou do žádné kategorie žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměříme na to, jak tyto děti identifikovat, jak jim pomoci a kdy vám pomohou další odborníci. Seminář vede paní Kateřina Emer, která svou kariéru zasvětila nadaným dětem.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Ing. Kateřina Emer, krajská koordinátorka podpory nadání

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Jak poznám, že je moje dítě zralé pro nástup do školy? 

    15. 2. 2022 / informační seminář online

15:00 17:00

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo před zahájením školní docházky zvládnout a jak ho mohu jako rodič na vstup do školy lépe připravit. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti.

Vystoupí: Mgr. Helena Strejčková, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

    14. 2. 2022 / informační seminář 

14:00 16:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Radomír Daňa, učitel ICT

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova 376


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak najít nadané dítě v MŠ? 

    8. 2. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Tentokrát se zaměříme na to, jak mohou sami pedagogové identifikovat nadané dítě v mateřské škole a kdy vám pomohou další odborníci (psychologové, PPP). Seminář moderuje ředitelka MŠ, která se věnuje vyhledávání a podpoře nadaných dětí více než 10 let.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská, Ostrava

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    3. 2. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Využití iPadu při vzdělávání žáků se SVP 

    31. 1. 2022 / informační seminář 

12:00 14:00

Informační seminář je zaměřen na praktické využití digitálních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - např. nácvik jemné motoriky i využití aplikace Kahoot. Součástí semináře bude také sdílení dobrých příkladů z praxe.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Krňák, pedagog a lektor

Místo konání: ZŠ Litoměřice Na Valech 53

přihlášky e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Efektivní komunikace s dítětem aneb jak na "zlobivé" dítě 

    31. 1. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, proč většina dětí "zlobí". Jsou to děti frustrované? Chtějí získat pozornost nebo nějakou výhodu? Zaměříme se na to, jak s dětmi komunikovat, jak reagovat na dětské emoce. Odpovíme si na otázky, jak efektivně na tyhle situace reagovat doma i ve školním prostředí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petra Vorlíčková, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Nenásilná komunikace s dětmi se SVP 

   27. 1. 2022 / informační seminář online

16:00 18:00

Nedaří se vám s dětmi komunikovat tak, jak byste si představovali? Přemýšlíte, jak zlepšit svou vlastní komunikaci směrem k dětem? Řešíte konflikty a nevíte, jak s nimi naložit? Využijte princip nenásilné komunikace!

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

    27. 1. 2022 / informační seminář 

14:00 16:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Radomír Daňa, učitel ICT

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ZŠ Vsetín, Ohrada 1876


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Čtenářská gramotnost na ZŠ ve prospěch inkluze žáků 

    19. 1. 2022 / informační seminář online

14:00 16:00

Seminář je zaměřen na seznámení s prostředky čtenářské gramotnosti, které pomáhají při začleňování žáků do výchovně vzdělávacího procesu. Účastníkům budou poskytnuty konkrétní ukázky metod při práci s textem a budou upozorněni na zvláštnosti textů vhodných pro žáky se specifickými potřebami.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Výuka na dálku ( Platforma MS Teams)

    15. 12. 2021 / informační seminář online

14:00 16:00

Pomocí praktických ukázek se na semináři zaměříme především na výuku na dálku a nástroje pro individualizaci výuky prostřednictvím MS Teams. Získáte přehled o možnostech opakovaného odevzdávání zadaných úkolů, posílení motivace žáků se SVP a udržení jejich pozornosti během on-line výuky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Ing. Alexander Fales, Mentor a lektor v oblasti odborných a ICT kurzů

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    15. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    13. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    9. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    2. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak připravit děti na školu 

    1. 12. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Jaká je cesta k úspěchu každého dítěte ve škole? Rozebereme, jak doma dítěti nastavit samostatnost a vnitřní motivaci k objevování a učení se podle jeho specifik a individuality. Diskuze bude také o tom, jak mohou rodiče dítě na nástup do školy připravit a jaké důležité schopnosti, dovednosti a znalosti dítě ve škole potřebuje.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D., lektorka, zakladatelka školy podle Feuersteinovy metody

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

    30. 11. 2021 / informační seminář 

od 14 h

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Radomír Daňa, učitel ICT

Místo konání: ZŠ Zlín, Dřevnická 1790


Pozvánka na akci ke stažení.

 

V zajetí sítě

    29. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Digitální svět, internet, sociální sí a virtuální realita výrazně ovlivňují naše životy. Ohrožující je zejména kyberšikana u dětí se SVP, které jsou často terčem ostrakizace nebo zneužívání. Pojďme se spolu zamyslet nad tématem kyberšikany a možnostmi prevence a diagnostiky symptomů jejích obětí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Efektivní komunikace s dítětem aneb jak na "zlobivé" dítě 

    25. 11. 2021 / informační seminář online

15:00 17:00

V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, proč většina dětí "zlobí". Jsou to děti frustrované? Chtějí získat pozornost nebo nějakou výhodu? Zaměříme se na to, jak s dětmi komunikovat, jak reagovat na dětské emoce. Odpovíme si na otázky, jak efektivně na tyhle situace reagovat doma i ve školním prostředí.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petra Vorlíčková, psycholog

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Role asistenta pedagoga ve výuce a případová studie k tématu 

    24. 11. 2021 / informační seminář

14:00 16:00

Seminář je zaměřen na vymezení kompetencí asistenta pedagoga a učitele, varianty a možnosti práce asistenta pedagoga ve třídě, náplň a metody jeho práce, jeho vztah se žákem, učitelem a rodičem i rodinou. Na semináři bude představena rovněž případová studie k tématu.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Ondřejka Andrea Palová, asistent pedagoga ZŠ Liberecká, Jablonec n/N

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI Masarykova 28, Liberec

 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Vzdělávání žáků-cizinců v českém jazyce aneb "česky snadno a rychle" 

    15. 11. 2021 / informační seminář

15:00 17:00

V průběhu semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka-cizince v základní škole. Od prvního

kontaktu zákonného zástupce se školou až po možnost spolupráce s podpůrnými organizacemi. Zaměříme se na oblast

výuky českého jazyka a nová školní pravidla od 1. 9. 2021.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: PaedDr. Antonín Herrmann. Masarykova základní škola, ředitel

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: NPI Čermákova 18, Plzeň


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s problémovým chováním pravidla 

    11. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšlíte, jak nastavit pravidla, hranice, ale bez toho, abyste museli na děti zvyšovat hlas? Jak být důsledný, ale zároveň laskavý ve výchově? Dají se propojit důsledná pravidla s laskavostí? A pokud ano, jak na to?

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žák v krizi a jak mu pomoci II 

      8. 11. 2021 / informační seminář online

10:00 12:00

V návaznosti na první díl semináře se účastníci dozví detailnější informace o problematice krizí, jejich základní typologii a možných způsobech, jak krizové situace lépe zvládat. Chybět nebudou ani psychologické kazuistiky a příklady dobré praxe z oblasti školství.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. O. A. Kronika, VŠ pedagog, psycholog a arteterapeut

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Intervenční techniky u "problémového" dítěte 

 8. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pracovat s dítětem, které je opravdu "zlobivé" a projevuje se chováním, jež nazýváme jako "problémové"? Na semináři se dozvíte, co je to funkční analýza chování, a osvojíte si její základní principy pro lepší využití ve své praxi.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Intervenční techniky u "problémového" dítěte 

 4. 11. 2021 / informační seminář online

16:00 18:00

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pracovat s dítětem, které je opravdu "zlobivé" a projevuje se chováním, jež nazýváme jako "problémové"? Na semináři se dozvíte, co je to funkční analýza chování, a osvojíte si její základní principy pro lepší využití ve své praxi.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žák v krizi a jak mu pomoci I 

      1. 11. 2021 / informační seminář online

10:00 12:00

Jak krizová situace mění lidské chování a prožívání? Probíraná témata dokreslí konkrétní příklady z aktuální praxe ve školství (krize dospívání, sebepoškozování, sebevraždy, akutní stresové a psychotické stavy). Účastnici se dozví, jak se v krizové situaci orientovat a jak ji zvládnout.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. et Mgr. O. A. Kronika, VŠ pedagog, psycholog a arteterapeut

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

 21. 10. 2021 / informační seminář

16:00 18:00

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Topič, učitel ICT

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Zlín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 728 085 301

Místo konání: ZŠ Ratiboř 112, 756 21 Ratiboř


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Jak na "zlobivé" dítě ve škole 

    18. 10. 2021 / online seminář

16:00 18:00

V rámci semináře se zaměříme na to, z čeho může pramenit chování dítěte, které označujeme jako "problémové". Důraz bude kladen na porozumění problémovému chování v širších souvislostech. Součástí semináře bude hlubší reflexe našich postojů k dítěti, které jsou ovlivněny našimi vlastními zážitky.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Michal Prokeš, zakladatel vzdělávacího portálu eduall.cz

Přihlásit se můžete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení 

 14. 10. 2021 / informační seminář

13:30 15:30

V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Petr Topič, učitel ICT

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Zlín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 728 085 301

Místo konání: ZŠ Hošťálková 380, 756 22 Hošťálková


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Dny duševního zdraví

12. 10., 26. 10. nebo 9. 11., 22. 11. – každý tento den proběhnou vždy dva online semináře v délce 2 hodin v časech od 16:00 do 18:00 hodin.

Den duševního zdraví je program zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. V rámci tohoto programu vyškolíme školní psychology a metodiky prevence, kteří program předají na svých školách.

K registraci, s dotazy a pro další informace kontaktujte Pavlu Novákovou, +420 702 097 275, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Přihlaste se přes registrační formulář. Po registraci Vám dorazí potvrzovací email a informace k připojení prostřednictvím platformy Zoom.

Účast na semináři je zdarma. 

Lektor: expertka z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu: PhDr. Věra Neusar, oblastní metodik prevence a koordinátorka expertních týmů a PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová, psycholožka, metodička prevence v PPP Prostějov, školní psychožka na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově a absolventka Integrativního psychologického terapeutického výcviku pod Skálovým institutem.

https://www.opatruj.se/akce/detail/den-dusevniho-zdravi-na-skolach-ve-skolnim-roce-2021-2022

 

Jak poznám, že je dítě zralé pro nástup na ZŠ? 

 6. 10. 2021 / informační seminář

15:30 17:30

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo před zahájením školní docházky zvládnout a jak ho mohu jako rodič či učitel na vstup do školy lépe připravit. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme ve školce i doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Helena Strejčková, psycholog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Plzeň 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání: NPI ČR, Čermákova 18, Plzeň


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Beseda o výchově bez poražených 

 5. 10. 2021 / online seminář

16:00 - 18:00

Výchova bez poražených je způsob komunikace, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi. Zabývá se tím, jak předcházet konfliktním situacím, i jak je řešit, pokud nastanou. Cílem je, aby všichni členové rodiny mohli naplňovat své potřeby a cítili se spolu dobře.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jan Kumstát, učitel, zakladatel školy, lektor programu P.E.T.

 

Kontakt

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
Konzultantka implementace APIV, 
NPI ČR – Krajské pracoviště Olomouc 

Wellnerova 25, 779 00 Olomouc 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 778 880 449 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Podpora žáků s poruchami chování  

 4. 10. 2021 / online seminář

15:00 - 17:00

Seminář ve stručnosti zmíní druhy poruch chování u dětí a možnosti intervence. Na kazuistikách dětí ukáže problematiku ADHD, problematiku dětí s agresivními projevy v chování a dalšími nevývojovými poruchami chování. Představen bude také systém pomoci.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., terapeutka, učitelka a lektorka

Kontakt - přihlášky emailem na:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Beseda o výchově bez poražených 

 4. 10. 2021 / online seminář

16:00 - 18:00

Výchova bez poražených je způsob komunikace, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi. Zabývá se tím, jak předcházet konfliktním situacím, i jak je řešit, pokud nastanou. Cílem je, aby všichni členové rodiny mohli naplňovat své potřeby a cítili se spolu dobře.

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jan Kumstát, učitel, zakladatel školy, lektor programu P.E.T.

 

Kontakt

Mgr. Michal Prokeš 
krajský metodik
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště Ostrava 
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 866 910


Pozvánka na akci ke stažení.

 

 

Realizace podpůrných opatření a pedagogické intervence v MŠ a ZŠ  

 30. 9. 2021 / online seminář

17:30 - 19:00

Pracujete na pozici pedagoga, asistenta pedagoga nebo vychovatele? Zajímá vás problematika dětí/žáků se SVP? Víte, jak nastavit podpůrná opatření? Přemýšlíte o obsahu a organizaci pedagogické intervence ve vašem školském zařízení? Inspirujte se naším informačním seminářem! 

Účast na semináři je bezplatná.

Vystoupí: Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice, speciální pedagog a PhDr. Petra Bendová, Ph.D., NPI ČR Hradec Králové, krajský metodik APIV B

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816


Pozvánka na akci ke stažení.

 

Rozvoj jazykových dovedností u dětí předškolního věku 

  21. 9. 2021 / informační seminář

15:30 - 17:30

V průběhu semináře se zaměříme na vývoj řeči dítěte a zdůrazníme důležitost mateřského jazyka pro celkový vývoj celé osobnosti dítěte. Seznámíme se s nejčastějšími poruchami řeči a možnostmi včasné prevence vzniku těchto obtíží. Součástí semináře budou především praktické rady pro rodiče i pedagogy.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Romana Šimková, speciální pedagog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Plzeň 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání: NPI ČR, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Dny duševního zdraví

18. 8., 19. 8. nebo 24. 8. – každý tento den proběhnou vždy dva online semináře v délce 2 hodin v časech 8:30 – 10:30 a 11:00 – 13:00 hodin

Den duševního zdraví je program zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. V rámci tohoto programu vyškolíme školní psychology a metodiky prevence, kteří program předají na svých školách.

K registraci, s dotazy a pro další informace kontaktujte Pavlu Novákovou, +420 702 097 275, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po registraci Vám dorazí potvrzovací email a informace k připojení prostřednictvím platformy Zoom.

Účast na semináři je zdarma. 

Lektor: expertka z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu: PhDr. Věra Neusar, oblastní metodik prevence a koordinátorka expertních týmů

https://www.opatruj.se/akce/detail/den-dusevniho-zdravi-na-skolach-ve-skolnim-roce-2021-2022 

 

 

Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě 

  28. 6. 2021 / prezenční seminář, NPI ČR, Krajské pracovište Praha a Středočeský kraj

9:00 - 11:30

Na semináři se seznámíte s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí   a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Účast na semináři je bezplatná. 

Lektor: Lenka Kršková, lektorka jazykové školy CZECH IN

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
Krajská metodička
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště Střední Čechy 
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Smrt jako téma v rodině: jak jí rozumějí děti a jak se s ní vypořádávají dospělí? 

  28. 6. 2021 / online seminář

10:00 - 12:00

Přednáška představí fenomén smrti z psychologického hlediska. Kdy a jak o smrti s dětmi hovořit? Jak různě děti smrti rozumí napříč věkovým spektrem? Mimo dětské chápání smrti bude prostor i pro kontext těžké nemoci a ztráty v rodině.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. et Mgr. A. Kronika, vysokoškolský pedagog, psycholog a arteterapeut 

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
Krajská metodička 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 387 699 029 
+ 420 778 460 937 

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Emoce jako téma pro pedagogické pracovníky 

  14. 6. 2021 / online seminář

10:00 - 12:00

Co znamenají emoce pro pedagoga? Kdy pro něj mohou být oporou a jak adekvátně pracovat s negativním prožíváním spojeným se zátěží při výkonu profese? Účastníci se dozví, v čem mohou být emoce nápomocné a kdy naopak mohou být člověku na obtíž. Prostor dostane i emoční inteligence.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. et Mgr. A. Kronika, vysokoškolský pedagog, psycholog a arteterapeut 

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
Krajská metodička 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání

NPI ČR – Krajské pracoviště České Budějovice 
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 387 699 029 
+ 420 778 460 937 

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné mateřské škole 

 4. 6. 2021 / online seminář

09:00 - 11:30

Jak by měl pedagog postupovat před nástupem dítěte s OMJ, jak mu může usnadnit adaptaci, jak pomoci zákonným zástupcům, jak pracovat s dítětem s OMJ ve třídě, jaké aktivity a pomůcky lze využít a které organizace se touto problematikou zabývají.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Kateřina Konvalinová, učitelka MŠ, lektorka, autorka publikací

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Změny v chování žáků a jejich rozpoznávání: kdy, co a jak (ne)dělat? 

    3. 6. 2021 / online seminář

09:00 - 11:30

V rámci semináře bude na praktických příkladech uvedeno, na které spolupracující subjekty se pedagog může / musí obrátit a jak postupovat v případě změn v chování a učení žáka, způsobených například nestandardními životními situacemi, ve kterých se dítě i rodina ocitnou.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. Hana Kubíčková, KÚ Moravskoslezského kraje odb. ref. pro rozvoj vzdělávání

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Využití koučovacího přístupu při práci s dětmi / žáky

 27. 5. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Koučování je metoda rozvoje lidí a dosahování cílů. Koučovací otázky se dají stejně využít i při práci s dítětem, při hledání řešení, přijetí zodpovědnosti, nastavování hranic a získávání motivace.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. René Gavlas, psycholog

 

Kontakt:

Ing. Martina Čaputová

Konzultant implemetace APIV B,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
Telefon: 596 120 454
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Respektující přístup a jeho role při rozvoji každého dítěte / žáka

 25. 5. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Zlobí vás někdy dítě? Nenaplňuje naše očekávání? Odmlouvá? Bojí se? Netěší se do školy? Možná jen potřebuje od dospělých jiný přístup. Poznejte rozdíly mezi autoritativním a partnerským, respektujícím přístupem.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor: Mgr. René Gavlas, psycholog

 

Kontakt:

Ing. Martina Čaputová

Konzultant implemetace APIV B,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
Telefon: 596 120 454
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo konání: ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.

 

Žáci se SVP (dys-poruchy, ADHD) na I. stupni ZŠ

 27. 5. 2021 / online seminář

13:00 - 15:30

Účastníci se seznámí se základní terminologií a získají vhled do diagnostiky specifických poruch učení a ADHD. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů, které budou moci zařadit do své praxe a přizpůsobit tak výuku potřebám žáků se SPU a ADHD.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP Karlovy Vary

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 20. 5. 2021 / online seminář

9:00 - 15:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde? Co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl, krajský koordinátor RP děti/žáci cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Sociálně znevýhodnění a offline žáci - jak se v čase posunula pomoc školy tam, kde „něco“ nefunguje

 6. 5. 2021 / online seminář

14:00 - 16:00

Kam se posunula náročná práce s některými žáky v době karantény? Jak se proměnilo využívání digitálních prostředků v komunikaci se školou? Připojte se do on-line workshopu a společně s jinými školami zrevidujte „nápadník postupů“ a sdílejte své zkušenosti.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Daniel Janata, ZŠ Školamyšl Litomyšl zástupce ředitele a lektor NPI ČR

 • Mgr. Vít Hospodka, Základní škola Luže ředitel

 • Mgr. Iva Sedláčková, Základní škola Choltice ředitelka

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Podpora při vzdělávání žáků s poruchami chování

 26. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 12:00

Seminář je zaměřen na problémové chování a poruchy chování žáků v běžném vzdělávacím proudu, diagnostiku, možnosti intervence, spolupráci učitele s asistentem pedagoga, rodinou a dalšími institucemi.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., ředitelka Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


DYS-poruchy prakticky

 19. 4. 2021 / online seminář

13:00 - 16:00

Účastníci se seznámí se základní terminologií a získají vhled do diagnostiky specifických poruch učení. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů, které budou moci zařadit do své praxe a přizpůsobit tak výuku potřebám žáků se SPU.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP Karlovy Vary

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 19. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde? Co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl, krajský koordinátor RP děti/žáci-cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak pracovat s žáky s ADHD v ZŠ?

 30. 3. 2021 / online seminář

16:30 - 18:30

Pracujete s žáky s ADHD? Zajímá vás, jak efektivně nastavit systém podpory žákům s ADHD na běžné ZŠ? Chcete získat konkrétní doporučení pro práci s žáky s ADHD na ZŠ? Pak je informační seminář určen právě pro vás.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice speciální pedagog

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D., NPI ČR, krajská metodička CP APIV B KP HK

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 18. 3. 2021 / online seminář

12:30 - 15:00

Kdo může škole pomoci se začleněním žáka-cizince a jak si o tuto pomoc říci? V rámci semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka-cizince ve škole i mimo ni, ale také možnosti podpory samotné školy a pedagogů.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 15. 3. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde, co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak implementovat doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) do pedagogické praxe?

 23. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, jak na základě doporučení ŠPZ do výuky funkčně zapojit asistenty pedagoga? Zajímají vás konkrétní formy a organizace práce asistentů pedagoga vyplývající z doporučení ŠPZ? Jak nastavit systém efektivní komunikace a spolupráce mezi pedagogy a asistenty ped.?

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Syndrom vyhoření... i v pedagogické praxi?

 17. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, co je to syndrom vyhoření, proč vzniká a jaké jsou jeho projevy? Hrozí i vám? Jak diagnostikovat syndrom vyhoření a jak účinně bojovat s jeho projevy? Existuje účinná prevence? Diskuze k problematice syndromu vyhoření v pedagogické praxi.

Lektor:

 • Mgr. Karel Zerzáň

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost dětí pro vstup do základní školy

 9. 2. 2021 / online seminář

15:00 - 17:00

Chcete se poradit o školní zralosti svého dítěte? Zajímá vás, co má vaše dítě znát a umět k zápisu do 1. třídy? Přijměte pozvání na on-line informační seminář, na kterém budete mít možnost si promluvit s odborníkem přímo ze základní školy. Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jitka Mihulková

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 090 835

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak efektivně pracovat s dítětem/žákem s PAS?

 3. 2. 2021 / online seminář

16:00 - 17:30

Jaké jsou speciální vzdělávací potřeby dětí-žáků s PAS? Jak na ně v praxi reagovat? Jak zajistit kvalitní výuku pro dítě s PAS a jaké strategie při jeho vzdělávání zvolit? Jak s dětmi s PAS komunikovat? Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Markéta Jirásková

 • PhDr. Petra Bendová, Ph. D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak využít know-how výuky na dálku v práci s heterogenní třídou v pokoronavirové době

 3. 2. 2021 / online seminář

13:30 - 15:30

Reflexe know-how výuky na dálku - příležitost ke změně? Analýza dovedností, nástrojů a postupů využitelných v následné běžné výuce v konkrétních situacích v heterogenní třídě. Výstupem budou náměty postupů a kroků v době pokoronavirové.

Lektor:

 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 1. 2. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Asistent pedagoga v mateřské, základní a střední škole

 25. 1. 2021 / online seminář

17:00 - 18:30

Legislativní rámec výkonu profese asistenta pedagoga, kompetence asistent pedagoga, nastavení funkční komunikace a kooperace mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností a reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 26. 1. 2021 / online seminář

12:00 - 14:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak poznám, že je moje dítě zralé na nástup do školy?

 20. 1. 2021 / Plzeň

15:30 až 17:30

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo zvládnout před zahájením školní docházky a jak ho mohu jako rodič lépe připravit na vstup do školy. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti. 

Host:

 • Mgr. Helena Strejčková, psycholog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Výuka na dálku prostřednictvím MS TEAMS

 19. 1. 2021 / Liberec

15:00 až 17:00

Během semináře se seznámíte s prostředím MS Teams, a to pomocí praktických ukázek vkládání studijních materiálů, tvorby domácích cvičení, on-line test a jejich vyhodnocení.

Host:

 • Ing. Alexandr Fales - mentor a lektor v oblasti odborných a ICT kurzů

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line seminář, registrace e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Náročné situace ve škole, aneb jak pomoci a zachovat si chladnou hlavu

 17. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Pojďme si společně popovídat o krizových situacích, které nás ve škole mohou potkat, o tom, jak podpořit žáky a studenty v krizi a jak efektivně komunikovat s jejich rodinami. Kde jsou hranice naší pomoci a jak si v tom všem zachovat vlastní duševní pohodu?

Host:

 • Mgr. Dominika Lidralová

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Řešení šikany v kontextu společného vzdělávání

 7. 12. 2020 / Liberecký kraj (online)

14:30 až 16:30

Cílem semináře je seznámit účastníky s hloubkou a závažností šikany v kontextu společného vzdělávání a vyzbrojit je schopností s ní pracovat, jak v rámci školy, tak v rámci širšího systému.

Host:

 • Mgr. Petr Šolc

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line setkání - registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Morálka, svědomí a autorita v kontextu dětského vývoje a školního prostředí

 7. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Seminář je zaměřen na morální vývoj dítěte a jeho proměny ve vztahu k normám, autoritám i vlastnímu svědomí, základní teorie morálního vývoje, faktory podporující nebo zpomalující morální vývoj, případové studie a sebezkušenostní psychologická cvičení.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej A. Kronika

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Přístup k hodnocení výuky na dálku v heterogenní třídě

 3. 12. 2020 / Pardubice - online

10:00 až 12:00

Připojte se na online seminář - dozvíte se, jaké jsou zdroje hodnocení vzdálené výuky a jak s nimi individualizovaně pracovat, bezpečně je využívat a přistupovat k nim formativně, jak sbírat digifolio a jak s ním dále "nakládat". A v diskuzi se dozvíte další cenné informace.

Host:

 • Mgr. Daniel Janata - lektor NPI ČR, zástupce ředitele ZŠ Školamyšl Litomyšl

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

 

online MS Teams, před setkáním přihlášeným účastníkům bude zaslán přesný link na připojení

Pozvánka na akci ke stažení.