Podpora při vzdělávání žáků s poruchami chování

 26. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 12:00

Seminář je zaměřen na problémové chování a poruchy chování žáků v běžném vzdělávacím proudu, diagnostiku, možnosti intervence, spolupráci učitele s asistentem pedagoga, rodinou a dalšími institucemi.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D., ředitelka Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


DYS-poruchy prakticky

 19. 4. 2021 / online seminář

13:00 - 16:00

Účastníci se seznámí se základní terminologií a získají vhled do diagnostiky specifických poruch učení. Osvojí si řadu poznatků a praktických postupů, které budou moci zařadit do své praxe a přizpůsobit tak výuku potřebám žáků se SPU.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP Karlovy Vary

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 19. 4. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde? Co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

 

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl, krajský koordinátor RP děti/žáci-cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak pracovat s žáky s ADHD v ZŠ?

 30. 3. 2021 / online seminář

16:30 - 18:30

Pracujete s žáky s ADHD? Zajímá vás, jak efektivně nastavit systém podpory žákům s ADHD na běžné ZŠ? Chcete získat konkrétní doporučení pro práci s žáky s ADHD na ZŠ? Pak je informační seminář určen právě pro vás.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice speciální pedagog

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D., NPI ČR, krajská metodička CP APIV B KP HK

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 18. 3. 2021 / online seminář

12:30 - 15:00

Kdo může škole pomoci se začleněním žáka-cizince a jak si o tuto pomoc říci? V rámci semináře si na praktických příkladech ukážeme možnosti podpory žáka-cizince ve škole i mimo ni, ale také možnosti podpory samotné školy a pedagogů.

Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Jak se připravit na příchod žáka-cizince?

 15. 3. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Jak se připravit na příchod žáka-cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde, co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci? A jak si o tuto pomoc říci?

Lektor:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak implementovat doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) do pedagogické praxe?

 23. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, jak na základě doporučení ŠPZ do výuky funkčně zapojit asistenty pedagoga? Zajímají vás konkrétní formy a organizace práce asistentů pedagoga vyplývající z doporučení ŠPZ? Jak nastavit systém efektivní komunikace a spolupráce mezi pedagogy a asistenty ped.?

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Syndrom vyhoření... i v pedagogické praxi?

 17. 2. 2021 / online seminář

17:00 - 19:00

Víte, co je to syndrom vyhoření, proč vzniká a jaké jsou jeho projevy? Hrozí i vám? Jak diagnostikovat syndrom vyhoření a jak účinně bojovat s jeho projevy? Existuje účinná prevence? Diskuze k problematice syndromu vyhoření v pedagogické praxi.

Lektor:

 • Mgr. Karel Zerzáň

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost dětí pro vstup do základní školy

 9. 2. 2021 / online seminář

15:00 - 17:00

Chcete se poradit o školní zralosti svého dítěte? Zajímá vás, co má vaše dítě znát a umět k zápisu do 1. třídy? Přijměte pozvání na on-line informační seminář, na kterém budete mít možnost si promluvit s odborníkem přímo ze základní školy. Účast na semináři je bezplatná.

Lektor:

 • Mgr. Jitka Mihulková

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 090 835

Místo konání:

ON-LINE seminář

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak efektivně pracovat s dítětem/žákem s PAS?

 3. 2. 2021 / online seminář

16:00 - 17:30

Jaké jsou speciální vzdělávací potřeby dětí-žáků s PAS? Jak na ně v praxi reagovat? Jak zajistit kvalitní výuku pro dítě s PAS a jaké strategie při jeho vzdělávání zvolit? Jak s dětmi s PAS komunikovat? Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Markéta Jirásková

 • PhDr. Petra Bendová, Ph. D.

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak využít know-how výuky na dálku v práci s heterogenní třídou v pokoronavirové době

 3. 2. 2021 / online seminář

13:30 - 15:30

Reflexe know-how výuky na dálku - příležitost ke změně? Analýza dovedností, nástrojů a postupů využitelných v následné běžné výuce v konkrétních situacích v heterogenní třídě. Výstupem budou náměty postupů a kroků v době pokoronavirové.

Lektor:

 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 1. 2. 2021 / online seminář

9:00 - 11:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Asistent pedagoga v mateřské, základní a střední škole

 25. 1. 2021 / online seminář

17:00 - 18:30

Legislativní rámec výkonu profese asistenta pedagoga, kompetence asistent pedagoga, nastavení funkční komunikace a kooperace mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností a reflexe dotazů.

Lektor:

 • Mgr. Jana Okrouhlá

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

ON-LINE seminář, přihlášení e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Interkulturní dovednosti a práce s žákem-cizincem ve škole a třídě

 26. 1. 2021 / online seminář

12:00 - 14:30

Na semináři se seznámíte, s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí těchto zemí a jejich vzdělávacími systémy. Nedílnou součástí budou také zásady komunikace a práce s žákem-cizincem a modelové situace.

Lektor:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Olachová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak poznám, že je moje dítě zralé na nástup do školy?

 20. 1. 2021 / Plzeň

15:30 až 17:30

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo zvládnout před zahájením školní docházky a jak ho mohu jako rodič lépe připravit na vstup do školy. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti. 

Host:

 • Mgr. Helena Strejčková, psycholog

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

on-line prostřednictvím MS Teams

Pozvánka na akci ke stažení.


Výuka na dálku prostřednictvím MS TEAMS

 19. 1. 2021 / Liberec

15:00 až 17:00

Během semináře se seznámíte s prostředím MS Teams, a to pomocí praktických ukázek vkládání studijních materiálů, tvorby domácích cvičení, on-line test a jejich vyhodnocení.

Host:

 • Ing. Alexandr Fales - mentor a lektor v oblasti odborných a ICT kurzů

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line seminář, registrace e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Náročné situace ve škole, aneb jak pomoci a zachovat si chladnou hlavu

 17. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Pojďme si společně popovídat o krizových situacích, které nás ve škole mohou potkat, o tom, jak podpořit žáky a studenty v krizi a jak efektivně komunikovat s jejich rodinami. Kde jsou hranice naší pomoci a jak si v tom všem zachovat vlastní duševní pohodu?

Host:

 • Mgr. Dominika Lidralová

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Řešení šikany v kontextu společného vzdělávání

 7. 12. 2020 / Liberecký kraj (online)

14:30 až 16:30

Cílem semináře je seznámit účastníky s hloubkou a závažností šikany v kontextu společného vzdělávání a vyzbrojit je schopností s ní pracovat, jak v rámci školy, tak v rámci širšího systému.

Host:

 • Mgr. Petr Šolc

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

on-line setkání - registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Morálka, svědomí a autorita v kontextu dětského vývoje a školního prostředí

 7. 12. 2020 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Seminář je zaměřen na morální vývoj dítěte a jeho proměny ve vztahu k normám, autoritám i vlastnímu svědomí, základní teorie morálního vývoje, faktory podporující nebo zpomalující morální vývoj, případové studie a sebezkušenostní psychologická cvičení.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej A. Kronika

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

NPI ČR v Č. Budějovicích, případně dle aktuální situace on-line: viom.cz / učebna 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Přístup k hodnocení výuky na dálku v heterogenní třídě

 3. 12. 2020 / Pardubice - online

10:00 až 12:00

Připojte se na online seminář - dozvíte se, jaké jsou zdroje hodnocení vzdálené výuky a jak s nimi individualizovaně pracovat, bezpečně je využívat a přistupovat k nim formativně, jak sbírat digifolio a jak s ním dále "nakládat". A v diskuzi se dozvíte další cenné informace.

Host:

 • Mgr. Daniel Janata - lektor NPI ČR, zástupce ředitele ZŠ Školamyšl Litomyšl

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

 

online MS Teams, před setkáním přihlášeným účastníkům bude zaslán přesný link na připojení

Pozvánka na akci ke stažení.