Pokud si učitel s asistentem pedagoga včas a vhodně rozdělí kompetence a vzájemně se podporují, bude atmosféra ve třídě příjemnější a přehlednější pro všechny, zároveň mohou předejít komplikacím při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V novém 3dílném seriálu na webu Zapojmevšechny.cz k tomuto tématu přinášíme osvědčené tipy a praktické příklady z pražské základní školy, jak rozdělit kompetence mezi učitelem a asistentem pedagoga.


Ilustrační foto/FOTO: Pixabay


Aby spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga byla funkční a přínosná pro celou třídu, je vždy důležitá komunikace a asertivní přístup při řešení situací a také to, aby si asistent pedagoga a učitel byli vzájemně oporou. Bez podpory a spolupráce ze strany rodičů se samozřejmě neobejdou. Prostředí školy i školní třídy je živé a proměnlivé a je potřeba vytvořit všestranně podpůrné podmínky pro zaměstnance, žáky a děti i rodiče. Je důležité se snažit řešit potíže bez emocí, oprostit se od osobní roviny a soustředit se na potřeby žáka nebo dítěte.

Ve třídílném seriálu představujeme systematický přehled (a také ilustrativní praktické příklady z různých vzdělávacích prostředí) rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga v následujících oblastech:

  1. vedení administrativy,

  2. účast na poradách školy,

  3. plánování výchovně vzdělávací činnosti,

  4. hodnocení výchovně vzdělávací činnosti,

  5. předávání informací o dítěti nebo žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami,

  6. předávání informací a rozdělení aktivit v procesu výuky,

  7. předávání informací a rozdělení aktivit před a po vyučování,

  8. předávání informací a rozdělení aktivit o přestávkách, ve školní družině, při docházce na oběd.


Nechte se inspirovat našimi tipy:

Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP I. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP II. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP III. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)