Přestože vytváření Plánu pedagogické podpory (PLPP) už není podle aktuální legislativy pro školu povinné (kromě případů, kdy ho doporučí ŠPZ), může se vám hodit. Pokud si u svých žáků všimnete vzdělávacích obtíží, zapisujte si jejich projevy a reakce na různé drobné úpravy, kterými se snažíte podpořit jejich vzdělávací potřeby. Využít k tomu můžete právě formulář PPLP, který má jasně danou strukturu. Proto jsme pro vás připravili tento souhrnný článek o PLPP na základě podkladů z webu Zapojmevšechny.cz. Pojďme se na toto téma podívat podrobněji.

 

 

Co je Plán pedagogické podpory?

Plán pedagogické podpory je nástrojem prvního z pěti stupňů podpůrných opatření, která slouží jako podpora žáka se vzdělávacími, výchovnými nebo jinými obtížemi. Škola ho obvykle vypracuje, pokud vnímá u žáka problémy se vzděláváním, je nutná součinnost více pedagogických pracovníků, a zároveň není ještě potřeba kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu.

Tento první stupeň podpůrných opatření zahrnuje aplikaci běžně dostupných metod a forem práce, které působí jako prevence zhoršování školní úspěšnosti žáka. Pokud jsou tato opatření nastavena správně, mohou přispět k tomu, že se žák „stabilizuje“ ve svém výkonu a nedostane se do spirály školních neúspěchů a nechuti ke vzdělávání.

Podpůrná opatření prvního stupně určují učitelé školy, kterou žák navštěvuje. Podkladem jim jsou pedagogická diagnostika žáka v celé šíři jeho působení ve škole, rozbory žákovských prací, dlouhodobé hodnocení, znalosti sociálního zázemí a aktuálního zdravotního stavu. Zároveň je nutno dobře žáka znát a vědět, jak s ním jednat a pracovat, aby podpora byla účinná.

K tvorbě plánu není nutná konzultace se školským poradenským zařízením. Plán se vyhodnocuje do tří měsíců po jeho přijetí. Pokud se ukáže, že je pro podporu žáka nedostačující, už je potřeba kontaktovat školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum.


Základní informace o PLPP, jeho strukturu i informace k hodnocení najdete pod heslem Encyklopedie společného vzdělávání na webu Zapojmevšechny.cz

 

K čemu PLPP slouží a jak ho vytvořit?

Na webu Zapojmevšechny.cz jsme pro vás připravili také dva texty o tom, k čemu PLPP slouží a proč ho vytvářet, a ve druhém díle: jak ho vytvořit, koho do něj zahrnout i jaké cíle nastavit. Vedle konkrétních příkladů pedagogické diagnostiky i záznamů z průběžného vyhodnocování můžete na konci textu najít také přílohu s příklady podpůrných opatření prvního stupně, info k pomůckám a hodnocení plánů.


Vzorové dokumenty

Chcete připravit Plán pedagogické podpory pro dítě v MŠ v případech známek poruchy chování nebo při komunikačních potížích nebo pro předškoláka? Hodilo by se Vám nakouknout do PLPP pro nadaného žáka či pro žáka s podezřením na ADHD? Na webu Zapojmevšechny.cz najdete v naší sekci Vzorové dokumenty tyto vzorově vyplněné Plány pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory – problémové chování

Plán pedagogické podpory – neznalost češtiny

Plán pedagogické podpory pro předškoláky

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

Plán pedagogické podpory – podpora čtení a psaní

Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy

Plán pedagogické podpory – poruchy chování a potíže s komunikací ve školce

 

Pomohl vám článek? Využíváte PLPP pro sebe i své žáky?

Zdroj: www.zapojmevsechny.cz