Jaké možnosti má zaměstnavatel, když dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému byl přidělen asistent pedagoga, těžce dlouhodobě onemocní a asistent má pracovní smlouvu na celý rok?


Obecně platí, že v případě nemoci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému byl asistent pedagoga doporučen, zůstává asistent stále v práci, i nadále pomáhá učiteli s organizací vyučování a podle možností pomáhá i se zajištěním komunikace mezi školou a rodinou nemocného žáka (týká se to např. dětí/žáků se zdravotním handicapem v době hospitalizace nebo pooperační rekonvalescence – v takovém období může asistent donést žákovi zadání probírané látky, případně – po dohodě s rodiči – s ním i část školního učiva v domácím prostředí zopakovat; dětí/žáků se zdravotním handicapem – každodenní výměny základních informací o aktuálním zdravotním stavu a potřebách dítěte/žáka i o probraném učivu a potřebě jeho procvičování).

Užitečný odkaz:

MŠMT: zde můžete najít rozsah přímé a nepřímé práce AP

Toto platí až do doby, kdy vyprší platnost doporučení od pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra na základě kterého byla pozice asistenta ve škole zřízena. 

Pokud byl asistent pedagoga přidělen žákovu jako podpůrné opatření, žák poté ze školy odešel a zaměstnavatel asistentu pedagoga nemohl přidělit práci podle pracovní smlouvy, vzniká situace pro rozvázání pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů, tedy za podmínek podle zákoníku práce. 

Užitečný odkaz: 

MŠMT:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/12-informace-pro-asistenty-pedagoga-skolni-specialni?highlightWords=psychology