Vzhledem k povinné distanční výuce a znevýhodnění výuky žáků připravila Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy simulaci přijímacích zkoušek. Žáci posledních ročníků základních škol si tedy mohou 24. dubna 2021 vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky a tak si otestovat nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

 

Na Přijímačky nanečisto není potřeba se předem hlásit a jsou pro všechny zdarma. Na stránkách fakulty najdete již 19. dubna testové zadánízáznamový arch na odpovědi i link, na němž budou přijímačky vysílat.

Týká se vás to? Zkuste si přijímačky z matematiky nanečisto s Matfyz!

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto