Pro mnoho mateřských, základních i středních škol je společné vzdělávání stále ještě nadměrným závazkem. Otázkou se stává, jak nastavit systém školy, aby pomáhal jak handicapovaným, tak dětem s nadprůměrnostmi, a každému žáku pomohl najít jeho talent. Nezisková organizace Asociace freelancerů ve školství z.s. (AFREŠ) proto přišla letos s dlouho připravovaným projektem Synapse. Jeho cílem je připravit tzv. mentory škol, kteří pomohou škole s výběrem modelu vyvážené inkluze a nastavením systému prospěšného pro všechny její žáky i učitele.


Ač si od zavedení systému Rámcových vzdělávacích programů každá škola v ČR může vybrat svůj model vzdělávání, většina škol volí mezi tím, co dlouho zná, a inovativním inkluzivním modelem, vyznačujícím se zejména individuálním přístupem. Modelů, které mohou školy využít, je ale mnohem více! A právě mentoři z projektu Synapse, - tedy odborníci z řad ředitelů, mentorů, koučů, odborníků na systémový management, konzultantů z neškolských organizací či expertů na podporu dětí s extrémy - včetně nadaných a talentovaných žáků - po zaškolení pomohou konkrétním školám najít ten nejadekvátnější systém inkluze. Pro lepší představu si přečtěte si text o Vizi vyvážené inkluze

 

O tom, jak projekt funguje se více dozvíte v tiskové zprávě. Projekt Synapse probíhá za laskavé podpory Nadace RSJ.