Co čeká děti z odlišného jazykového prostředí při nástupu do české školy? S čím se nejčastěji potýkají tyto děti i jejich rodiče? A co mohou udělat učitelé i žáci, aby integrace proběhla co nejlépe? Hostem nového podcastu Zapojme všechny a redaktorky Adély Pospíchalové je Jan Heinrich ze společnosti META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem.

 

 

Většina nově příchozích rodin cizinců netuší, jak české školství funguje. Každá rodina přichází se svou vlastní zkušeností ze země původu. S nástupem do školy ale nelze čekat do doby, kdy se dítě naučí dostatečně česky. Prvním problémem je samozřejmě jazyk, druhým scholarizace. Každé dítě by mělo hned po nástupu obdržet co největší podporu ve formě jazykové přípravy a následně plán pedagogické podpory, nejen v českém jazyce, ale i v ostatních předmětech.

Pro integraci těchto dětí je třeba zohlednit spoustu faktorů, včetně osobnosti daného dítěte. Některé děti se díky svému osobnímu nastavení rychle zapojí do kolektivu, což se odrazí i na učení se češtině, na jiných se může různou měrou i způsobem podepsat odlišné prostředí a logické zhoršení (anebo kolísání) školních výkonů. Vždy je na místě vstřícnost a trpělivost ze strany učitele.

Integrace a adaptace dítěte navíc zahrnuje komunikaci s jeho rodinou…

 

Chcete vědět, jak s rodinou komunikovat? Jaké instituce lze využít a co by měla rodina o fungování české školy, docházce a výuce vědět? Jak funguje vietnamská či ruskojazyčná komunita? Co může při integraci dětí/žáků s OMJ pomoci učitelům? To i mnoho dalších tipů (i na pomocné zdroje) se dozvíte v podcastu i v článku k němu na webu Zapojmevšechny.cz.

 

Obecně prospěšná společnost META, o.p.s. pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, naučit se česky, součástí její činnosti je i poradenství. Také se však cíleně obrací na školy, které mnohdy tápou a často dítě raději odmítnou, protože neví, jak se k integraci dítěte s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) postavit. Jan Heinrich pracuje v META od roku 2012 pracuje jako sociální pracovník, věnuje se zejména poradenství migrantům v oblasti vzdělávání. Má také zkušenosti s tvorbou a vedením workshopů pro třídy zaměřených na migrační problematiku pro organizace META a UNHCR (Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky). Je spoluautorem a lektorem akreditovaného kurzu Sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání. Od roku 2021 působí v META také jako vedoucí nově zřízené sociální služby SASKIA (Sociálně Aktivizační Služba pro rodiny s dětmi – Komunikace, Integrace, Adaptace).

 

Zdroj: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-22-dil-integrace-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem

 

 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

 

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.