V každém kraji s námi spolupracovalo 24 škol a školských zařízení.

 

Školy s plnou podporou

Polovina (tedy 12 škol v každém kraji) získala v rámci projektu komplexní podporu. Zajistila tak vybraným pedagogům a vedení školy nadstandardní služby:

 • školy získaly koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje, 
 • zlepšilo se nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště (například pomoc se sestavením Plánu poradenských služeb),
 • prohloubila se spolupráce s odborníky – speciálními pedagogy, školními psychology a dalšími experty,
 • školy se staly součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými může navázat užší spolupráci – výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe například formou stáží, 
 • došlo k podpoře rozvoje profesních kompetencí pedagogů a vedení školy v oblasti společného vzdělávání,
 • zvýšila se motivace pedagogického sboru k práci s rozmanitým třídním kolektivem. 

 

Jaké konkrétní benefity tyto školy získaly? 

 • kouče pro ředitele školy,
 • mentora pro 2 vybrané pedagogy,
 • příplatek pro pedagoga, který byl garantem zavádění komplexní podpory v dané škole,
 • služby odborných poradců přizpůsobené potřebám konkrétní školy – zahrnovali spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, metodikem pro školská poradenská  zařízení nebo metodikem DVPP,
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhl ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • kurzy zaměřené podle konkrétních potřeb dané školy v oblasti oborově předmětové, diagnostické, sociálních vztahů nebo například komunikace – celkem 24 hodin vzdělávání,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání – celkem 40 hodin vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů uvnitř školy.

 

Školy s vybranou podporou

Druhá polovina zapojených škol získala v rámci tohoto projektu vybranou vzdělávací podporu:

 • Zlepšila nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště (získala například pomoc se sestavením Plánu poradenských služeb),
 • stala se součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými bylo možno navázat užší spolupráci – výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou stáží,
 • podpořila rozvoj profesních kompetencí pedagogů a vedení vaší školy v oblasti společného vzdělávání,
 • posílila u pedagogů porozumění inkluzivním procesům ve vzdělávání,
 • zvýšila motivaci pedagogického sboru k práci s rozmanitým třídním kolektivem.

 

Jaké konkrétní benefity tyto školy získaly? 

 • Kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupcům, který proběhl ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, 
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů uvnitř školy.