Přehled možností vzdělávání pro žáka na základní škole (příklad):

  1. Žák na běžné základní škole v běžné třídě bez podpůrných opatření.
  2. Žák na běžné základní škole v běžné třídě s podpůrnými opatřeními.  
  3. Žák na běžné základní škole ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ bez podpůrných opatření.
  4. Žák na běžné základní škole ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ
    s podpůrnými opatřeními.
  5. Žák na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ bez podpůrných opatření.  
  6. Žák na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ s podpůrnými opatřeními.

 

Podpůrným opatřením není vzdělávání ve „speciální“ škole či třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ. Je to upravené prostředí, ve kterém se případně také realizují podpůrná opatření (přehled PO v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., bod 1.7.).