Jak je to u pedagogické intervence (PI), pokud mám u některých žáků doporučenou 1 hodinu týdně a u jiných hodiny 2? Žáky s jednou hodinou budu mít v jedné skupině a žáky se dvěma hodinami ve skupině druhé?

Například mám 3 žáky s PI na 1 hodinu týdně a 2 žáky s PI na 2 hodiny týdně. Zažádám tedy o finanční prostředky pro 1 žáka s 1 hodinou + 2 sdílení a zároveň pro 1 žáka se dvěma hodinami + 1 sdílení? Nebo je musím dát do jedné skupiny bez ohledu na počet hodin a budu požadovat finance pouze na jednoho žáka + 4 sdílení?


Uvedený návrh řešení, tedy dát všechny děti do jedné skupiny bez ohledu na počet hodin a požadovat finance pouze na jednoho žáka + 4 sdílení, není možný. Škola by nedostala finance na 2 hodiny PI týdně těch dětí, které je mají přiznány. Situaci lze ale řešit například tak, že jednou týdně se sejde skupina všech dětí, které mají doporučenu PI, přičemž děti s přiznanými 2 hodinami se pak sejdou znovu už zvlášť.      

 

Organizace PI, ale i předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) závisí vždy na tom, o jaké jde žáky, jaké mají potřeby a jak může škola tyto vzdělávací potřeby naplnit. Jde-li  například většinově o děti s poruchami učení, vytvořím z nich skupinu, najdu učitele a dle personálních a organizačních možností školy realizuji PI.

Podstata sdílení PI spočívá v tom, co se má v hodinách dělat a jestli tato činnost odpovídá smyslu podpůrného opatření, které dané dítě dostalo. Jednotné schéma „počet hodin / třída / ročník / stupeň“ tak neexistuje. Vždy bude záležet na tom, kterým dětem lze PI nebo PSPP sloučit a kterým nikoli a jak škola jejich poskytování organizačně zajistí.