Minimálně dva měsíce bude NPI ČR vysílat webináře, jejichž prostřednictvím Vám nabídneme témata ke třem oblastem vzdělávání na dálku:


 • Jak na vzdělávání na dálku – např. Google Classroom, MS podpora, zásady vzdělávání na dálku
 • Webináře k výuce – např. jak pracovat se zdroji a obsahem, jak optimálně využít DUM, orientace ve zdrojích, prioritizace kurikula ve vzdělávání na dálku
 • Webináře k hodnocení – např. jak pracovat s úlohami uvolněnými z TIMSS, PIRLS, PISA či v aplikaci SETmobile

Nabídku webinářů k aktuální situaci jsme připravili velmi rychle a mezi učiteli je o ně velký zájem. Všechna videa na YouTube překročila během několika hodin více než tisíc zhlédnutí. Informace o každém novém webináři jsou rozesílány uživatelům, kteří se registrují na https://bit.ly/registrace_webinare.

Upoutávky na vybrané webináře týkající se společného vzdělávání sledujte také v Přehledu akcí na tomto webu

Kromě webinářů k distanční výuce pokračujeme ve vysílání webinářů k oborovým didaktikám, které jsou zveřejněny na http://www.projektsypo.cz/webinare.html.

Uskutečněné webináře jsou dostupné na záznamu, zájemci je mohou zhlédnout ZDE.

Loading...


UčíTelka

Projekt UčíTelka vznikl v době zavedení mimořádných bezpečnostních opatření, která vedla mimo jiné k uzavření škol. Koncept vzešel z potřeby podpořit děti a jejich rodiče, neklade si však za cíl nahradit školní výuku nebo kontakt žáků s jejich školami a učiteli.

V projektu se spojily síly vlivného média – veřejnoprávní televize a odborníků na vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky. Česká televize zajistila zkušený štáb, připravila přívětivé prostředí, poskytla zázemí. MŠMT a NPI ČR společně zajistily garanci nad vzdělávacím obsahem, komunikaci s učiteli a propojení mezi týmem odborníků a televizním štábem. Odborník z MŠMT je vždy připojen online a odpovídá na dotazy z chatu. Odborník z NPI ČR připravuje obsah vzdělávacích jednotek tak, aby byla zajištěna kvalita vzdělávacího obsahu a zohledněna kritéria pro učební jednotky, komunikuje na místě s učiteli, poskytuje jim podporu a pracuje s jejich podněty a nápady.

Kritéria pro výběr témat pro učební jednotky v projektu UčíTelka:

 1. Směřuje k naplňování očekávaného výstupu RVP pro základní vzdělávání pro dané období (v tematických plánech škol jsou obvykle zařazena v období ve 2. pololetí školního roku).

 2. Zachovává kontinuitu osvojování znalostí a dovedností v dané vzdělávací oblasti.

 3. Umožňuje realizaci prostřednictvím specifického formátu 20minutové lekce s úvodním vstupem moderátorky.

 4. Umožňuje aktivní zapojení žáků u televizních obrazovek (i bez podpory dospělého).

 5. Motivuje žáky k dalšímu vzdělávání v daných podmínkách.

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: děti a jejich rodiny; učitelé

Děti a jejich rodiny potřebují nejen vlastní vzdělávací obsah, který lekce přinášejí. Důležitá jsou pro ně i další hlediska, která jsou v přímém vysílání popisována. Někdy sdělí informaci učitelka, která vede lekci, jindy vstoupí do lekce redaktorka ČT nebo vede rozhovor s odborníkem na chatu. Tak se dostanou do povědomí rodičů i další související a důležitá sdělení, odkryjí se další potřeby informací. Může to být například:

 • motivace dětí k dalšímu vzdělávání v daných podmínkách;

 • zadání dalších úkolů, varianty a další tipy pro učení dětí;

 • potřeba střídání práce a odpočinku pro lepší soustředění dítěte na práci;

 • potřeba pravidelnosti a ustálenosti v denním režimu;

 • potřeba zachování kontinuity vzdělávání pro rozvoj dítěte atd.

Učitelé mohou čerpat inspiraci pro vlastní práci, získat sebedůvěru a motivaci pro vlastní zapojení do online i off­line výuky svých žáků prostřednictvím technologií.

Z již odvysílaných lekcí je patrný zájem ze strany rodičovské i odborné veřejnosti. Vedlejším pozitivním produktem je posílení vědomí o významu a náročnosti učitelské profese. Rodiny také získaly možnost a motivaci k tomu, aby trávily více času společně, komunikovaly spolu a mohly společně sdílet.

Loading...


Tipy a inspirace pro distanční vzdělávání

Publikace TIMSS, PIRLS, PISA

Publikace s uvolněnými úlohami z šetření TIMSS, PIRLS, PISA včetně didaktických komentářů k přímému využití ve výuce jsou ke stažení na https://www.csicr.cz/cz/DO- KUMENTY/Publikace?page=2.

Web MŠMT „Na dálku“

Pro podporu škol a učitelů při vzdělávání žáků a studentů na dálku v době nouzového stavu připravilo MŠMT nový web. Pedagogická veřejnost zde najde rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a inspiraci z oblasti vzdělávání na dálku. Pomoc při jeho tvorbě nabídli i odborníci na distanční vzdělávání pedagogických fakult.

Jak využívat televizní vyučování

Televizní škola, kterou připravuje Česká televize ve spolupráci s MŠMT a NPI ČR, nabízí pomoc jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům, kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání. Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu maturantů. Do projektu se zapojí i Česká školní inspekce.

Další zdroje a materiály

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ): www.skolakov.eu

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ): www.rysava.websnadno.cz

Online cvičení pro 1. stupeň: www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol: https://www.umimematiku.cz/

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol: https://www.umimecesky.cz/

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, pre- zentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení

Nakladatelství FRAUS – nabídka materiálů pro domácí výuku

Zdroje České školní inspekce:

Vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků

Inspekční systém domácího elektronického testování (včetně vyhodnocení) žáků

Loading...