Jaká je možnost revize zpráv a doporučení vydaných školským poradenským zařízením, tedy pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem?

Revizní orgán (NÚV) zahajuje revizní proces, na který má 60 dnů od obdržení žádosti. Probíhá na pracovišti školského poradenského zařízení, které zprávu z vyšetření nebo doporučení vystavilo.


  1. krok – kontrolní činnost. Ověření, zda vykázaná poradenská péče odpovídá záznamům v příslušné dokumentaci a zda byly zvoleny vhodné postupy.

  2. krok – regulační činnost. V rámci tohoto kroku se posuzuje charakter speciálních vzdělávacích potřeb a nakolik zvolená podpůrná opatření přispívají ke kompenzaci obtíží žáka.

  3. krok – expertní činnost. Objasnění všech skutečností potřebných pro správné rozhodnutí. Dochází k novému posouzení vzdělávacích potřeb žáka odborníky.

 

Výsledkem těchto činností vzniká revizní zpráva.

Kompletní informace k reviznímu procesu se dočtete na webových stránkách NÚV: www.nuv.cz/kontakty/revize