O projektu Synapse už jsme psali. Mentoři tohoto projektu pomáhají školám nastavit podporu na všech úrovních učení (včetně žáků nadaných) a bezpečné prostředí pro všechny. Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ pokračuje od 6. června 2022  jako Synapse II. Přečtěte si tiskovou zprávu i rozhovor s ředitelkou zapojené školy!

 

Projekt nabízí vážným zájemcům volná místa ve formativním školení mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze.  Jsme tým a společně pomáháme hledat silné a slabé stránky školy, vyjasnit si priority a vizi školy, nastavit prvky podpory nadání v souladu s harmonickým rozvojem žáků, vytvořit bezpečné prostředí pro žáky a učitele,” vysvětluje úkol mentorů škol jedna z nich, Marie Kašparová.

 

Ve druhém roce projektu budou absolventi školení a další odborníci sdružení v Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.) vytvářet a ladit nástroje pro terénní práci na školách. Tyto pomůcky se zavázali poskytnout i partnerským institucím ze státní a neziskové sféry v rodícím se systému podpory tak, aby byly ve výsledku dostupné ve všech regionech, aby mohly přínosné konzultační služby čerpat školy všech stupňů (od mateřské po střední).

 

Jedním z připravovaných nástrojů jsou Modely vyvážené inkluze. Za pomoci návodu uvedeného na stejnojmenné webové stránce si je školy mohou převzít samy zcela zdarma nebo mohou požádat o podporu při proměně školy absolventy Synapse.

 

https://sites.google.com/view/modely-vyvazene-inkluze/

https://www.projektsynapse.cz/

https://www.afres.cz/


 

Pokud Vás dění v Synapsi zajímá, nabízíme také rozhovor s ředitelkou zapojené školy

Loading...