Jak asi každý z vás tuší, odpověď na tento dotaz není jednoduchá a neexistuje ani jednoduché řešení. Na internetu nebo v knihách naleznete spoustu návodů, technik a rad na prevenci tzv. vyhoření rodičů. Doporučuje se pobyt v přírodě, sport, ruční práce či jiné tvoření, sklenička vína s kamarádkou, v nejhorším případě i antidepresiva. Nutno ale poznamenat, že se jedná spíše o návody, které se věnují krátkodobým cílům. Jsou důležité, ale především jako součást dlouhodobé práce na sobě.

Vyrovnávání se s životem s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami či s jakýmkoli jiným handicapem nebo obtížemi není krátkodobý proces. Jde o životní cestu, o způsob, jakým se naučíme přijímat vše, co nám život přináší, a dosáhnout určité osobní spokojenosti i přes „překážky“, které se vyskytnou. K dosažení tohoto poznání neexistuje jednoznačný návod, každý z nás musí na svých životních úkolech pracovat individuálně. K tomu patří i zkušenost, že i když člověk dosáhne pocitu spokojenosti, přijdou chvíle méně optimistické a radostné. Důležitým momentem v oblasti poznání svého dítěte s handicapem je schopnost předvídat, naučit se číst jeho projevy, přijmout ho jako celek – jde o práci na celý život i u rodičů dětí bez podpůrných opatření. Jenom se o tom méně mluví.

 

Existují však principy či možnosti, které nám v tomto procesu mohou výrazně pomoct. Všem rodičům, kteří jsou otevření a chtějí pracovat na sobě a na vztahu ke svým dítětem, prospívá skupinová terapie, kde mohou společně probrat dobré i horší momenty a dělit se o strategie, jak se s nimi vypořádat. Sdílení obav a strastí s ostatními, kteří řeší podobné věci, bývá hojivé a posilující. Pokud chcete do hloubky řešit vlastní těžká témata, vyplatí se uvažovat o individuální terapii. Prožívat negativní emoce je lidské a možnost se někomu svěřit a získat porozumění pomáhá většinou více než například četba odborné literatury a různých článků o samotě doma. A to i přes to, že se jedná o kvalitní texty a osvědčené rady.

 

Dalším zásadním předpokladem k úspěšnému zvládnutí péče o dítě s handicapem je umět pečovat o sebe. Problémem rodičů dětí s jakýmkoliv onemocněním nebo handicapem totiž bývá, že chtějí maximum pro dítě a zapomínají na sebe, na svoje potřeby, na svůj partnerský vztah. Proto bývají náchylní k vyhoření – tedy ke stavu, kdy už tzv. nemají z čeho brát. Ocitnou se bez energie, motivace k životu, trpí různými somatickými i psychickými obtížemi, zkrátka z života se stane břemeno bez světla na konci tunelu. Jako druh terapie ale i prevence tohoto stavu se osvědčuje účast v tzv. podpůrných skupinách. Jsou často orientované na rodiče dětí s různými poruchami a najdete je ve všech regionech. Jejich cílem je podpořit rodiče v nelehké situaci a zároveň vytvářet prostor a bezpečné prostředí, aby si pomáhali navzájem. Pro rodiče bývá úlevné, když ve skupině mohou sdílet svůj příběh a problémy a vidí, že obdobné situace řeší i druzí. Že nejsou sami, kdo takové situace zažívá. A že když něco nezvládají, jak by chtěli, neznamená to, že jsou špatní rodiče. Ve skupině se členové vzájemně inspirují, povzbuzují, vyměňují si své zkušenosti, povídají si. V současné době existují takové skupiny i na Facebooku, najdete zde spoustu videí od lidí, kteří se těmito tématy zabývají.

 

Poslední rada na závěr tedy zní: nebuďte v tom sami, udělejte první krok a zkuste se zapojit do nějaké skupiny nebo terapie. Pracujte na sobě a dívejte se na život z té lepší stránky. Problémy a překážky lze vnímat i jako výzvy, které je potřeba zvládnout, aby se váš život posunul dál, prohloubil se a vy se přiblížili k jeho smyslu. Tomu, který je jen váš a nikdo jiný ho za vás najít nemůže. Ve stavu vyhoření se síly sbírají daleko hůře, začněte proto včas.

 

Několik tipů na podpůrné skupiny:

https://nautis.cz/portfolio/cz/sluzby-pro-osoby-s-autismem-bez-poruch-intelektu

http://www.aplajc.cz/rodic/nabidka-nasich-sluzeb/podpora-rodiny.htm

https://auttalk.cz/cs/aktuality/podpurna-skupina-rodicu

http://www.poradenstviprorodice.cz/vedeniacute-rodi269ovskeacute-skupiny.html

http://www.centrumjablicko.cz/podpurne-a-svepomocne-skupiny/

https://www.svp-ddu-brno.cz/sluzby/rodicovske-skupiny/

https://www.pece-bez-prekazek.cz/terapeuticko-podpurna-skupina-rodicu-deti-s-postizenim/

https://www.motyl-plzen.cz/rodicovske-skupiny/

 

Tipy na některé facebookové skupiny rodičů dětí se SVP:

https://www.facebook.com/groups/Inkluzevpraxi

https://www.facebook.com/groups/inkluzesrozumem

https://www.facebook.com/groups/rodicezainkluzi

https://www.facebook.com/groups/169185180081174

 

ADHD, dysfázie, porucha soustředění:

https://www.facebook.com/groups/278345415615076

https://www.facebook.com/groups/563209147859368

https://www.facebook.com/groups/detisadhdpasepiatd1

https://www.facebook.com/groups/1690528154530715

https://www.facebook.com/groups/1693701830886434

https://www.facebook.com/groups/230141233788298

https://www.facebook.com/groups/251752662670

https://www.facebook.com/groups/554007234992228

https://www.facebook.com/ludmila.leinweberova/

 

Poruchy autistického spektra a jeho podoby:

https://www.facebook.com/groups/114011881979290

https://www.facebook.com/groups/2710149132371057

https://www.facebook.com/groups/www.nadejeproautismus.cz

https://www.facebook.com/groups/510165186400340

 

Kombinovaná postižení:

https://www.facebook.com/groups/477689285659735/

https://www.facebook.com/groups/396736837099806

 

Tipy na YouTube videa a některé terapeuty

https://youtu.be/t_sLdPtrnOg

https://youtu.be/FK-5WWnUUKg