Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) byl prodloužen do 31. 12. 2022. Projekt zajišťuje podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizace na českých školách.

 

 

Prodloužení projektu do konce roku 2022 je reakcí na první a druhou vlnu koronakrize, které si v České republice vynutily mimořádná protiepidemická opatření a opakovaná vyhlašování nouzového stavu. Školy a školská zařízení musely několikrát na dlouhou dobu přerušit prezenční výuku, přejít na on-line vzdělávání a potýkat se s dalšími s tím spojenými problémy. To vše mělo zásadní vliv na čerpání služeb školami zapojenými v síti škol a školských zařízení projektu APIV B, neboť těžiště projektových aktivit leží právě v podpoře profesního rozvoje jejich pedagogických sborů v místě.

Prodloužení etapy realizace umožní odpovědně zpracovat nové výzvy, před kterými školy stojí, a také rozvíjet aktivity, které byly vlivem protiepidemických opatření zcela utlumeny (např. stáže, supervize ŠPP apod.). Realizační tým projektu prokázal již v roce 2020 dobrou znalost prostředí škol a včasnými a správnými reakcemi přispěl ke zmírnění dopadu pandemie na tyto školy, pedagogy a přeneseně i žáky.

Cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků, managementu škol a školských zařízení potřebné k realizaci společného vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ, zájmovém a neformálním vzdělávání. Součástí projektu jsou i realizace osvětových kampaní, které jsou zaměřené na školy, rodiče, ale i na odbornou a širokou veřejnost.

Do projektu zapojené školy celkem zaměstnávají více než 10 000 pedagogů. V každé zapojené škole působí školní garant implementace APIV, který v součinnosti s místním Centrem podpory při krajském pracovišti NPI ČR zajišťuje realizaci projektových aktivit určených členům konkrétního pedagogického sboru.

Více než polovina z 355 zapojených škol může kromě kurzů dalšího vzdělávání (DVPP) využívat také individuální podporu ze strany speciálně vyškolených koučů a mentorů a dále služby supervizorů a odborných poradců / expertů (například dětských psychologů, speciálních pedagogů, logopedů apod.). V roce 2020 začala realizace stáží a byly spuštěny nové formy vzdělávání, tzv. webináře.

 

Smyslem inkluze je lidskost, schopnost přijímat jinakost jako obohacení, ne jako omezení!“

Zdroj: Gabriela Kermesová, Mění se přístup k inkluzi?

 

Projekt vytvořil vedle projektového webu www.inkluzevpraxi.cz také FB skupinu Inkluze v praxi, do níž je zapojeno téměř 1300 členů. Významným příspěvkem projektu je interaktivní web Zapojmevsechny.cz zacílený na pedagogy, management škol i rodiče, který má na FB stránku Zapojmevsechny.cz.


Doplňující informace o projektu

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je spolufinancováno EU ve výši 148 801 183,04 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

S realizací projektu nám pomáhají stovky špičkových odborníků, ať již v pozici expertů zastoupených v odborné platformě společného vzdělávání, v odborném panelu spolupráce nebo na pozicích lektorů, mentorů, koučů, supervizorů a odborných poradců.

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

 

Výstupy projektu najdete například zde:

http://www.inkluzevpraxi.cz/

https://zapojmevsechny.cz/

https://www.facebook.com/groups/332912440539633/

https://www.facebook.com/zapojmevsechny.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCNYlnM2fdPU2lC7bSe9v4fA 

https://anchor.fm/zapojme-vechny

 

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Renata Majvaldová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 454 398