Ocitli jste se v důsledku koronakrize v obtížné situaci? Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti s omezením provozu škol? Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize? Učitelům, ředitelům i rodičům nabízí Národní pedagogický institut ČR psychologickou pomoc. Poskytují ji terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.

 

Zkušenost z první vlny koronakrize postavila školu i rodinu před náročné úkoly. Pedagogové i rodiče zažili měsíce, kdy museli změnit zavedené postupy práce, trávení volného času a v neposlední řadě dramaticky omezit sociální vazby. A změny pocítily samozřejmě také děti, ze kterých se před obrazovkami počítačů a tabletů museli obratem stát žáci. I pro ně to bylo náročné, museli se obejít bez svých kamarádů.

 

Dnes čelíme obdobným výzvám znovu. Stávající situace je možná svým dopadem na lidskou psychiku ještě náročnější. Po trpkých zkušenostech z jara je přirozené, že bychom chtěli mít vše již za sebou. Současně jsme ale poučenější a víme, o koho se opřít. I z tohoto důvodu Národní pedagogický institut začal prostřednictvím svých odborníků poskytovat psychologickou pomoc, o kterou můžete požádat prostřednictvím formuláře na adrese www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

Jak služba funguje, přibližuje její garantka, psycholožka a psychoterapeutka Hellen Holečková: „Obracet se na nás mohou jak rodiče, tak i pedagogové, kteří se ocitli v obtížné situaci, potřebují poradit se vzděláváním na dálku nebo prostě jen podpořit v této nelehké době. Poskytujeme krizovou intervenci, tedy pomoc při akutních psychických obtížích, zprostředkováváme také kontakty na odborníky. A protože máme v týmu i speciální pedagogy, umíme poradit ohledně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dalšími specifickými problémy. Na dotazy reagujeme do jednoho pracovního dne a řešíme je poté dle jejich naléhavosti a obtížnosti.“

 

Psychologická pomoc probíhá diskrétně a všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Služba je bezplatná.

 

Pokud jste v situaci, se kterou si nevíte rady, potřebujete podpořit nebo získat informace či kontakty na specialisty z oblasti duševního zdraví či pedagogiky, kontaktujte nás přes formulář na stránce www.zapojmevsechny.cz/pomoc.