Žáci se zrakovým postižením musí při své cestě vzdělávacím systémem čelit překážkám souvisejícím nejen se specifičností jejich handicapu, ale i s nedostatečnou informovaností okolí a škol. Speciální pedagožka Eva Matoušková v novém díle podcastu Zapojme všechny popisuje současnou praxi ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Následně popisuje svou zkušenost se základním, středním a vysokým školstvím Pavlína, studentka se zrakovým postižením.

 

Možnosti vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením

Při rozhodování, kam umístit dítě se zrakovým postižením, mohou rodiče vybírat z několika možností. V České republice existují mateřské, základní a střední školy určené přímo pro děti a žáky s poruchami zraku, na kterých působí speciální pedagogové, odborníci na předměty speciálně pedagogické péče (jedná se kupříkladu o předměty práce s optickými pomůckami, nácvik psaní všemi deseti, výcvik prostorové orientace). V těchto školách jsou také k dispozici vhodné kompenzační pomůcky a žáci jsou více vedeni k samostatnosti. Takto zaměřené školy se ale nacházejí pouze ve větších městech a pro žáka a rodiče to znamená v lepším případě dlouhé dojíždění, v horším internát již třeba od první třídy.

Výhodou normální školy je především běžný sociální kontakt s vrstevníky. Škola však obvykle nedisponuje vhodnými pomůckami a také, na základě dlouholeté zkušenosti Evy Matouškové, si ani učitelé, ani vedení školy mnohdy neví rady, jak k takovým žákům přistupovat a jak přesně by jejich výuka měla probíhat. Zda žák se zrakovým postižením běžnou školu zvládne, je vždy individuální. Záleží na jeho přístupu, rodinném zázemí a samozřejmě také na zájmu a ochotě školy a fungující komunikaci mezi školou, rodiči, žákem i speciálními pedagogickými centry.

Eva Matoušková v rozhovoru s redaktorkou Adélou Pospíchalovou popisuje několik konkrétních případů úspěšné integrace žáka. 

 

Studentka Pavlína se zrakovým postižením a její zkušenost s integrací

U vysokoškolačky Pavlíny, která má Stargardtovu chorobu, se na problémy se zrakem přišlo poměrně brzy (5 let). Dívka neviděla na tabuli a drobnější písmo. Posléze se přidala světloplachost, takže se Pavlína musí venku pohybovat ve slunečních brýlích, také došlo k zužování zorného pole. Dnes už vidí jen zbytkem periferního vidění a neobejde se bez bílé hole.

Jakou základní, střední a vysokou školu Pavlína navštěvovala a jaké zkušenosti si odnesla? Poslechněte si nový podcast Zapojme všechny! Spoustu dalších informací i tipů pro vzdělávání i ohledně organizací pro všechny se zrakovým postižením najdete na odkazu aplikace Zapojmevšechny.cz.

 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme obvykle jednou za 2-3 týdny ve čtvrtek. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.