„Mnoho dětí vstupuje do života s těžkým životním startem, říká Yvetta Blanarovičová, filmová a divadelní herečka a zpěvačka, která se kromě své umělecké kariéry aktivně  věnuje také charitativní činnosti zaměřené na pomoc hudebně a sportovně talentovaným dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.


 

Více jak deset let zkušeností při podpoře sociálně znevýhodněných dětí a komunikace s jejich rodiči, pěstouny či zástupci dětských domovů mne přesvědčilo o důležitosti podpory talentovaných dětí ze znevýhodněného prostředí a péče o jejich dobré vzdělání. Protože jen tím zamezíme jejich diskvalifikaci z běžného života,

dodává Yvetta Blanarovičová, která se narodila na Slovensku, ale již léta žije a působí v Praze. Její obecně prospěšná společnost La Sophia se na různých úrovních věnuje charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc sociálně znevýhodněným dětem, a to s důrazem spíše na jejich budoucnost, než na momentální pomoc.

Hlavním projektem společnosti je projekt Talent La Sophia, každoroční akce zaměřená na hudebně a sportovně talentované děti vyrůstající v ústavní péči a děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku od 8 do 18 let z celé České a Slovenské republiky. Cílem je poskytnout jim individuální přístup a pomoci jim především v oblasti vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu.

Díky finanční podpoře La Sophia naše děti studují na základních uměleckých a sportovních školách, konzervatořích, středních a odborných a vysokých školách. Devadesát procent z nich využilo šanci a každoročně úspěšně ukončují studia s průměrem do 2,00,“ upřesňuje Yvetta Blanarovičová. 

Jaký je Váš názor na společné vzdělávání žáků se znevýhodněním spolu s ostatními žáky v hlavním vzdělávacím proudu?

Vzhledem k několikaletým zkušenostem v La Sophia o.p.s, která se věnuje mimořádně talentovaným dětem z dětských domovů, sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, jsem přesvědčená, že pokud dítě zvládá nároky na studium, má talent a chuť se vzdělávat, je dokonce povinností školy takové žáky přijímat. 

Pokud je znevýhodnění zdravotní či sociální, záleží opravdu na tom, jestli dítě samotné má předpoklady studovat a rozvíjet se. Studovala jsem na Slovensku a na základní škole jsme byli už tehdy rozdělení do 4 tříd. A,B,C,D. Já studovala v třídě A, tam byli ti, kteří měli talent a studovali do průměru 1,5. Byli jsme rychlí ve výuce a patřili mezi studenty, kteří vyhrávali matematické, sportovní a umělecké olympiády. A přitom půlka mé třídy byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Opravdu záleží, jestli na to máme, než z jakých poměrů pocházíme. 

Proč má podle Vás společné vzdělávání smysl? 

Do projektu každoročně přichází děti, které mají za sebou nepěkné zkušenosti. Srážka s rasismem, šikanou, těžkými rodinnými poměry či odlišností tyto děti znevýhodňuje už od školky. V projektu Talent La Sophia, do kterého vstupuje každoročně 60 talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, je prioritou nastartovat jejich chuť do života a brát všechny zlé zkušenosti jako bonus, že jsou pro ně obohacením. Vštěpují našim dětem, že rozhodující je budoucnost, a tu mohou ovlivnit jen prací na sobě. Společné vzdělávání je pro ně motivací. 

Co společné vzdělávání podle Vás přináší dětem se znevýhodněním a co jejich spolužákům?

  • Rozvíjí sociální empatii, učí vnímat znevýhodnění ne jako problém, ale spíše jako skutečnost a realitu.
  • Zbavuje děti předsudků a rozvíjí charakterovou čistotu. 
  • Vede k pozitivnímu přijímání odlišností. 

Máte nějakou osobní zkušenost s problematikou společného vzdělávání?

V projektu Talent La Sophia je například již šestým rokem také Barborka, dívka se středně těžkou formou autismu. První rok, když přijela na akademii se svou pěstounkou, nesměl se jí dotknout nikdo jiný než já. Měla svůj svět a strachy z rozdílnosti. Absolvovala s dětmi všechny aktivity a výuku, dostala se díky své píli do projektu a teď je jedna z nejlepších ve škole. Má výbornou paměť na jazyky, teorii, svými znalostmi a rychlostí ve výuce na akademii někdy daleko převyšuje ostatní děti. Stala se oblíbenou a hlavně ji všichni berou jako sobě rovnou.