Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ pedagogická a speciálně pedagogická intervence.


Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení (jazyk, matematika, podpora výuky ČJ jako cizího jazyka), případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku; práce s klimatem tříd, se sociálními vztahy ve třídách, prevence rizikového chování.

 

 

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

Jsou to tedy vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod. – tyto předměty ustanovuje škola ve školním vzdělávacím programu.

 


Další informace a zdroje:

NÚV:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10959  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026