Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen „poradna“) nám jako škole oznámila, že pokud dítě nechodí na pedagogickou intervenci, protože si to rodič nepřeje, tak nám má podepsat „čestné prohlášení“ a my máme dítě z podpory vyjmout, tj. toto podpůrné opatření mu už dále neposkytovat.


Pokud má dítě přiznané jakékoli podpůrné opatření (zde pedagogickou intervenci), rodič dává s poskytováním tohoto podpůrného opatření škole informovaný souhlas – podepíše Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP ve škole. Pokud s poskytováním  podpůrného opatření nesouhlasí, může tento nesouhlas uvést přímo do formuláře s doporučeným podpůrným opatřením. Většinou informovaný souhlas s Doporučením podepisuje přímo ve škole. Pokud Doporučení přebírá v poradně, může obsah Doporučení řešit rovnou tam.  

 

 

Pokud rodič nesouhlasí s poskytováním jakéhokoli z přiznaných podpůrných opatření a nepodaří se mu se školou či s poradnou domluvit na úpravě (komunikace se školou by měla být prvním krokem rodiče), může podat návrh na revizi k reviznímu pracovišti Národního ústavu pro vzdělávání. Do té doby, než dojde k rozhodnutí o revizi, škola postupuje podle stávajícího rozhodnutí poradny. Žádost o revizi může podat i škola.

K ukončení poskytování podpůrného opatření, ke kterému rodič podepsal informovaný souhlas, postačuje jeho písemné odvolání. Jestliže jde o podpůrné opatření financované v rámci normovaného finančního nároku, pak škola ukončí financování podpůrného opatření i ve výkaznictví.