Snídaňové kluby mají mnoho podob, charakterizují je společná východiska a znaky. Jejich hlavním cílem je snaha o řešení hladu u školních dětí (ať už se u nich objevují z jakéhokoliv důvodu) – ukazuje se totiž, že děti, které mají hlad, se hůře soustředí na výuku, ale mohou mít i problémy s chováním. Snídaně pomáhají dětem dosahovat lepších výsledků. Mají ale řadu dalších funkcí a přínosů. Žáci, kteří se jich účastní, mají pravidelnější docházku a chodí na vyučování včas, navíc mohou mít snídaňové kluby roli společenskou a komunitní, vytvářet pro děti bezpečný prostor. Více se o nich dozvíte v rozhovoru s autorkami metodické příručky o přínosech i podobách a možnostech snídaňových klubů Evou Novákovou, metodičkou sociální intervence, a Olgou Havlátovou, garantkou v rámci projektu Podpora rovných příležitostí.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Zatímco v České republice zatím snídaňové kluby nemají velké zastoupení, v zahraničí vznikly zhruba v polovině minulého století, v dnešní době jsou rozšířené zejména v anglicky mluvícím prostředí – ve Spojených státech amerických, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu, v různé míře fungují i v Evropě (ve Finsku, Dánsku, Španělsku, na Slovensku), ale i v Jihoafrické republice a dalších afrických zemích, Mexiku, Latinské Americe i v několika asijských státech. Fenomén snídaňových klubů zatím není v České republice příliš známý, v rámci projektu Podpora rovných příležitostí je ale nově nabízen jako jeden z nástrojů pro školy s větším počtem žáků se sociálním znevýhodněním.

Modelů je celá řada, stejně jako se na zajištění a rozvoji snídaňových klubů podílí řada partnerů. Z různých modelů fungování vyplývají i různé modely řízení. Ve většině se ale ukazuje důležitost metodické podpory, která je nezbytná pro to, aby si každá škola našla cestu, která nejvíce vyhovuje její situaci, možnostem a potřebám a která pomáhá naplňovat předem stanovené cíle. To je ostatně i účelem té kuchařky, metodické příručky – provést školy plánováním, založením, provozováním i pravidelnou evaluací vlastního modelu snídaňového klubu. Kromě toho kuchařka nabízí některé příklady ze zahraničí, přehledný checklist toho, na co je při založení klubu důležité myslet, modelové příklady, ale i některé praktické nástroje. Kuchařka vznikla jako součást projektu Podpora rovných příležitostí. Reaguje na katalog nástrojů, který je součástí výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením žáků se sociálním znevýhodněním.

Přečtěte si  celý rozhovor a na konci textu najdete také odkaz na pdf metodické příručky o snídňových klubech ke stažení.  A pokud byste chtěli snídaňové kluby založit, najdete tam i editovatelné dotazníky, checklisty...