Máte ve třídě žáka či žákyni s ADHD, kteří jsou občas obtížně zvladatelní? Naučte je i sebe relaxovat a získat tak odstup od zátěžových situací. Účinnou relaxační metodu, která pomůže dítěti s ADHD zvládnout některé situace, které je ohrožují, přestavila na semináři pro pedagogické pracovníky lektorka Marie Marečková. Jde o takzvanou metodu externalizace založenou na narativní terapii.


Narativní terapie vychází z principu, že člověk se ke světu vztahuje v příbězích. Vyprávěním příběhu si organizujeme skutečnost tak, aby nám dávala smysl. Přidělujeme událostem a vztahům konkrétní významy a jako s takovými s nimi můžeme pracovat i v rámci terapeutického přístupu. Narativní přístup nahlíží problémy jako oddělené od lidí prostřednictvím personifikace. Otázka v rámci terapie by tak mohla znít například takto: Cítíte úzkost? A jak vypadá, když si ji představíte jako objekt, imaginární postavu nebo zvíře?

Zkuste najít superhrdinu

U dítěte s ADHD může velmi pomoci přemístit jeho pozornost z vnitřního ohrožujícího pocitu na vnější imaginární objekt. Základem je, aby dítě pochopilo, že nebojuje samo se sebou, nýbrž například s nějakou potvůrkou, která na něj útočí. Jak ta potvora vypadá a co na ní použijete, abyste ji společnými silami přemohli? Nebo pomůže nějaký superhrdina? Najděte společně s dítětem pozitivní pohádkovou nebo komiksovou postavu, která mu v takových chvílích pomůže neodbytnou potvoru přemoci. Umístěte její samolepku na viditelném místě, aby se jí podle potřeby mohlo dítě samo obrátit.

Stejně jako děti mohou tuto metodu externalizace problému využít i dospělí, když pátrají po příčinách a projevech úzkostí, nervozity nebo jiné zátěže.

Něco vás dlouhodobě trápí? Představte si to v personifikované podobě a uvědomte si, kde to teď je. Kdy jste se s tím poprvé setkali a jaké byly fáze, kdy se vám to pomalu dostávalo do života? Proč si ta „věc“ vybrala zrovna vás? Co se té „věci“ na vás v současnosti líbí? Kdy sílí? Co se jí naopak nelíbí a jaký by byl ideální stav, kdy byste se zase cítili dobře?

To jsou otázky, které lektorka pokládá účastníkům semináře, aby jim pomohla „oddělit se“ od problému, který je dlouhodobě sužuje. 

Cílem metody není odhalit prvotní příčiny problému, analyzovat jej a tím se pokusit jej vyřešit, nýbrž dosáhnout stavu, kdy problém není. Pravděpodobně k němu totiž člověk přišel v důsledku nějakých událostí, které zpětně již nepůjdou změnit, proto je podle slov lektorky efektivnější zaměřit se na budoucnost a zbavit se zátěže. Především proto, že se nám jinak může promítat do práce s dětmi.

Sedm zásad psychohygieny

Vzhledem k tomu, že práce učitele bývá náročná nejen proto, že pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyplatí se znát základní nástroje, jak si odpočinout, případně předejít vyčerpání. Proto na semináři Marie Marečková představila sedmero zásad psychohygieny. Vycházejí ze supervizních poznatků a učitelé je využijí při práci na svém dalším seberozvoji.

ZÁSADY PSYCHOHYGIENY

 • Čisté svědomí je nejpříjemnější polštář
  • Kvalitu života si zvýšíte tím, že budete věci dokončovat. Zkuste si odpovědět na otázku: Co můžu udělat pro to, abych mohl mít v práci pocit: „Jo, teď to můžu zavřít, nejsem nikomu nic dlužný“?
 • Fyzický komfort a kondice jsou podstatné
  • Nezanedbávejte péči o svou tělesnou schránku a dbejte na vyváženou stravu v kombinaci s přirozeným pohybem. Je dobré začít tím, co je člověku příjemné.
 • Udělejte si prostor na reflexi
  • Zajděte si na rande sám se sebou: přemýšlejte o tom, zda úkoly, které si nabíráte, odpovídají tomu, čemu se chcete věnovat a na co máte sílu.
 • Nepodceňujte důležitost komunity
  • Spousta věcí dobře funguje, pokud k nim přistupujeme jako tým. Nebojte se intervize, mentoringu nebo koučinku. Konstruktivní zpětná vazba pomáhá.
 • Nesmí chybět osobní vize
  • ​​​​​​​Dáváte si předsevzetí? Představte si, jak to bude vypadat, až budete moci myšlenku daného předsevzetí opustit. Jak vypadá kýžený stav, ke kterému směřujete? A k čemu budete směřovat dál?
 • Pohlídejte si své návyky
  • ​​​​​​​Naučte se, jak předcházet prokrastinaci, a zbavíte se spousty negativních pocitů.
 • Najděte své flow
  • ​​​​​​​Dělejte věci, které vás baví a zároveň vám dobře jdou. Pokud nějakou věc nedokážete změnit a zároveň ji nechcete opustit, naučte se s ní ztotožnit a přijmout ji takovou, jaká je.

Při aktivitách, při nichž nacházíme své flow, zažíváme pocity plné a vědomé soustředěnosti, zaměřujeme pozornost na přítomný okamžik. Když jsme hluboce ponořeni do nějaké obohacující a rozvíjející činnosti, zvyšujeme náš životní pocit smysluplnosti a kontroly nad situací. Flow nám přináší pocit naplnění, radosti a smyslu.


Doporučená literatura:

Bedrnová, E. Duševní hygiena a sebeřízení. Fortuna 2010

Švamberk Šauerová, M.: Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Grada 2018

Míček, L.: Duševní hygiena. SPN 1984

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. 2. vyd., Portál 2003 

Průvodce pozitivní psychologií, nakl. Grada, autorka Alena Slezáčková

Slezáčková, A.: Průvodce pozitivní psychologií, Grada 2012