Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády České republiky. To, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů, kteří, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejich pracovní vytížení a konkrétní situaci.


Pokud je mateřská škola v provozu, dochází zpravidla k úpravám a změnám v organizaci. Denní program dětí je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší možné míře zajištěna bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnanců školy:

 • do mateřské školy chodí pouze děti, jejichž rodiče pracují v záchranných složkách nebo v jiných profesích, kde nebyl přerušen provoz (výroba, prodej, doprava apod.);

 • do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé, je nastaven důsledný ranní filtr;

 • rodiče nechodí do budovy, předávájí a přebírají děti ve vymezeném prostoru;

 • všichni nosí roušky, rodiče dávají dětem každý den několik dezinfikovaných roušek;

 • probíhá denní dezinfekce prostor;

 • děti i dospělí si pravidelně a často dezinfikují ruce;

 • ředitel se zaměstnanci každý den systematicky vyhodnocuje situaci pro další dny.

Dle slov ředitelky jedné z otevřených mateřských škol je pro jejich práci v tuto chvíli nejdůležitější zachovat dětem příjemné a známé prostředí:

„Jsme tady, aby děti pod rouškami viděly a slyšely lidi, které znají, aby nebyly vystaveny neznámému prostředí a ještě více stresovány.“

Zaměstnanci dělají vše pro zachování pozitivní nálady, projevují si vzájemnou důvěru a úctu. Dbají na psychosociální podmínky a uchování prostředí plné pocitu bezpečí a jistoty pro děti i dospělé. Všechny tyto školy si zaslouží veliké poděkování.

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Může předat rodičům informace o tom, co mohou se svý- mi dětmi podniknout, jak mohou děti zabavit. Může to být právě předání tohoto textu rodičům.

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena...);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“...);
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR


Zdroje a materiály

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

www.predskolaci.cz
www.detsky-web.cz
www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com
www.tvorivedeti.cz
www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Publikace:
Ahoj, já jsem korona
Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. Ilustrovanou brožurku najdete zde, doporučení, jak s ní pracovat, zde.

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV) ZDE

Budeme mít předškoláka ZDE
 

Náměty, nápady, inspirace – nejen pro vychovatelky školních družin ZDE


Další témata

 • Jak doma vzdělávat dítě se specifickými poruchami učení?
 • Nabídka bezplatných překladů a tlumočení pro děti/žáky cizince
 • Psychohygiena v náročné době

To vše najdete v bulletinu zde.

 

Loading...