Seminář interkulturních dovedností: práce se žákem - cizincem ve škole a třídě

 23. 11. 2020 / Praha

12:00 až 14:30

Na semináři se seznámíte s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v ČR, kulturní dimenzí a vzdělávacími systémy těchto zemí. Tématy budou také komunikace se žákem - cizincem, práce s ním ve škole a třídě včetně modelových situací.

Host:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

NPI - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Role asistenta pedagoga ve výuce a případová studie k tématu

 4. 11. 2020 / Liberec (online)

15:00 až 17:00

Na semináři se zaměříme na vymezení kompetencí asistenta pedagoga (AP) a učitele, varianty a možnosti práce AP ve třídě , náplň a metody práce AP, vztah AP-žák-učitel-rodič/rodina a na závěr bude představena případová studie k tématu.

Host:

 • Ondřejka Andrea Palová

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Odkaz:

Registrujte se na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se připravit na příchod dítěte, žáka - cizince?

 2. 11. 2020 / Praha

09:00 až 11:30

Jak se připravit na příchod žáka - cizince? Co můžeme udělat ještě před tím, než do školy přijde, na co je dobré nezapomenout první dny a jak nastavit podporu na delší dobu? Kdo může škole s jeho začleněním pomoci a jak si o tuto pomoc říci?

Host:

 • Michal Kryl

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

NPI - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.

 


Kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga

 20. 10. 2020 / online konference

V rámci konference S asistenty k lepší škole vystoupí Tomáš Machalík, projektový manažer projektu APIV B, s tématem Kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga.

Více info ke konferenci: https://www.clovekvtisni.cz/zveme-vas-na-treti-rocnik-konference-s-asistenty-k-lepsi-skole-6960gp 

 


Využití moderních technologií při vzdělávání žáků se SVP

 13. 10. 2020 / Bílovice

14:00 až 16:00

V rámci informačního semináře se dozvíte, jak vám mohou v rámci výuky žáků se SVP pomoci moderní technologie, jaké přístroje lze využívat a jak s nimi pracovat v každodenní praxi.

Host:

 • Ing. Oldřich Havránek

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní a mateřská škola Bílovice, Bílovice 440, 687 12 Bílovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Rozvoj jazykových dovedností u dětí předškolního věku

 29. 9. 2020 / Tachov

od 15:30 až 17:30

V průběhu semináře se zaměříme na vývoj řeči dítěte. Seznámíme se s nejčastějšími poruchami řeči a s možnostmi včasné prevence vzniku těchto obtíží. Součástí semináře budou především praktické rady pro rodiče.

Host:

 • Mgr. Romana Šimková (speciální pedagog)

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, Tachov

Pozvánka na akci ke stažení.


Rodina jako součást vzdělávání dětí v aktuálních proměnách společnosti

 22. 9. 2020 / Lípa

od 15:30 až 17:30

Společně otevřeme otázky, které nás ve vztahu ke vzdělávání dětí aktuálně zajímají, např. zápisy do 1. tříd, zvládání školních nároků, profesní orientace, začleňování dětí se SVP, pochopení hranic společného vzdělávání, nebo efektivní komunikace rodina - škola.

Host:

 • Mgr. Jarmila Fraiová (speciální pedagog, psychoped, somatoped)

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Základní škola B. Reynka, Lípa

Pozvánka na akci ke stažení.


Společným vzděláváním s rizikem (a bez rizika) užívání informačních a komunikačních technologií

 16. 9. 2020 / Hradec Králové

9:00 až 11:30

Přístup k edukaci dětí s využitím moderních technologií s sebou kromě podpory výuky nese i určitá rizika. Co si představit pod pojmy hoax, spam, grooming, kyberstalking, kyberšikana, kybersex? Jak před nimi ochránit děti/žáky?

Host:

 • Mgr. Martin Kaliba

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

NPI ČR, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak harmonizovat rozdílnou úroveň a dovednosti žáků po návratu do škol na podzim 2020

 16. 9. 2020 / Pardubice

9:00 až 11:00

Přijďte se zúčastnit diskuse a dozvědět se mnohem více k harmonizaci rozdílné úrovně znalosti a dovednosti žáků po návratu do škol, k aktuálním informacím a manuálu fungování škol na podzim 2020 a k podpoře a pomoci žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Místo konání:

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

Pozvánka na akci ke stažení.


Krize jako výzva a příležitost k prohloubení vztahů mezi rodiči a dětmi

 24. 6. 2020 / České Budějovice

od 17:00

Situace, které s našimi dětmi prožíváme, mohou sloužit nejen jako příležitost k osobnímu růstu, ale i k posílení rodinných vazeb mezi rodiči a dětmi. Pojďme se podívat na to, co nám krize vzala, dala a co nám ještě nabízí. Seminář nabídne praktická doporučení ke spolupráci mezi rodinou a školou po krizovém stavu a prostor pro diskuzi a sdílení vývoje vztahů mezi rodiči a dětmi, které zažily vzdělávání na dálku. Účast je zdarma.

Host:

 • Bc. Kateřina Šimerová (sociální pedagog)

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

 • on-line setkání – registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Dítě s diabetem mellitus

 24. 6. 2020 / Ústí nad Labem

od 13:00 do 15:00

Máte ve škole dítě s diabetem mellitus? Zajímá vás, jak se toto onemocnění projevuje, jaká rizika jsou s ním spojena a jak můžete těmto dětem pomoci? Přijďte na informační seminář, kde bude i prostor pro vaše dotazy či zkušenosti. Účast je bezplatná. 

Host:

 • Mgr. Dáša Stupková

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 090 835

Místo konání:

ZŠ Vojnovičova, Vojnovičova 620, 400 01 Ústí nad Labem-město

Pozvánka na akci ke stažení.


Sociálně znevýhodnění a offline žáci – „NÁPADNÍK", jak může škola pomoci, když „něco" nefunguje

 23. 6. 2020 / Pardubice

12:00 až 14:00

Pracovalo se vám v době karantény s některými žáky obtížně? Neměli digitální prostředky pro komunikaci se školou? Připojte se do online workshopu a společně s jinými školami sestavte nápadník, jak postupovat v podobných situacích příště, co se osvědčilo a co změnit.

Host:

 • Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka ZŠ Choltice
 • Mgr. Vít Hospodka, ředitel ZŠ Luže

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

 • on-line setkání – registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání Online výuka a hodnocení žáků v době nouzového stavu

 22. 6. 2020 / Liberec

13:00 až 15:00

Na semináři se dozvíte, jak používat slovní hodnocení a to i pro žáky se SVP. Zaměříme se na přínosy a úskalí distanční a on-line výuky i na společné sdílení zkušeností a vaše dotazy.  

Host:

 • Mgr. Veronika Knieová, lektorka společného vzdělávání, členka kabinetu SYPO; Základní a mateřská škola, Kamenický Šenov – Prácheň 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

 • on-line setkání – registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Přinesla koronakrize inspiraci ke změně v základní škole?

 

 

17. 6. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Jaká témata byla aktuální v době koronakrize a jak jsou přenositelná i do běžné vyučovací praxe? Zabývat se budeme například rolí učitele, potřebou individualizace vzdělávání nebo otázkou hodnocení žáků a spolupráce s rodiči.

Lektoři:

 • Veronika Dobrovolná (Smysluplná škola – ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí v Praze)
 • Tereza Škachová (Národní pedagogický institut ČR)

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B.


Rodič není robot aneb prevence syndromu vyhoření u rodičů v krizovém stavu

 16. 6. 2020 / České Budějovice

od 17:00

Milí rodiče a rodinní příslušníci, cítíte se po koronavirových „prázdninách“ vyčerpáni? Přineslo vám znovuotevření škol pocit úlevy, nebo je tomu naopak? Pojďme si o tom společně popovídat a sdílet své zkušenosti. Probereme možnosti, jak chránit své duševní zdraví a tím předcházet syndromu vyhoření, který může dostihnout (nejen) rodiny dětí se SVP. Získáte také informace o překonávání zátěžových faktorů ve výchově dětí. Účast je zdarma.

Host:

 • Mgr. Dominika Lidralová (školní psycholog)

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 774 805 276

Místo konání:

 • on-line setkání – registrujte se na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Program „Začít spolu" v předškolním vzdělávání

 16. 6. 2020 / Olomouc

15:00 až 18:00

Přijďte se blíže seznámit s alternativním programem "Začít spolu" a jeho praktickým využitím v předškolním vzdělávání. Všem dětem včetně dětí s potřebou podpůrných opatření umožňuje vzdělávat se dle jejich aktuálních možností, dovedností a potřeb.

Host:

 • Bc. Dana Brauerová | zástupkyně ředitelky MŠ Olomouc, Žižkovo nám. č. 3

 

Kontakt:

Mgr. Zonna Bařinková
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 770 120 826

Místo konání:

Mateřská škola Žižkovo nám. 3, Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní poradenské pracoviště a návrat žáků do škol po nouzovém stavu  

 

 

4. 6. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Jak se koronakrize promítá do aktuálního rozpoložení dětí a žáků mateřských a základních škol? Co říká současná praxe a na co bychom se měli připravit s návratem žáků do plného provozu škol? 

Lektoři:

 • Dominika Lidralová a Kateřina Šimerová (MŠ a ZŠ T. G. Masaryka, České Budějovice)

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B.


Vzdělávání za koronakrize. Inspirace ze školy pro školy: ZŠ  

 

 

26. 5. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Webinář přináší pohled ředitele a třídní učitelky na uplynulé měsíce nouzového stavu v jejich škole. Zazní, co se jako první prohnalo hlavou řediteli, když se dozvěděl o tom, že se školy s okamžitou platností pro žáky uzavírají a výuka přechází do distanční formy. Kudy vedla cesta k úspěšné adaptaci na krizi a jakou vzdělávací strategii pro své žáky zvolili? Čím může olomoucká ZŠ a MŠ Svatoplukova inspirovat ostatní školy při práci s žáky a jejich rodiči? Jak se nouzový stav projevil na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? A na čem je třeba postavit řízení školy v době další koronakrize, pokud by se měla opakovat?  

Lektoři:

 • Jiří Vymětal a Jana Chalupová Hlávková ze Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova
 • Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu České republiky

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B.


Asistenti pedagoga. Jak dnes podporují žáky se SVP?  

 

 

21. 5. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Webinář se zabývá činností asistentů pedagoga v době nouzového stavu a uzavření škol. Jak dnes asistenti spolupracují s pedagogy a jak podporují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Jaké nástroje a metody v práci na dálku se asistentům osvědčily?

Lektorka:

 • Alexandra Petrů (Člověk v tísni, o. p. s.)

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B.


ŠPZ v době nouzového stavu II 

 

 

5. 5. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Tématem budou podmínky, za jakých mohou ŠPZ diagnostikovat své klienty a vydávat doporučení. Dozvíte se, jaká doporučení jsou v tomto smyslu vyjádřením ze strany MŠMT a co je na samotných školských poradenských zařízeních (ŠPZ) či jejich zřizovatelích.

Lektorka:

 • Mgr. Ivana Tvrdoňová, zástupkyně ředitelky PPP KV a speciální pedagožka

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B.


Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? 

 

 

23. 4. 2020 / webinář

 

 

od 15:00

Webinář přináší zkušenosti rodičů s distančním vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. S čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol pomohlo. Situace rodičů dětí se SVP je z hlediska vzdělávání specifická, musí nejen zajistit domácí výuku svých potomků, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim však mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i čas. Důležitější než kdy dříve je také fungující komunikace se školou.  

Lektorka:

 • Lenka Hečková

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B zde.


Činnost školských poradenských zařízení během nouzového stavu

 

 

23. 4. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Webinář se zabývá tím, co v této době školská poradenská zařízení mohou nabídnout, co doporučují a s čím je možné se na ně obrátit. Jaká jsou doporučení poraden rodičům žáků I. a II. stupně či středoškoláků. Co lze z aktuální situace vytěžit dobrého pro budoucnost?

Lektorka:

 • Ivana Tvrdoňová

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B zde.


Jak dnes poskytovat podpůrná opatření?

 

 

16. 4. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Jak lze poskytovat podpůrná opatření v době nouzového stavu a uzavření škol? Webinář se zabývá tím, jak zachovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření, které mají pomoci vyrovnat nerovnosti v českém vzdělávacím systému. Školy jsou zavřené, vzdělávání probíhá doma, kam se učitelé ani specialisté nedostanou a ani nemohou. Co se v této situaci dá dělat nebo prakticky dělá?

Webinář nabízí odpověď na to, jakou konkrétní podporu lze dnes z pohledu poradenského systému zajistit. Rovněž zazní, že poradenský systém je i nadále (ne-li více než dříve) otevřen konzultacím s rodiči. Účastníci si vyslechnou, jaká doporučení lze na základě aktuálního vývoje dát ředitelům škol. Tématem je v neposlední řadě také otázka, jak dopadá aktuální situace na rodiny dětí s potřebou podpůrných opatření.

Lektoři:

 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
 • Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D. z Národního pedagogického institutu České republiky

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B


Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky

 

 

15. 4. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

V průběhu webináře budou představeny konkrétní příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s odlišným mateřským jazykem (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk). Hovořit se bude také o praktických a funkčních příkladech práce (nejen s těmito) žáky z konkrétních škol, a co z nabytých zkušeností můžeme vytěžit i pro budoucí běžnou výuku.

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.)

Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR - APIV B)

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B


Jak identifikovat problémy a realizovat podporu u žáků na 1. stupni podpůrných opatření?

 

 

7. 4. 2020 / webinář

 

 

od 9:00

Jakým způsobem škola identifikuje žáky na 1. stupni PO, jaká je role učitelů a poradenských pracovníků ve škole, jaké jsou způsoby zaznamenávání a vyhodnocování podpůrných opatření.

Lektorka:

 • Mgr. Jana Mrázková

 

Záznam z webináře naleznete na Metodickém portálu RVP.cz zde.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak dnes učit off-line žáky nebo žáky s omezeným přístupem k telefonu a internetu?

 

 

2. 4. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Kazuistiky, jak vzdělávat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak zajistit podporu při vzdělávání dětem, kterým se jí doma nedostává a škola je a (dlouho) bude zavřená. Jak postupovat, když rodina nepomáhá? Co dělat, když je v rodině jen jeden telefon? Jak překonat výpadek pomoci sociálních služeb či dalších aktérů? Jaké jsou praktické požadavky na individualizaci úloh žákům v sociálně znevýhodněném prostředí?

Lektorka:

 • Michaela Kučerová

Záznam z webináře naleznete na Youtube kanálu Projekt SYPO zde.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem?

 

 

1. 4. 2020 / webinář

 

 

od 10:00

Tipy a užitečné odkazy pro snazší komunikaci s rodiči, se kterými nemáme společný jazyk. Jak zůstat v pravidelném kontaktu s dětmi s OMJ, proč je to důležité, a zejména jaké výukové materiály můžeme využít? Jak srozumitelně úkoly zadávat a hodnotit?

Host:

 • Kristina Titěrová

Záznam z webináře naleznete na Youtube kanálu Projekt SYPO zde.

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak dnes učit offline žáky?

 

 

26. 3. 2020 / webinář

 

 

od 16:00

Děti v sociálně znevýhodněném prostředí a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání.

Host:

 • Michaela Kučerová, MSc.

Záznam z webináře naleznete na Youtube kanálu Projekt SYPO zde.

Pozvánka na akci ke stažení.


Online výuka z pohledu rodiče

 

 

25. 3. 2020 / webinář

 

 

od 14:00

Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité? S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra? Něco o obtížích současné situace (nejen vzdělávání dětí doma) a jak vypadá život řady rodin v "nouzovém stavu"? Jak si vzájemně vyjít vstříc a jak si pomoci? Co ještě (kromě vzdělávání) můžeme pro děti a rodiče udělat?

Host:

 • Kamila Bobysudová

Záznam z webináře naleznete na Youtube kanálu Projekt SYPO zde

Pozvánka na akci ke stažení.


Rodina jako součást vzdělávání dětí v aktuálních proměnách společnosti

 24. 3. 2020 / Lípa

15:30 až 17:30

AKCE JE ZRUŠENA.

Společně otevřeme otázky, které nás ve vztahu ke vzdělávání dětí aktuálně zajímají, např. zápisy do 1. tříd, zvládání školních nároků, profesní orientace, začleňování dětí se SVP, pochopení hranic společného vzdělávání, efektivní komunikace rodina - škola.

Host:

 • Mgr. Jarmila Fraiová

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Základní škola B. Reynka, Lípa

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 9. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření na SŠ a SOU

 24. 3. 2020 / Nejdek

15:30 až 17:30

AKCE JE ZRUŠENA.

Obsahem setkání je upozornit rodiče budoucích studentů SŠ a SOU na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání v rámci podpůrných opatření.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová
 • Mgr. Eva Nováková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Základní škola Nejdek, Náměstí Karla IV. 423, Nejdek

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost dětí pro vstup do základní školy

 18. 3. 2020 / Roudnice nad Labem

16:00 až 18:00

AKCE JE ZRUŠENA.

Chcete si promluvit o školní zralosti svého dítěte? Zajímá vás, co má vaše dítě znát a umět k zápisu do 1. třídy?

Host:

 • PaedDr. Daniela Pokorná

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 090 835

Místo konání:

Masarykova mateřská škola, Dobrovského 1217, Roudnice nad Labem

Pozvánka na akci ke stažení.


Společným vzděláváním s rizikem (a bez rizika) užívání informačních a komunikačních technologií

 18. 3. 2020 / Hradec Králové

9:30 až 11:30

AKCE JE ZRUŠENA.

Přístup k edukaci dětí s využitím moderních technologií s sebou kromě podpory výuky nese i určitá rizika. Co si představit pod pojmy hoax, spam, grooming, kyberstalking, kyberšikana, kybersex? Jak před nimi ochránit žáky?

Host:

 • Mgr. Martin Kaliba

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

NPI ČR, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Role asistenta pedagoga ve škole - společné vzdělávání s využitím potenciálu asistentů pedagoga

 24. 2. 2020 / Hradec Králové

14:30 až 17:30

Kompetence asistentů pedagoga v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ. Nastavení funkční komunikace a kooperace mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Příklady z praxe. Reflexe na dotazy.

Host:

 • Mgr. Jana Jedličková

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Poruchy chování u dětí předškolního věku

 19. 2. 2020 / Plzeň

16:00 až 18:00

V průběhu semináře se zaměříme na charakteristiku dětí s ADHD, ADD a na emoční a sociální důsledky těchto poruch. Vysvětlíme si, jak těmto odlišnostem nejlépe porozumět. Součástí semináře budou především praktické rady pro rodiče. 

Host:

 • Mgr. Petra Vorlíčková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

54. Mateřská škola, Staniční 72, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Společně do školy aneb máme doma předškoláka

 18. 2. 2020 / Všestary

15:30 až 17:30

Jakými dovednostmi by mělo dítě disponovat před nástupem do školy? Jak dítěti usnadnit vstup do ZŠ? Jak podpořit děti s nedostatečně vyzrálými funkcemi potřebnými ke zvládnutí čtení, psaní, počítaní?

Host:

 • Mgr. Jana Jedličková

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Všestary, Všestary 57

Pozvánka na akci ke stažení.

 


Žáci 1. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření

 12. 2. 2020 / Ostrov

15:30 až 17:30

Obsahem setkání je přiblížit rodičům budoucích prvňáčků rizika přechodu z MŠ do ZŠ, upozornit na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová
 • Bc. Jolana Nečová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Ostrov

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Pomoc při akutních stavech předškolních dětí se závažnými SVP

 12. 2. 2020 / Boskovice

9:00 až 11:00

Do prostředí mateřských škol přichází děti s různou potřebou podpory, která mnohdy zahrnuje i péči při závažných diagnózách typu diabetes, epilepsie a další. Jak má pedagog bez zdravotnického vzdělání rozeznat případná rizika akutních stavů u těchto dětí, popř. na již rozvinuté stavy adekvátně reagovat?

Host:

 • Prokop Maša, DiS.

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Brno 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

Mateřská škola Boskovice, Boskovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Společně do školy aneb máme doma předškoláka

 4. 2. 2020 / Hrochův Týnec

15:30 až 18:30

Témata: schopnosti a dovednosti dětí před nástupem do školy, zralost a připravenost v oblasti motorické, komunikační, sociální a předmatematických představ, zraková, sluchová percepce, orientace v prostoru a čase, podpora nevyzrálým dětem při jejich adaptaci na školu.

Host:

 • PhDr. Petra Bendová, Ph. D.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 773 097 932

Místo konání:

Mateřská škola, Sídliště 337, Hrochův Týnec

Pozvánka na akci ke stažení.


Dítě s diabetem v základní škole, Ergoterapie u dětí

 7. 1. 2020 / Krupka

14:00 až 16:00

Máte ve škole žáka s diabetem? Zajímá vás, jak lze využít ergoterapii ve školních aktivitách a ve vzdělávání?

Host:

 • Mgr. Radka Beranová
 • Mgr. Dáša Stupková

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

Místo konání:

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak zvládnout přechod na druhý stupeň nebo na střední školu u žáků s SVP

 12. 12. 2019 / Vsetín

13:30

Co se děje s dětmi, jak reagovat na dospívání a na co se připravit? Jaké jsou nároky školy, jak zvládat nárůst učiva a zvýšení nároků na samostatnost? Jaké jsou nároky na rodiče, s čím pomoct dětem a jak vést k samostatnosti?

Host:

 • PhDr. Martina Jandorová
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce ve třídách - řešení problémových situací

 11. 12. 2019 / Liberec

14:00-16:00

Na semináři se zaměříme především na problémové chování žáků ve třídách, jeho projevy a příčiny vzniku. Seminář bude realizován formu odborné diskuse, dotazů a příkladů z praxe.

Host:

 • Mgr. Petr Šolc

 

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

NIDV Liberec, Masarykova 28, Liberec

Pozvánka na akci ke stažení.


KONFERENCE: Začínající učitel II

 3. - 4. 12. 2019 / Praha

od 9:00

Přijměte pozvání na 5. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogickách pracovníků Začínající učitel II. Kromě konference se můžete těšit na celou řadu tematických workshopů v druhém dni.

Celý program konference a workshopů zde.

 

Místo konání:

NIDV - konferenční centrum, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Vedení třídnických hodin jako prostředek pro vytvoření inkluzivního prostředí ve třídě

 2. 12. 2019 / Ostrava

13:00 až 15:30

Seminář poskytne informace a praktické inspirace pro vedení třídnických hodin. Účastníci se dozví, jaké jsou možnosti pravidelné práce s třídním kolektivem, jak pracovat se vztahy uvnitř a jak je využít i pro řešení aktuálních problémů kolektivu.

Host:

 • Mgr. Kateřina Grofková

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

NIDV krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Školní zralost

 28. 11. 2019 / Chotěboř

15:00 až 17:00

Budeme se zabývat tématem školní zralosti u dětí předškolního věku, kde budou rodičům poskytnuty všeobecné informace o odkladu školní docházky a o diagnostice školní zralosti. Nastíníme, jak dítě předškolního věku rozvíjet, jaké pomůcky je možno využívat. 

Host:

 • Mgr. Kamila Krondráfová

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Mateřská škola Březová, Chotěboř

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Konstruktivistický model výuky pro smysluplné a aktivní učení

 27. 11. 2019 / Olomouc

14:00 až 17:00

Seminář je určen pro pedagogy, kteří chtějí uplatňovat efektivní strategie učení s aktivním zapojením žáků, rozvojem jejich kritického myšlení, zdokonalováním jejich komunikačních a kooperativních dovedností.

Host:

 • Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph. D.

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, Olomouc 

Pozvánka na akci ke stažení.


Rizikové chování žáků se zaměřením na sebepoškozování

 27. 11. 2019 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Seminář poskytuje informace o vlivu stresových podnětů na psychiku žáků ve školním prostředí a jejich zvládání z pohledu školního psychologa.

Host:

 • Mgr. Bohuslav Jäger

 

Kontakt:

Mgr. Edita Nevoralová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 774 805 276

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 1. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření

 27. 11. 2019 / Žlutice

16:00 až 18:00

Obsahem setkání je přiblížit širší veřejnosti a pedagogům MŠ rizika přechodu dítěte z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Iva Sluníčková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Mateřská škola Poděbradova 396, Žlutice

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 1. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření

 25. 11. 2019 / Karlovy Vary

15:30 až 17:30

Obsahem setkání je přiblížit širší veřejnosti a pedagogům MŠ rizika přechodu dítěte z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová
 • Bc. Kateřina Kalinová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Mateřská škola Krymská 1740/12, Karlovy Vary

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní psycholog ve škole

 20. 11. 2019 / Litoměřice

18:00 až 20:00

Rádi byste si promluvili se školním psychologem a zjistili, jak může pommoci vám nebo vašemu dítěti při zvládání školních povinností?

Host:

 • Mgr. Ivan Sobotka

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

Místo konání:

ZŠ Litoměřice Lingua Universal, Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak zvládnout přechod na druhý stupeň nebo na střední školu u žáků s SVP

 18. 11. 2019 / Trávníky

16:00

Co se děje s dětmi, jak reagovat na dospívání a na co se připravit? Jaké jsou nároky školy, jak zvládat nárůst učiva a zvýšení nároků na samostatnost? Jaké jsou nároky na rodiče, s čím pomoct dětem a jak vést k samostatnosti?

Host:

 • PhDr. Martina Jandorová
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

Pozvánka na akci ke stažení.


 

The Prague Education Festival

 14. - 16. 11. 2019 / Praha

Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz pořádají konferenci s workshopy zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Jmenuje se The Prague Education Festival, ale možná jste ji spíš znáte pod názvem PREF 2019. 

Individuální formy podpory pedagogů: koučink

15.11. (PREF TŘÍDA / Ředitelna), 10:15  11:15

Individuální formy podpory pedagogů: koučink

16.11. (PREF TŘÍDA / Ředitelna) 14:15 – 15:15

Jak vytvořit dobré klima v heterogenní třídě

15.11. (PREF třída / Inovace a podpora)

Práce s heterogenní třídou – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 11:15  12:15

 

Místo konání:

Výstaviště Holešovice, Praha

www.pref.cz


 

 

Asistent pedagoga - očekávání a realita

 19. 11. 2019 / Plzeň

15:00 až 17:00

Seminář je zaměřen na roli asistenta pedagoga, na "důležitý tandem" - vyučujícího a asistenta. Součástí semináře budou praktické rady a odpovědi na otázky. Co mě v roli asistenta pedagoga překvapilo? Co bych chtěla změnit a co změnit mohu? Kde hledat oporu?

Host:

 • Mgr. Milena Peteříková
 • Barbora Winkelhöferová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

NIDV Plzeň, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Asistent pedagoga - očekávání a realita

 15. 11. 2019 / Břeclav

12:00 až 14:00

Navážeme na úspěšný zářijový seminář věnovaný potřebám dětí se SVP v prostředí MŠ. V diskusi se zaměříme především na způsoby funkční komunikace pedagogů s rodiči dětí, na možnosti jejich podpory, ale i na vlastní psychohygienu při náročné práci pedagoga.

Host:

 • Mgr. Jiří Halda

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

ZUŠ Křížkovského 4 Břeclav, koncertní sál

Pozvánka na akci ke stažení.


Učitel v průniku školy a sociální oblasti aneb jak nastavit systém pomoci a podpory

 7. 11. 2019 / Pardubice

9:00 až 12:00

Učitel ve třídě s 30 žáky, každý s jiným rodinným příběhem. Příběhy nejsou radostné a uhlazené. Mnohé rodiny se rozpadají. Budeme pracovat s kazuistikami, náměty sítě poradenských služeb, nastavíme zásady spolupráce učitele s rodiči, vedení rozhovoru.

Host:

 • Mgr. Vlasta Pechancová
 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Místo konání:

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce s dítětem s ADHD v inkluzivním prostředí

 18. 10. 2019 / Praha

9:00 až 11:30

Seminář je zaměřen na problematiku práce s dětmi s ADHD v inkluzivním prostředí, na možnosti podpory dítěte s ADHD, ale i jeho zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Prezentovány budou konkrétní náměty pro práci s dětmi s ADHD.

Host:

 • Mgr. Helena Kudelová
 • Mge. Petra Fettersová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

NIDV - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce s dítětem s ADHD v inkluzivním prostředí

 18. 10. 2019 / Praha

12:00 až 14:30

Seminář je zaměřen na problematiku práce s dětmi s ADHD v inkluzivním prostředí, na možnosti podpory dítěte s ADHD, ale i jeho zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Prezentovány budou konkrétní náměty pro práci s dětmi s ADHD.

Host:

 • Mgr. Helena Kudelová
 • Mge. Petra Fettersová

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

NIDV - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Jaké jsou možnosti podpory dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve škole

 7. 10. 2019 / České Budějovice

9:00 až 11:00

Setkání pedagogů je zaměřeno na specifika v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Host:

 • Mgr. Edita Nevoralová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Jak předcházet rizikovému chování žáků ve škole

 4. 10. 2019 / Praha

9:30 až 12:00

Setkání pedagogů je zaměřeno na příklady práce se třídou, kde se vzdělává žák s rizikovým chováním. Aktuální přístupy pedagoga, kompetence školy a následná péče.

Host:

 • Mgr. Marika Kropíková, lektorka společného vzdělávání

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

NIDV - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak předcházet rizikovému chování žáků ve škole

 4. 10. 2019 / Praha

12:30 až 15:00

Setkání pedagogů je zaměřeno na příklady práce se třídou, kde se vzdělává žák s rizikovým chováním. Aktuální přístupy pedagoga, kompetence školy a následná péče.

Host:

 • Mgr. Marika Kropíková, lektorka společného vzdělávání

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

NIDV - Středočeský kraj, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


 

 

 

Společné vzdělávání v praxi MŠ

 3. 10. 2019 / Praha

8:30 až 11:00

Účastníci semináře budou prakticky i teoreticky seznámení se společným vzděláváním v MŠ Škola hrou, kde jsou integrované děti s širokým spektrem SVP, dále se zajišťováním podpůrných opatření, spoluprací s rodiči a ŠPZ.

Host:

 • Mgr. Ilona Hulínová -Mihalcová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Mateřská škola Škola hrou, Milánská 472, Praha 10

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak pracovat s dítětem s diagnózou ADHD ve školním prostředí?

 1. 10. 2019 / Olomouc

15:00 až 17:00

Seminář bude zaměřen na projevy a chování dítěte s ADHD a jejich pochopení. Zabývat se bude specifiky i pravidly při práci s dítětem s ADHD a nastavením efektvní spolupráce dítě-rodič-pedagog.

Host:

 • PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Národní institut pro další vzdělávání – Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, Olomouc 

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání je přirozená věc

 1. 10. 2019 / Jihlava

14:00 až 16:00

Pozitivní postoj k odlišnostem a vzájemné toleranci je dobrý základ výchovy pro život ve stále různorodější společnosti. Život ve svobodné a materiálně zajištěné společnosti by měl učit člověka velkorysosti a zbavovat ho předsudků. Přijďte diskutovat, sdílet dobrou praxi i špatné zkušenosti.

Host:

 • Mgr. Jarmila Fraiová - speciální pedagog, psychoped, somatoped

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce s rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 23. 9. 2019 / Břeclav

12:30 až 14:30

Přístup k dětem se SVP a tedy celkový přístup ke skupině dětí je jiný - mají zpravidla vlastní svět, který výrazně ovlivňuje atmosféru skupiny i koncepci činnosti, které je možné s dětmi dělat.

Host:

 • Mgr. Jiří Halda

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Brno 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

ZUŠ Křížkovského 4, Břeclav

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání je přirozená věc

 13. 9. 2019 / Jihlava

10:00 až 12:00

Pozitivní postoj k odlišnostem a vzájemné toleranci je dobrý základ výchovy pro život ve stále různorodější společnosti. Život ve svobodné a materiálně zajištěné společnosti by měl učit člověka velkorysosti a zbavovat ho předsudků. Přijďte diskutovat, sdílet dobrou praxi i špatné zkušenosti.

Host:

 • Mgr. Jarmila Fraiová - speciální pedagog, psychoped, somatoped

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení.


Řvi potichu, brácho

 14. 6. 2019 / Plzeň

9:00 až 11:00

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. 

Divadelní představení pro střední školy z Plzeňského kraje, které vás vtáhne do světa autistického chlapce a jeho rodiny, nazkoušeli žáci Gymnázia Františka Křižíka v Plzni na motivy knihy Ivony Březinové. Po představení bude následovat debata o autismu s přizvanými odborníky.

Vstup na představení je zdarma. Kapacita omezena. 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

MOVING STATION, Koperníkova 574/56, Plzeň 3 Jižní Předměstí

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 13. 6. 2019 / Zlín

13:00 až 16:00

Jak je to s podporou pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy a ŠPZ, aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy, ukážeme si příklady přiznané podpory a bude prostor i pro diskusi.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790

Pozvánka na akci ke stažení.


Kompenzační pomůcky a speciální učebnice v kontextu vyhlášky č.27/2016 Sb. v platném znění

 11. 6. 2019 / Havířov-Šumbark

10:00 až 13:00

Seminář objasní používání kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic v kontextu vyhlášky č.27/2016 Sb. v platném znění. Na semináři zazní teoretický úvod a poté bude následovat praktické předvedení jednotlivých pomůcek a speciálních učebnic přímo ve výuce.

Host:

 • Mgr. Jan Bierza

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, Školní 601/2, Havířov-Šumbark

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak předcházet rizikovému chování žáků ve škole

 10. 6. 2019 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Setkání pedagogů je zaměřeno na příklady práce se třídou, kde se vzdělává žák s rizikovým chováním. Aktuální přístupy pedagoga, kompetence školy a následná péče.

Host:

 • Mgr. Marika Kropíková

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v inkluzivní novele ŠZ

 6. 6. 2019 / Jihlava

10:00 až 12:00

Seznámíme se s právním základem nového systému podpůrných opatření. Důraz bude položen na vztah mezi podpůrnými opatřeními a RVP a ŠVP, hlavně vůči IVP a PLPP. Dále budou účastníci seznámeni s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení.

 


Inkluzivní vzdělávání v praxi

 29. 5. 2019 / Liberec

13:00 až 17:00

Na semináři se zaměříme na inkluzi v praxi škol. Jednak se budeme věnovat aktuální situaci zavádění inkluze do praxe, dále pak podpůrným opatřením. Prostor bude i pro diskusi.

Host:

 • prof. PeadDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
 • PaedDr. Pavlína Baslerová

 

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, Liberec

Pozvánka na akci ke stažení.


Realita kybersvěta - jak zasahují (nejen) sociální sítě do života?

 29. 5. 2019 / Plzeň

15:00 až 17:00

Kybersvět je v dnešní době součástí reálného života – děti se v něm pohybují s přehledem, my dospělí někdy vůbec netušíme, proč je pro ně tak důležitý. Má své výhody. Má svá rizika. V semináři se účastníci interaktivní formou dozvědí odpovědi na tyto otázky: Jak zasahuje kybersvět do reality? Proč jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak zranitelné? Co všechno víme o kyberšikaně? Jak se v kybersvětě pohybovat bezpečně?

Host:

 • Mgr. Denisa Holá
 • Mgr. Klára Vyletová
 • Mgr. Jan Husák

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

NIDV Plzeň, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v inkluzivní novele ŠZ

 23. 5. 2019 / Jihlava

10:00 až 12:00

Seznámíme se s právním základem nového systému podpůrných opatření. Důraz bude položen na vztah mezi podpůrnými opatřeními a RVP a ŠVP, hlavně vůči IVP a PLPP. Dále budou účastníci seznámeni s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

NIDV, Zborovská 3, Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení. 


Přechod z MŠ do ZŠ a společné vzdělávání

 21. 5. 2019 / Kateřinice

15:30 až 17:30

Tentokrát se zaměříme na přechod dětí z MŠ do ZŠ. Je vaše dítě připraveno na přechod na základní školu? Má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby?

Host:

 • Mgr. Helena Stráská
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák
KRAJSKÝ METODIK
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

ZŠ a MŠ Kateřinice, Kateřinice 154

Pozvánka na akci ke stažení.

 


Mikroklima třídy s žákem se SVP aneb Jak začlenit spolužáka s poruchami chování do třídy IV

 16. 5. 2019 / Chvaletice

14:00 až 17:00

Příklady z praxe speciálního pedagoga ze střediska výchovné péče - zaměření na děti s touto širokou a často nespecifickou diagnózou. Uvědomíme si rozdíly mezi medicínským a pedagogickým pohledem. Budeme hledat praktické postupy začlenění a formu podpory.

Host:

 • Mgr. Jan Mazák
 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Místo konání:

SOU zemědělská Chvaletice

Pozvánka na akci ke stažení.


Přechod z MŠ do ZŠ a společné vzdělávání

 14. 5. 2019 / Ratiboř

15:30 až 17:30

Tentokrát se zaměříme na přechod dětí z MŠ do ZŠ. Je vaše dítě připraveno na přechod na základní školu? Má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby?

Host:

 • Mgr. Helena Stráská
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák
KRAJSKÝ METODIK
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

 

ZŠ a MŠ Ratiboř, Ratiboř 112

Pozvánka na akci ke stažení.

 

 


Podpora bezpečného klimatu v inkluzivním prostředí

 13. 5. 2019 / Čeladná

9:00 až 12:00

Cílem semináře je vyjasněí kompetencí resortu školství a resortu sociálně právní ochrany dětí s ohledem na vytváření bezpečného klimatu ve školách. Budou zde zmíněny aktuální případy z oblasti kyberkriminality, zejména kyberšikany, šikany a případy předčasné a nezákonné sexuality.

Host:

 • Mgr. Adéle Skarková
 • Mgr. Bc. Iveta Pietruchová
 • nprap. Karolína Bělunková

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace, Čeladná 551, 739 12

Pozvánka na akci ke stažení.


Využití projektu ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ pro podporu společného vzdělávání

 17. 4. 2019 / Vsetín

14:00 až 16:00

Tentokrát se zaměříme na možnosti podpory společného vzdělávání žáků za využití projektu ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Host:

 • Ing. Bc. Radka Krčková
 • Mgr. Miloš Sobotka

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, Vsetín 755 01

Pozvánka na akci ke stažení.


 

 

Vzájemná spolupráce školy, rodičů a poradenských zařízení

 16. 4. 2019 / České Budějovice

9:00 až 11:00

Obsahem semináře jsou konkrétní náměty pro podporu vhodného chování dětí a žáků se SVP v MŠ a ZŠ. Jaká je spolupráce mezi školou, rodinou a odbornými institucemi?

Host:

 • Mgr. Martin Dvořák
 • Mgr. Věra Lorencová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Inkluzivní vzdělávání z různých úhlů pohledu

 9. 4. 2019 / Praha

16:30 až 19:00

Téma, které je zaměřeno na nejčastější nepochopení, která vznikají při zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe. Zaměříme se na význam inkluzivního vzdělávání, pro koho je inkluze přínosem a pro koho by mohla být naopak nevhodná.

Host:

 • Mgr. Ivana Tormová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak pracovat s dětmi v náročných životních situacích - metodická inspirace pro učitele MŠ a ZŠ

 4. 4. 2019 / Olomouc

15:00 až 17:00

Na semináři získají učitelé MŠ a ZŠ metodickou podporu, jak pracovat s dětmi, které se nacházejí v náročné životní situaci. V rámci semináře se seznámí s různými technikami práce s touto cílovou skupinou. Na semináři uvítáme interaktivní přístup účastníků.

Host:

 • Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 1. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření

 3. 4. 2019 / Karlovy Vary

14:00 až 16:00

Obsahem setkání je přiblížit širší veřejnosti a pedagogům MŠ rizika přechodu dítěte z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová
 • Bc. Kateřina Kalinová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Mateřská škola Krymská 1740/12, Karlovy Vary

Pozvánka na akci ke stažení.


Spolupráce PPP, SPC a SVP a jejich kompetence

 1. 4. 2019 / Ostrava

13:00 až 15:30

Seminář poskytne informace o možnostech spolupráce mezi školou a jednotlivými školskými poradenskými zařízeními. Na semináři budou zdůrazněny rozdíly mezi ŠPZ a vymezeny situace, kdy se na jednotlivé zařízení obracet.

Host:

 • Mgr. Martin Kusák
 • Mgr. Jarmila Rakusová
 • Mgr. Barbora Augustinská
 • PhDr. Alena Kostelná

 

Kontakt:


Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

NIDV krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


 

 

Zvládání zátěžových situací při práci se žáky se specifickými poruchami učení

 27. 3. 2019 / České Budějovice

10:00 až 12:00

Cílem setkání pedagogických pracovníků je informovat o aktuálních přístupech v práci učitele, který pracuje se žáky se SPCH. Jak řešit náročné pedagogické situace?

Host:

 • Mgr. Marie Najmonová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Mimořádně nadaní v novém systému zavedeném tzv. inkluzivní novelou školského zákona

 27. 3. 2019 / Liberec

13:00 až 15:00

Na semináři se zaměříme na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat i o tom, "proč nadaní nic nepotřebují".

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

NIDV Liberec, Masarykova 28, Liberec

Pozvánka na akci ke stažení.


Možnosti rozvoje nadání studentů v novém systému podpůrných opatření

 23. 3. 2019 / Ostrov

9:00 až 11:00

Obsahem setkání je přiblížit širší veřejnosti možnosti rozvoje socio-emočních kompetencí studenta v rámci podpůrných opatření školy a v rámci rodiny.

Host:

 • Mgr. Dagmara Fodorová
 • Mgr. Ivan Váňa

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Gymnázium Ostrov, pavilon A, učebna SV v 1. patře, Studentská 1205, Ostov

Pozvánka na akci ke stažení.


Rozvojový program NIDV

Konference k rozvoji nadání: Vzdělání pro budoucnost 2019

22. 3. – 23. 3. 2019 / Praha

Konferenci společně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání a Nakladatelství Fraus.

Účastníci konference se v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání. Konference je postavena na třech pilířích:

 • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet?
 • Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení.
 • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak?

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Termín pro přihlašování:  do 15. března 2019

Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na http://konference.mensa.cz.

Případné dotazy nám prosím pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


 

 

Motivace a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - 2. díl

 21. 3. 2019 / Lípa

 

16:00 až 18:00

Mají vaše děti problémy s učením, učení trvá dlouho a nejsou výsledky? Jsou bez zájmu a nevíte, jak je motivovat? Trápí vás jejich chování, neustále vás něčím překvapují? Jsou stále nesamostatné? Řešíte věci dokola s žádným nebo jen s malým úspěchem? Přijďte diskutovat, zkusíme najít společnou cestu pro podporu našich dětí.

Host:

 • Zdenka Masopustová, ředitelka studijního centra Basic

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Jihlava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Základní škola B. Reynka, Lípa

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce s dítětem s ADHD v inkluzivním prostředí

 15. 3. 2019 / Praha

10:00 až 12:30

Seminář je zaměřen na problematiku práce s dětmi s ADHD v inkluzivním prostředí, na možnosti podpory dítěte s ADHD, ale i jeho zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Prezentovány budou konkrétní náměty pro práci s dětmi s ADHD.

Host:

 • Mgr. Petra Fettersová
 • Mgr. Helena Kudelová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, související otázky ve společném vzdělávání

 12. 3. 2019 / Roudnice nad Labem

14:00 až 16:00

Společné vzdělávání je pro všechny žáky. Jak mají a mohou postupovat rodiče, školy i ŠPZ? Účast na semináři je bezplatná.

Host:

 • Mgr. Petr Došek

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

 

Místo konání:

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem

Pozvánka na akci ke stažení.


Motivace a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 12. 3. 2019 / Lípa

16:00 až 18:00

Mají vaše děti problémy s učením, učení trvá dlouho a nejsou výsledky? Jsou bez zájmu a nevíte, jak je motivovat? Trápí vás jejich chování, neustále vás něčím překvapují? Jsou stále nesamostatné? Řešíte věci dokola s žádným nebo jen s malým úspěchem? Přijďte diskutovat, zkusíme najít společnou cestu pro podporu našich dětí.

Host:

 • Zdenka Masopustová, ředitelka studijního centra Basic

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Jihlava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Základní škola B. Reynka, Lípa

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 1. ročníku ZŠ a nový systém podpůrných opatření

 11. 3. 2019 / Ostrov

15:30 až 17:30

Obsahem setkání je přiblížit rodičům budoucích "prvňáčků" rizika přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit je na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová
 • Bc. Jolana Nečová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Ostrov

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak poznám, že je moje dítě zralé pro nástup do školy?

 6. 3. 2019 / Holýšov

16:00 až 18:00

Během semináře si vysvětlíme, co by dítě mělo před zahájením školní docházky zvládnout a jak ho mohou jako rodič na vstup do školy lépe připravit. Prohlédneme si materiály, se kterými můžeme doma pracovat. Uslyšíme, jak probíhá vyšetření školní zralosti.

Host:

 • Mgr. Helena Strejčková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

Mateřská škola Holýšov, Školní 248, Holýšov

Pozvánka na akci ke stažení.


Mikroklima třídy s žákem se SVP aneb Jak začlenit spolužáka s poruchami chování do třídy III

 5. 3. 2019 / Proseč

14:00 až 17:00

Příklady z praxe speciálního pedagoga ze střediska výchovné péče - zaměření na děti s touto širokou a často nespecifickou diagnózou. Uvědomíme si rozdíly mezi medicínským a pedagogickým pohledem. Budeme hledat praktické postupy začlenění a formu podpory.

Host:

 • Mgr. Jan Mazák
 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Proseč

Pozvánka na akci ke stažení.


Novela vyhlášky č.27: Novinky v oblasti společného vzdělávání

 26. 2. 2019 / Uherské Hradiště

od 14:00

Tentokrát se zaměříme na vyhlášku č.27 a její novelu. Budeme se zabývat novinkami a změnami, které do oblasti společného vzdělávání tato novela přináší. Prostor bude také na konkrétní dotazy a společnou debatu.

Host:

 • Ing. Miloš Sobota
 • Ing. Lukáš Slovák

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

MŠ Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 686 01, Uherské Hradiště

 


Žáci 1. stupně ZŠ a inkluzivní vzdělávání

 11. 2. 2019 / Mariánské lázně

16:00 až 18:00

Obsahem setkání je přiblížit rodičům budoucích "prvňáčků" rizika přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit je na aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání.

Host:

 • Mgr. Bc. Ivana Tomanová
 • Mgr. Lubomíra Hrdonková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Základní škola JIH, Mariánské lázně, Komenského 459

Pozvánka na akci ke stažení.


Žáci 1. stupně ZŠ a inkluzivní vzdělávání

 5. 2. 2019 / Karlovy Vary

15:30 až 17:30

Obsahem setkání je přiblížit rodičům žáků 1. stupně ZŠ aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání. Zaměříme se na podpůrná opatření s ohledem na motivaci k učení. 

Host:

 • Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová
 • Mgr. Světlana Ševčíková

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Základní škola Truhlářská 19, Karlovy Vary

Pozvánka na akci ke stažení.


Mikroklima třídy s žákem se SVP aneb Jak začlenit spolužáka s poruchami chování do třídy II

 24. 1. 2019 / Pardubice

9:00 do 12:00

Příklady z praxe speciálního pedagoga ze střediska výchovné péče - zaměření na děti s touto širokou a často nespecifikovanou diagnózou. Uvědomíme si rozdíly mezi medicínským a pedagogickým pohledem. Budeme hlouběji hledat praktické postupy začlenění a formu podpory.

Host:

 • Mgr. Jan Mazák
 • Mgr. Daniel Janata

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

Pozvánka na akci ke stažení.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 22. 1. 2019 / České Budějovice

13:00 až 15:00

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ, aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření?

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona

 11. 1. 2019 / Brno

11:00 do 13:00

Účastníci semináře budou seznámeni s právním základem nového systému podpůrných opatření. Důraz bude položen na vztah mezi podpůrnými opatřeními a RVP a ŠVP, hlavně vůči IVP a PLPP. Účastníci se rovněž seznámí s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Křížová 22, Brno

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní poradenské pracoviště v praxi

 9. 1. 2019 / Ostrava

9:00 až 12:30

Seminář poskytne informace, týkající se zřizování a fungování školního poradenského pracoviště (ŠPP). Účastníci budou  seznámeni s podmínkami poskytování poradenských služeb ve škole. Dozví se informace ke strategii poskytování poradenských služeb ve škole v součinnosti s dalšími subjekty.

Host:

 • PhDr. Petr Nilius
 • Mgr. Zuzana Škapová

 

Kontakt:


Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

NIDV, krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576, Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 8. 1. 2019 / Praha

13:00 až 15:30

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postup rodiče, školy i ŠPZ, aby i nadaní mohli využít podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Relaxační techniky: ochutnávkový seminář různých způsobů práce se psychickou zátěží

 20. 12. 2018 / Olomouc

15:00 do 17:00

Cílem semináře je informovat o možnostech práce s psychickými zdroji i psychickou zátěží související se vzděláváním dětí s potřebou podpůrných opatření a formou praktického workshopu umožnit i účastníkům zkušenost s různými relaxačními technikami.

Host:

 • PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Wellnerova 256/25, Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.


Výkaznictví ve společném vzdělávání

 17. 12. 2018 / Neratovice

11:00 do 13:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastěji řešená témata na školách spojená s výkaznictvím ve společném vzdělávání. V teoretické i v diskusní části půjde o témata jako jsou doporučení ŠPZ jako zdroj dat, práce školy s údaji z doporučení, sběr dat ze školních matrik, tvorba sestav a jejich kontrola, vykazování podpůrných opatření, výkaz R44. 

Host:

 • Ing. Alena Čiháková

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

Gymnázium Neratovice, Masarykova 450, Neratovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce se školskou matrikou

 12. 12. 2018 / Liberec

14:00 do 16:00

Tentokrát se zaměříme na činnosti spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky. Kromě interpretace základních pojmů zazní i osobní zkušenosti s vedením dokumentace školy a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Host:

 • Mgr. Vendulka Vorlová

 

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Masarykova 28, Liberec

Pozvánka na akci ke stažení.


Co trápí školská poradenská zařízení - výměna zkušeností

 11. 12. 2018 / Plzeň

13:00 do 15:00

Seminář je zaměřen na současné problémy poradenských zařízení a jejich řešení, na spolupráci se speciálními a běžnými školami, na problematiku asistenta pedagoga. Společně budeme diskutovat o tom, jaké jsou aktuální potřeby v kraji, jak pracovat s rodiči, kteří mají náročné požadavky. V průběhu semináře se dotkneme i mýtů ve speciální pedagogice jako např. doporučení k asistentům, spolupráce asistentů s učiteli.

Host:

 • Mgr. Milena Peteříková
 • Mgr. Karla Adámková

 

Kontakt:

Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Intervize jako možnost zkvalitnění pedagogické práce učitele

 6. 12. 2018 / Olomouc

15:00 do 17:00

Seminář se bude věnovat tzv. Balintovské skupině jako specifické formě intervize. Balintovská metoda představuje skupinovou metodu řešení problémů a poskytuje bezpečný způsob, jak se její účastníci mohou podělit o potíže se vztahy, získat zpětnou vazbu a zmírnit svoji nejistotu. Na semináři uvítáme interaktivní přístup účastníků a sdílení zkušeností z pedagogické praxe.

Host:

 • Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Wellnerova 25, Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Archiv akcí

Listopad 2018

Novela vyhlášky č.27: Novinky v oblasti společného vzdělávání

 22. 11. 2018 / Zlín

od 14:00

Tentokrát se zaměříme na vyhlášku č.27 a její novelu. Budeme se zabývat novinkami a změnami, které do oblasti společného vzdělávání tato novela přináší. Prostor bude také na konkrétní dotazy z praxe a společnou debatu.

Host:

 • Ing. Miloš Sobotka
 • Ing. Lukáš Slovák

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Slovák 
KRAJSKÝ METODIK 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 728 085 301

Místo konání:

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01, Zlín

Pozvánka na akci ke stažení.


Vzájemná spolupráce školy, dětské psychiatrie, pediatrie a OSPOD

 21. 11. 2018 / Moravská Ostrava

15:00 do 17:30

Seminář se věnuje problematice dětské psychiatrie a pediatrie. Dozvíte se, jak diagnózy ovlivňují výchovně vzdělávací proces nebo jakou roli hraje medikace dětí. Zaměříme se i na možnosti spolupráce školy s OSPOD. Nebudou chybět příklady z praxe a konkrétní kazuistiky.

Host:

 • MUDr. Jan Uhlíř
 • MUDr. Květoslava Kacířová
 • Mgr. Markéta Héglová

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


Dítě s poruchou autistického spektra v prostředí MŠ

 19. 11. 2018 / Jihlava

12:00 do 14:00

Informační seminář účastníky seznámí se specifickými diagnózami poruch autistického spektra. Dalšími tématy jsou orientace v prostoru a čase, motivace a její význam, komunikace, rozvoj hry u dětí s PAS, problémové chování, funkce asistenta pedagoga.

Host:

 • Bc. Marcela Novotná, DiS.

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, 596 01 Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení.


Informační seminář

Kurz interkulturních dovedností - práce s žákem cizincem ve škole a třídě

 16. 11. 2018 / Praha

13:00 do 16:00

Účastníci semináře budou seznámeni s interkulturními specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců v Praze (z Ukrajiny, Vietnamu, arabských zemí) s kulturní dimenzí a vzdělávacími systémy uvedených zemí. Obsahem semináře bude komunikace s žákem cizincem, zásady komunikace s cizinci, modelové situace a práce s žákem cizincem ve škole a třídě.

Host:

 • Lenka Kršková

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Mikroklima třídy s žákem se SVP aneb jak začlennit spolužáka s poruchami chování do třídy

 14. 11. 2018 / Pardubice

09:00 do 11:00

Podíváme se na příklady praxe střediska výchovné péče a pedagogické praxe účastníků na děti s touto širokou a často nespecifickou diagnózou. Uvědomíme si rozdíly mezi medicínským a pedagogickým pohledem. Dotkneme se spektra pohledu od "rodič obíhá, aby dostal papír na úlevy pro své dítě" až po "pomáháme žákovi, který se trápí". Budeme hledat postupy začlenění a formu podpory. Doporučíme organizace, na které se lze obrátit.

Host:

 • Mgr. Jan Mazák

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

Pozvánka na akci ke stažení.


Říjen 2018

Vzdělávací program NIDV

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

 26. 10. 2018 / Hradec Králové

9:00 do 15:30

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje kognitivního nadaní žáků v podmínkách běžné školy, včetně práce s integrovanými kognitivně nadanými, a výjimečně kognitivně nadanými žáky. Tyto formy práce se začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.

Lektoři:

 • Ing. Kateřina Venclová
 • Mgr. Bc. Markéta Palečková 

 

Garant:

Mgr. Markéta Palečková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 495 514 803, mobil: 778 546 754

 

Místo konání:

NIDV Hradec Králové, Luční 460 

Více informací a přihlášku naleznete na webu NIDV v sekci vzdělávací programy ZDE.


Možnosti a limity společného vzdělávání v pedagogické praxi

 26. 10. 2018 / Hradec Králové

9:00 do 13:30

Tentokrát se zaměříme na praktické aspekty společného vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z pohledu pedagogických pracovníků ZŠ. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro společné sdílení zkušeností pedagogů participujících na edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskutovány budou možnosti a meze společného vzdělávání.

Host:

 • Mgr. Šárka Šantrochová

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Místo konání:

Obchodní akademie, SŠ a JŠ Pospíšilova 365/9, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.

Akce se koná v rámci Týdne pro inkluzi


 

Společné vzdělávání v praxi MŠ

 25. 10. 2018 / Olomouc

15:00 do 17:00

V rámci semináře bude kladen důraz na verbální a neverbální složku komunikace mezi pedagogem a žákem. Zaměříme se na žáky s potřebou podpůrných opatření a na nejčastější chyby v komunikaci. Seznámíme se s praktickými doporučeními pro rozvoj komunikačních dovedností vedoucích k efektivnímu komunikačnímu procesu.

Host:

 • Mgr. Zonna Bařinková

 

Kontakt:

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. 
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 778 880 449

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Olomouc, Wellnerova 256/25, Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.

Akce se koná v rámci Týdne pro inkluzi.


Společné vzdělávání v praxi MŠ

 23. 10. 2018 / Horní Měcholupy

8:30 do 11:30

Účastníci semináře budou seznámeni se společným vzděláváním v MŠ Škola hrou, kde jsou integrované děti s širokým spektrem SVP. V praktické části se zúčastní ve vybrané třídě běžné činnosti dětí se zaměřením na podporu asistentem pedagoga, logopedickým asistentem nebo speciálním pedagogem a výuku češtiny pro cizince. V teoretické části budou vysvětleny postupy při zajišťování podpůrných opatření, spolupráce s rodiči, ŠPZ a zřizovatelem.

Tento seminář je již obsazen.

Host:

 • Mgr. Ilona Hulínová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Mateřská škola Milánská 472, Praha 10 - Horní Měcholupy

Pozvánka na akci ke stažení.


Aktuální problematika společného vzdělávání na základní škole

 23. 10. 2018 / Česká Kamenice

od 15:30 do 17:30

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která společné vzdělávání žáků na základní škole přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hosta se vzděláváním žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Host:

 • Mgr. Petr Došek

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

Místo konání:

ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 535, Česká Kamenice, 407 21

Pozvánka na akci ke stažení.

Akce se koná v rámci Týdne pro inkluzi.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 22. 10. 2018 / Praha

od 13:00 do 16:00

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat o tom "proč nadaní nic nepotřebují".

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné nám. 87, Praha 1, budova R

Akce se koná v rámci Týdne pro inkluzi.


Dítě s PAS v rodině a ve škole

 15. 10. 2018 / Český Těšín

od 15:00 do 18:00

Seminář se bude zabývat nastavením přípravy na školu, domácího režimu, možnostmi komunikace a spolupráce mezi rodinou, školou, dítětem a dalšími institucemi pečujícími o dítě. Probereme i postavení dítěte v kolektivu a další otázky, které život s dítětem s PAS přináší.

Host:

 • Mgr. et Mgr. Andrea Silberová- speciální pedagog

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ostrava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454
+ 420 770 184 295

Místo konání:

ZŠ a MŠ Kontešinec, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 15. 10. 2018 / Praha

od 13:00 do 15:30

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na otázky k tématu.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 8. 10. 2018 / Kolín

od 13:00 do 16:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na otázky k tématu.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Místo konání:

Rodinné centrum Hvězdička, Smetanova 764, Kolín

Pozvánka na akci ke stažení.

 


 

Vzájemná spolupráce školy, dětské psychiatrie, pediatrie a OSPOD

 3. 10. 2018 / Ostrava

13:00 až 16:00

Seminář se věnuje problematice dětské psychiatrie a pediatrie. Dozvíte se, jak diagnózy ovlivňují výchovně vzdělávací proces nebo jakou roli hraje medikace dětí. Zaměříme se i na možnosti spolupráce školy s OSPOD. Nebudou chybět příklady z praxe a konkrétní kazuistiky. Seminář je zdarma a probíhá ve spolupráci s projektem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Host:

 • MUDr. Jan Uhlíř - dětský psychiatr v atestační přípravě
 • MUDr. Květoslava Kacířová - pediatrička
 • Mgr. Markéta Héglová - zástupce OSPOD

 

Kontakt:

Ing. Magda Dirgasová
KONZULTANTKA IMPLEMENTACE APIV 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 1. 10. 2018 / Jihlava

od 10:00 do 12:00

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Jak pomoci nadaným žákům naplno rozvinout svůj potenciál v běžném prostředí školy?

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, 596 01 Jihlava

Pozvánka na akci ke stažení.

Září 2018


Klima heterogenní MŠ, komunikace a spolupráce s rodiči

 24. 9. 2018 / Hodonín

16:15 - 18:30

Na semináři se zaměříme na atmosféru a sociální klima v prostředí MŠ, využijeme metodu zvanou "teploměr" pomocí které změříme tyto atributy. Představíme si komunikační strategie, obranné mechanismy a přímou komunikaci. Na praktických ukázkách procvičíme kongruentní komunikaci, techniky pro zvládání stresových situací mezi pedagogem a rodiči.

Host:

 • Mgr. Tomáš Galan

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

Mateřská škola Hodonín, Jánošíkova 3513/11

Pozvánka ke stažení.


Podpora žáka s PAS na základní škole

 19. 9. 2018 / Brno - venkov

13:30 - 15:30

Na semináři se zaměříme na systematickou a komplexní profesionální podporu žáků s autismem. Doporučíme pedagogům vhodné metodické postupy a pomůcky, které jim mohou dopomoci k většímu porozumění těmto žákům a kvalitnější práci s nimi. Pozornost bude věnována také přechodu žáků s PAS z prvního stupně ZŠ na stupeň druhý.

Host:

 • Mgr. Jana Kurfürstová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Místo konání:

ZŠ a MŠ Těšany, Těšany 305, Brno - venkov

Pozvánka na akci ke stažení.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 14. 9. 2018 / České Budějovice

AKCE BYLA ZRUŠENA

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Jak pomoci nadaným žákům, aby mohli v běžném školním prostředí naplno rozvinout svůj potenciál?

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

Pozvánka na akci ke stažení.


Žák 1. ročník ZŠ a inkluzivní vzdělávání

 4. 9. 2018 / Nejdek

od 16:00 do 18:00

Obsahem setkání je přiblížit rodičům prvňáčků rizika přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ a upozornit je na aktuální možnosti jejich řešení v rámci inkluzivního vzdělání. Zaměříme se na nejčastější obtíže žáků prvních tříd. Zazní též osobní zkušenost se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ.

Host:

 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Irena Mihališinová

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

ZŠ náměstí Karla IV. 423, Nejdek

Pozvánka na akci ke stažení.

Červen - srpen 2018


Je talent a nadání výhodou pro studující gymnázia?

 30. 8. 2018 / Ostrov

od 14:00 do 16:00

Obsahem setkání je přiblížení tématu nadání a talentu v pozici inkludovaných studujících SŠ, plusy a mínusy nadání, působení na utváření osobnosti, vlivy prostředí a problematika sociálního začleňování.

Host:

 • PeadDr. Iva Matulková
 • Mgr. Ivan Váňa

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Místo konání:

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov

Pozvánka na akci ke stažení.


Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP

 29. 8. 2018 / Praha

od 10:00 do 12:30

Účastníci semináře budou seznámeni se vztahem mezi podpůrnými opatření a RVP a ŠVP především vůči IVP a PLPP, se způsoby poskytování i dalších podpůrných opatření (např. úprava obsahu a výstupů vzdělávání, hodnocení, organizace vzdělávání atd.) a s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Host:

 • Mgr. Veronika Doležilová

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1, učebna A 103

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání nadaných dětí z pohledu jejich rodičů

 18. 8. 2018 / Jaroměř

od 10:00 do 14:30

Tentokrát se zaměříme na problematiku společného vzdělávání (mimořádně) nadaných dětí, a to z pohledu jejich rodičů. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro společné sdílení zkušeností rodičů nadaných dětí, s nimiž se v rámci edukace setkávají, a to jak na úrovni školních, tak i mimoškolních aktivit. Seminář je zdarma.

Host:

 • Ing. Kateřina Emer Venclová

Místo konání:

Skautská klubovna, Na Matysáku 537, Jaroměř

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / kraj Vysočina

 27. 6. 2018 / Jihlava

od 10:00

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Krajské pracoviště NIDV Jihlava, Zborovská 2113/3, Jihlava

 

Kontakt:

Mgr. Miloslav Vyskočil
VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 775 571 666
+ 420 567 571 822

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Využití projektu ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ pro podporu společného vzdělávání na školách

 26. 6. 2018 / Hošťálková

14:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na možnosti podpory společného vzdělávání žáků za využití projektu ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Hosté:

 • Ing. Bc. Radka Krčková
 • Mgr. Miloš Sobotka

Místo konání:

Základní škola Hošťálková, Hošťálková 380

Kontakt:

Mgr. Miloš Sobotka 
KONZULTANT IMPLEMENTACE APIV 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Zlín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 605 709 982  

Pozvánka na akci ke stažení.


Využití asistenta pedagoga při vzdělávání žáků ve výuce

 21. 6. 2018 / Ústí nad Labem

15:00 - 17:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku spolupráce asistenta pedagoga s učitelem přímo ve výuce. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. 

Hosté:

 • Mgr. Marie Čápová

Místo konání:

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

Pozvánka na akci ke stažení.


Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona

 19. 6. 2018 / Moravská Ostrava

14:00 - 16:00

Účastníci semináře budou seznámeni s právním základem nového systému podpůrných opatření. Důraz bude položen na vztah mezi podpůrnými opatřeními a RVP a ŠVP, hlavně vůči IVP a PLPP. Dále budou účastníci seznámeni s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová

Místo konání:

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava

Kontakt:

Mgr. Marie Škvarová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ostrava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 596 120 454 
+ 420 778 881 424

Pozvánka na akci ke stažení.


Pohled ČŠI na společné vzdělávání ve školách

 18. 6. 2018 / Liberec

14:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější dotazy, se kterými se potkávají školní inspektoři při návštěvách škol. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Pavla Křepelková

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Masarykova 28, Liberec

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Liberec 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Pozvánka na akci ke stažení.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 15. 6. 2018 / Brno

11:00 - 13:00

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ, aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat o tom, "proč nadaní nic nepotřebují." 

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Brno, Křížová 22, Brno

Kontakt:

Mgr. Eva Šímová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Brno 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 543 541 261 
+ 420 778 881 417

Pozvánka na akci ke stažení.


Nástup do školy: 1. rok na ZŠ a inkluzivní vzdělávání

 14. 6. 2018 / Žlutice - Karlovarský kraj

17:00 - 19:00

Obsahem setkání je přiblížit rodičům budoucích prvňáků rizika přechodu z předškolního vzdělávání do 1. roku ZŠ a jejich řešení, problematiku školní zralosti, aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání (podpůrná opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, pomůcky, asistent pedagoga, vzdělávání žáka s OMJ, výchovný poradce na ZŠ, ŠPP a ŠPZ, legislativa).

Hosté:

 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Jitka Šmidmajerová

Místo konání:

ZŠ a ZUŠ Žlutice, Poděbradova 307

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Karlovy Vary 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga

 13. 6. 2018 / Praha

14:00 - 16:30

Efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga napomáhá optimálnímu naplňování vzdělávacích potřeb žáků (nejen se speciálními vzdělávacími potřebami), pozitivně působí na klima třídy i školy. Nezbytnou podmínkou potřebné součinnosti je promyšlená systematická interakce aktérů, jež má svá specifika.

Hosté:

 • PaedDr. Renée Grenarová Ph.D. et Ph.D.

Místo konání:

Základní škola Mohylová 1963, Praha 5

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Pozvánka na akci ke stažení.


Nástup do školy: 1. rok na ZŠ a inkluzivní vzdělávání

 11. 6. 2018 / Karlovy Vary

16:00 - 18:00

Obsahem setkání je přiblížit rodičům budoucích prvňáků rizika přechodu z předškolního vzdělávání do 1. roku ZŠ a jejich řešení, problematiku školní zralosti, aktuální možnosti inkluzivního vzdělávání (podpůrná opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, pomůcky, asistent pedagoga, vzdělávání žáka s OMJ, výchovný poradce na ZŠ, ŠPP a ŠPZ, legislativa).

Hosté:

 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Soňa Vavrochová

Místo konání:

ZŠ Nová Role, Školní 232

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Karlovy Vary 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 723 154 998

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi - a jak na ně

 11. 6. 2018 / Lysá nad Labem

13:00 - 15:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

Místo konání:

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, zasedací místnost v 1. patře radnice

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Pozvánka na akci ke stažení.


Poruchy chování u dětí - jak se "opravují"? II

 8. 6. 2018 / Pardubice

08:30 - 10:30

Na tomto semináři se opět zaměříme na velmi frekventovanou problematiku - poruchy chování u dětí. Zazní velmi cenné informace a osobní zkušenosti z praxe mluvčího podané zajímavou aktivizující formou a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Petr Dřínovský

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi - a jak na ně

 5. 6. 2018 / České Budějovice

13:00 - 15:00

Seminář je zaměřen na nejčastější pochybení a nepochopení při používání pravidel vzdělávání dětí a žáků se SVP, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Obsahem bude vysvětlení vhodných přístupů a dalších souvislostí, které se do praxe promítají. Součástí budou i odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

 

Kontakt:

Mgr. Eva Kopúnová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, České Budějovice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 387 699 019 
+ 420 775 571 636

Pozvánka na akci ke stažení.


Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

 4. 6. 2018 / Plzeň

10:00 - 12:00

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ, aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat o tom, "proč nadaní nic nepotřebují".

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Čermákova 18, Plzeň

 

Kontakt:

Mgr. Monika Holečková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Plzeň 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 377 473 607 
+ 420 773 790 782 

Pozvánka na akci ke stažení.


Květen 2018


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Pardubický kraj

 30. 5. 2018 / Pardubice

od 8:30

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Pardubice, Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice

Kontakt:

PhDr. Ing. Milan Bareš

Vedoucí pracoviště, vedoucí Centra podpory
Tel: 466 046 157
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Královéhradecký kraj

 30. 5. 2018 / Hradec Králové

od 9:00

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Hradec Králové, Luční 460, 500 03 Hradec Králové

Kontakt:

Mgr. Jana Berkovcová

Vedoucí pracoviště,
Hlavní garant Jazykového vzdělávání,
Metodik pro vzdělávání 
Tel: 495 514 803
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Role asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ

 29. 5. 2018 / Hradec Králové

9:30 - 12:30

Tentokrát se zaměříme na problematiku kompetencí asistenta pedagoga v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, ZŠ a SŠ, a to v kontextu změn ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., platných od 1. 1. 2018. Kromě interpretace právní normy bude pozornost věnována funkční komunikaci mezi rodinou, dítětem/žákem se SVP a školou.

Hosté:

 • Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Luční 460, Hradec Králové

 

Kontakt:

PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Hradec Králové 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 495 514 803 
+ 420 770 120 816

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Jihomoravský kraj

 29. 5. 2018 / Brno

od 10:00

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Brno, Křížová 22, Brno

Kontakt:

Mgr. Šárka Dostalová

Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání
Tel: 543 541 247
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Dítě s poruchou autistického spektra v prostředí MŠ

 28. 5. 2018 / Jihlava

12:00 - 14:00

Informační seminář Dítě s PAS v prostředí MŠ účastníky seznámí se specifikami diagnózy PAS. Dalšími tématy jsou orientace v prostoru a čase, motivace a její význam, komunikace, rozvoj hry u dětí s PAS, emoce u dětí s PAS, problémové chování, funkce asistenta pedagoga. Prezentace bude doplněna videoukázkami práce s dětmi s PAS. Součástí je diskuse s prostorem pro vaše dotazy.

Hosté:

 • Bc. Marcela Novotná, DiS.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, Jihlava

 

Kontakt:

Bc. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Jihlava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038 

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Moravskoslezský kraj

 24. 5. 2018 / Moravská Ostrava

od 10:00

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava

Kontakt:

Mgr. Jozef Kubáň

Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,
hlavní garant oblasti Střední a VO vzdělávání,
garant SPa), SPb), projekt SRP - vedoucí Centra podpory
Tel: 596 120 454
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k ŠVP a RVP

 21. 5. 2018 / Praha

13:00 - 16:00

Účastníci semináře budou seznámeni se vztahem mezi podpůrnými opatřeními a RVP a ŠVP především vůči IVP a PLPP, se způsoby poskytování i dalších podpůrných opatření (například úprava obsahu a výstupů vzdělávání, hodnocení, organizace vzdělávání atd.) a s přetrvávajícími záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová

Místo konání:

Středočeské krajské pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 872/2, Praha 1

 

Kontakt:

Bc. Pavla Olachová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Střední Čechy 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 312 
+ 420 731 503 735

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 15. 5. 2018 / Praha

13:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. 

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 872/25, Praha 1, budova A, učebna A202

 

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Pozvánka na akci ke stažení.


Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

 15. 5. 2018 / Ústí nad Labem

14:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku spolupráce asistenta pedagoga s učitelem. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Bc. Roman Ziegler / ředitel ZŠ Most

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí n. L.

 

Kontakt:

Mgr. Vladimír Vaněk 
KRAJSKÝ METODIK 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Ústí n. L. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420  773 090 835

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Zlínský kraj

 11. 5. 2018 / Zlín

od 10:00

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín

Kontakt:

Ing. Ladislava Hašková

Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání,
Hlavní garant Studia pedagogiky
Tel: 577 437 711
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Poruchy chování u dětí - jak se "opravují"?

 11. 5. 2018 / Pardubice

8:30 - 10:30

Tentokrát se zaměříme na velmi frekventovanou problematiku - poruchy chování u dětí. Zazní velmi cenné informace a osobní zkušenosti z praxe mluvčího podané zajímavou aktivizující formou a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. Přijďte si poslechnout informace, položit dotazy či diskutovat.

Hosté:

 • Mgr. Petr Dřínovský

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kuchyňková 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Pardubice 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 773 097 932

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost

 9. 5. 2018 / Olšany u Prostějova

16:30 - 18:30

Tentokrát se zaměříme na problematiku školní zralosti. Stanovení odhadu správného času nástupu dítěte do školy může ovlivnit celou školní docházku. S přihlédnutím k individualitě každého dítěte bychom měli umět posoudit charakteristické společné znaky, které předurčují školní úspěšnost, což je zároveň i cílem tohoto semináře.

Hosté:

 • Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph. D.

 

Místo konání:

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 3 

 

Kontakt:

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Olomouc 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 770 120 826

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání - Specifika zrakového handicapu

 2. 5. 2018 / Liberec

13:30 - 15:30

Tentokrát se zaměříme na vzdělávání dětí a žáků se SVP - zrakové postižení. Zrakové vady a jejich funkční důsledky, možnosti využití optických a neoptických pomůcek. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Bc. Jitka Fajmonová
 • Bc. Kateřina Šretrová

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Masarykova 28, Liberec

Kontakt:

Bc. Petra Karbanová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Liberec 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 775 571 651

Pozvánka na akci ke stažení.


Setkání pro samosprávu a zřizovatele / Plzeňský kraj

 3. 5. 2018 / Plzeň

od 9:30

Zveme vás na společné setkání projektů Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), které realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nepromeškejte příležitost získat nové informace jak o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, tak o tématech týkajících se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky. 

Těšíme se na vaši účast!

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Čermákova 18, Plzeň

Kontakt:

PhDr. Ladislava Šlajchová Ph.D.

Vedoucí krajského pracoviště, Metodička pro vzdělávání, Vedoucí Centra podpory IPs SRP
Tel: 377 473 605
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánka na akci ke stažení.


Duben 2018


Vzájemná spolupráce střediska výchovné péče a školy

 27. 4. 2018 / Ostrava - Koblov

10:00 - 12:00

Trápí Vás problémové chování žáků, ať už spojené s ADHD či má jinou příčinu? Trápí Vás u žáků nerespektování autorit, agrese, komunikační problémy, špatný vliv party či záškoláctví? Nebo naopak máte v kolektivu děti, které jsou tiché a obáváte se, že se mohou stát obětí šikany? Nebuďte na tento problém sami a přijďte za odborníky ze Střediska výchovné péče, kteří Vám mohou pomoci. Účast na semináři je bezplatná.

Hosté:

 • Mgr. Simona Muťková - speciální pedagog - etoped, vedoucí Střediska výchovné péče

 

Místo konání:

Středisko výchovné péče Ostrava - Koblov, Antošovická 258, 711 00

 

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi

 26. 4. 2018 / Zlín

od 14:30

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy.

Host:

 • Ing. Miloš Sobotka
 • Ing. Lukáš Slovák

 

Místo konání:

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín

Pozvánka na akci ke stažení.


Integrace dítěte s autismem na základní škole

 24. 4. 2018 / Plzeň

10:00 - 12:00

Děti s autismem mívají své specifické vnímání a prožívání okolního světa, občas se hůře orientují v tom, co vidí, slyší, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, mívají obtíže v oblasti komunikace. Je třeba těmto odlišnostem porozumět, abychom k dětem s autismem v rámci vzdělávání volili správný přístup a děti se mohly plnohodnotně zapojit do své vrstevnické skupiny. 

Host:

 • Mgr. Alena Siváková

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak úspěšně zvládnout společné vzdělávání

 24. 4. 2018 / Liberec

13:00 - 15:00

Tentokrát se zaměříme na podpůrná opatření, úpravu obsahu vzdělávání dětí a žáků se SVP, práci asistenta pedagoga a kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI. 

Host:

 • Mgr. Karel Bárta

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Masarykova 28, Liberec

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Asistent pedagoga ve škole

 24. 4. 2018 / Ústí nad Labem

14:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku pozice asistenta pedagoga ve škole. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami ve spojení s asistentem pedagoga a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Bc. Roman Ziegler / ředitel ZŠ Most

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí n. L.

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 23. 4. 2018 / Jihlava

11:00 - 13:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Lenka Hečková
 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, 586 01, Jihlava

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak se z toho nezbláznit? Aneb kde jsou moje zdroje a jak o ně mohu pečovat?

 18. 4. 2018 / Olomouc

od 15:00 do 17:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku syndromu vyhoření. Mít dlouhodobě ambice udržet kvalitu role "leadera" dětí – ať už coby uvědomělý rodič či kvalitní pedagog – s sebou nese spoustu náročných situací a každodenních dilemat: Všem konfliktům není možné předejít a na všechny potíže se připravit.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Wellnerova 25, Olomouc

 

Host:

 • PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Přijďte na třetí infopanel / Karlovarský kraj

 18. 4. 2018 / Karlovy Vary

od 9:00

Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV, a to projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

Proto určitě nepromeškejte příležitost získat nové informace nejen o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, ale také s oblastmi týkajícími se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Přijďte na třetí infopanel / Praha

 18. 4. 2018 / Praha

od 10:00

Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV, a to projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

Proto určitě nepromeškejte příležitost získat nové informace nejen o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, ale také s oblastmi týkajícími se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Senovážné náměstí 872/25, Praha 1

 

Pozvánka na akci ke stažení.


 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané v mateřské škole, problematika školní zralosti

 16. 4. 2018 / Ostrov

15:30 - 17:00

Obsahem setkání bude přiblížení společného vzdělávání dětí v mateřských školách, problematika dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, možnosti přiznání různých podpůrných opatření dětem v mateřských školách, dále školní zralost a možná rizika při přechodu dítěte z MŠ do 1. roč. ZŠ z pohledu speciálního pedagoga, následná podpůrná opatření na ZŠ.

Hosté:

 • Mgr. Helena Kumperová

Místo konání:

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045

Pozvánka na akci ke stažení.


Přijďte na třetí infopanel / Liberecký kraj

 16. 4. 2018 / Liberec

od 9:00

Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV, a to projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

Proto určitě nepromeškejte příležitost získat nové informace nejen o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, ale také s oblastmi týkajícími se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Liberec, Masarykova 28, Liberec

 

Pozvánka na akci ke stažení.

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 13. 4. 2018 / Brno

11:00 - 13:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. 

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Křížová 22, Brno

Pozvánka na akci ke stažení.


Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona

 9. 4. 2018 / České Budějovice

13:00 - 15:00

Jaké jsou právní základy nového systému podpůrných opatření? Na semináři se dozvíte odpovědi na otázky vztahu mezi podpůrnými opatřeními, RVP a ŠVP, hlavně vůči IVP a PLPP. Budeme se věnovat také přetrvávajícím záměnám podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Hlinsko 49, České Budějovice

 

Pozvánka na akci ke stažení.

Březen 2018


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi - a jak na ně

 27. 3. 2018 / Plzeň

15:00 - 17:00

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s nejčastějšími a nejzávažnějšími pochybeními při používání nových pravidel vzdělávání dětí se SVP, která mnohdy vedou i k protiprávnímu stavu. Podstata pochybení vychází nejčastěji ze setrvání na praxi "starého" systému, či z neuvědomění si souvislostí. Proto bude součástí semináře i vysvětlení postupu vhodného a mnohdy i jednoduššího. Účast je na semináři zdarma.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Školní zralost

 26. 3. 2018 / Olomouc

15:00 - 17:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku školní zralosti. Stanovení odhadů správného času nástupu dítěte do školy může ovlivnit celou školní docházku. S přihlédnutím na individualitu každého dítěte bychom měli umět vhodně posoudit charakteristické společné znaky, které předurčují školní úspěšnostm což je zároveň i cílem tohoto semináře.

Hosté:

 • Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Wellnerova 256/25, Olomouc

Pozvánka na akci ke stažení.


Inkluzivní novela školského zákona v praxi

 20. 3. 2018 / Ústí n. L.

14:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Host:

 • Mgr. Petra Šumová

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01, Ústí n. L.


Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP

 20. 3. 2018 / Praha

13:00 - 16:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • PaedDr. Renée Grenarová Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Veronika Doležilová

 

Místo konání:

Základní škola Křimická 314, Praha 10 (společenská místnost)

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v MŠ

 17. 3. 2018 / Hradec Králové

9:00 - 12:00

Tentokrát se zaměříme na oblast společného vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, a to v prostředí mateřské školy. Reflektovány budou zkušenosti speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro diskuzi a odpovědi na dotazy k tématu.

Hosté:

 • Mgr. Helena Kudelová, speciální pedagog
 • Ester Ciezkowska, asistent pedagoga

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Nadaní, mimořádně nadaní a ti druzí (u kterých na to ještě nepřišli)

 17. 3. 2018 / Ostrov

11:00 - 13:00

Obsahem setkání je přiblížení problematiky nadání širší veřejnosti. Nadání a talent ve světle modelu dle Renzuliho. Co s ní(m), kam s ní(m)? Nadání neznamená vždy samé jedničky, aneb nadání neznamená bezbřehé štěstí.

Hosté:

 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Ivan Váňa

 

Místo konání:

Gymnázium Ostrov, pavilon A, učebna SV

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 16. 3. 2018 / Brno

11:00 - 13:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Křížová 22, Brno

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 12. 3. 2018 / Mělník

13:00 - 15:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová
 • Mgr. Lenka Hečková

 

Místo konání:

Velká zasedací místnost MÚ Mělník, nám. Míru 51 (v přízemí budovy)

Pozvánka na akci ke stažení.


Jak přirozeně přistupovat k inkluzi a nebát se zavádět inkluzi do praxe

 9. 3. 2018 / Ostrava

10:00 - 12:00

Inkluze je naprosto přirozený proces, který funguje na mnoha školách, aniž by byl "nálepkován" termínem inkluze. Proč se poslední dobou inkluze zdůrazňuje? Zazní stručná interpretace právní normy, osobní zkušenosti hosta se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také odpovědi na Vaše dotazy k tomuto tématu. 

Hosté:

 • PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi

 8. 3. 2018 / Zlín

od 14:30

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Ing. Miloš Sobotka
 • Ing. Lukáš Slovák

 

Místo konání:

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín

Pozvánka na akci ke stažení.


Dilemata komunikace "inkluzivní" školy s rodiči a dilemata komunikace rodiče s "inkluzivní" školou

 7. 3. 2018 / Pardubice

8:30 - 10:30

Rodiče jsou neopominutelnou součástí procesu společného vzdělávání, jsou jeho rovnoprávnými partnery. Obsahem semináře je výměna zkušeností v oblasti komunikace rodiny a školy pro ty zainteresované, kteří mají zájem diskutovat o dilematech tohoto fenoménu doby se zkušenými speciálními pedagožkami, z toho jedna je matkou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a cestu společného vzdělávání zná na vlastní kůži.

Hosté:

 • PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Bandžuchová

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

Pozvánka na akci ke stažení.


Společné vzdělávání v praxi - otázky a odpovědi

 6. 3. 2018 / Plzeň

10:00 - 12:00

Zaměříme se na společné vzdělávání v praxi a otázky, které nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. 

Hosté:

 • Bc. Monika Čermáková

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Čermákova 18, Plzeň

Pozvánka na akci ke stažení.


Inkluzivní přístup k dětem s poruchami chování a učení (nejen) v ZŠ

 3. 3. 2018 / Hradec Králové

9:00 - 12:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku inkluzivního přístupu k dětem s poruchami učení a chování v prostředí ZŠ, a to z pohledu speciálního pedagoga a psychologa. Pozornost bude věnována také spolupráci mezi rodinou a školou. Reflektovány budou mj. vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Helena Kudelová, speciální pedagog
 • Mgr. Petra Fettersová, psycholog

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Práce s dítětem s ADHD v inkluzivním prostředí

 3. 3. 2018 / Hradec Králové

12:30 - 14:30

Tentokrát se zaměříme na problematiku práce s dětmi s ADHD v inkluzivním prostředí, na možnosti podpory dítěte s ADHD, ale i jeho zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Prezentovány budou konkrétní náměty pro práci s dětmi s ADHD.

Hosté:

 • Mgr. Helena Kudelová, speciální pedagog
 • Mgr. Petra Fettersová, psycholog

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.

Únor 2018


Žák se specifickými poruchami učení na základní škole

 22. 2. 2018 / Olomouc

16:00 - 18:00

Základní myšlenkou semináře je informovat pedagogy a veřejnost o možnostech práce s žáky s poruchami učení. A to zejména ve frontální výuce, aniž by svoji výuku museli modifikovat a individualizovat pro určitou skupinu žáků. Kromě výkladu zazní i osobní zkušenost hosta se vzděláváním dětí s poruchami učení a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Host:

 • Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

 

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV Olomouc, Wellnerova 256/25, Olomouc

 

Kontakt

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Olomouc 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 770 120 826

Pozvánka na akci ke stažení.


Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP

 20. 2. 2018 / Praha

13:00 - 16:00

Účastníci semináře budou seznámeni se vztahem mezi podpůrnými opatření a RVP a ŠVP, především vůči IVP a PLPP, se způsoby poskytování i dalších podpůrných opatření (např. úprava obsahu a výstupů vzdělávání, hodnocení, organizace vzdělávání atd.) a s přetrvávajícím záměnami podpůrných opatření s jinými nástroji, které podpůrnými opatřeními nejsou.

Hosté:

 • PaeDr. Renée Grenarová Ph.D. et Ph.D. / ústřední metodik DVPP, NIDV
 • Mgr. Veronika Doležilová / právnička, členka koordinačního výboru aliance Rodiče za inkluzi

Místo konání:

Základní škola Mikulova (sborovna) 1594/4, Praha 11 - Chodov

Kontakt:

Bc. Yvona Grunclová 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Praha 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 222 122 317 
+ 420 777 405 418

Pozvánka na akci ke stažení.


Role asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ

 13. 2. 2018 / Hradec Králové

09:30 - 12:00

Tentokrát se zaměříme na problematiku kompetencí asistentů pedagoga v edukaci žáků se speciáními vzdělávacími potřebami v MŠ, ZŠ, SŠ a na nastavení funkční kooperace mezi pedagogem a asistentem pedagoga, a to v kontextu změn ve Vyhlášce č.27/2016 Sb. platných od 1.1. 2018. Reflektovány budou také vaše dotazy k tématu. 

Hosté:

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D., krajská metodička
 • Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Luční 460, Hradec Králové

Pozvánka na akci ke stažení.


Leden 2018

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně

 30. 1. 2018 / Jihlava

11:00 - 13:00

Tentokrát se zaměříme na nejčastější nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Kromě interpretace právní normy zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • Mgr. Lenka Hečková / právnička, členka koordinačního výboru aliance Rodiče za inkluzi
 • Mgr. Veronika Doležilová / právnička, členka koordinačního výboru aliance Rodiče za inkluzi

Místo konání:

Krajské pracoviště NIDV, Zborovská 3, Jihlava

Kontakt: 

Bc. Zuzana Prokšová, DiS. 
KRAJSKÁ METODIČKA 
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání, Jihlava 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+ 420 567 571 829 
+ 420 773 098 038 

Pozvánka na akci ke stažení.

Prosinec 2017

Jak přirozeně přistupovat k inkluzi a nebát se zavádět inkluzi do praxe

11. 12. 2017 / Pardubice

8:3010:30

Inkluze je naprosto přirozený proces, který funguje na mnoha školách, aniž by byl "nálepkován" termínem inkluze. Proč se poslední dobou inkluze zdůrazňuje? Zazní interpretace právní normy (stručně) i osobní zkušenost hosta se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Hosté:

 • PaeDr. Zdenka Šándorová Ph.D., Fakulta filosofická, Katedra věd o výchově, Univerzita Pardubice

Moderuje:

 • Mgr. Daniel Janata, facilitátor, konzultant implementace Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Místo konání: Krajské pracoviště NIDV, Za Pasáží 657, Pardubice 530 02

Pozvánka na akci ke stažení.

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně

12. 12. 2017 / Jihlava

Také vás nenechává téma inkluze chladnými? Přijďte na informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami.

 

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová, právnička, členka koordinačního výboru aliance Rodiče za inkluzi
 • Mgr. Lenka Hečková, právnička, spolupracovnice aliance Rodiče za inkluzi 

Pozvánka na akci ke stažení.


Kariérové poradenství v měnícím se světě aneb Úspěch pro každého žáka

13. 12. 2017 / Opava

Pracovní trh se rychle mění, jak na to reagovat (nejen) ve školním prostředí? Může být společné vzdělávání cestou úspěchu pro každého žáka, nebo uspějí jen ti nejnadanější? Jakou roli v tom může zastávat kariérové poradenství?

Host:

 • Mgr. Dorota Madziová, spoluzakladatelka Centra kompetencí, lektorka metody Mapování kompetencí CH-Q, věnuje se kariérovému poradenství, rozkrývání talentu, seberozvoji, práci s potenciálem a silnými stránkami každého jednotlivce.

Moderuje:

 • Mgr. Lucie Stanjurová

Místo konání: Centrum inkluze, LoveCoWork, Na Rybníčku 56, 746 01 Opava, 3. patro

 

Pozvánka na akci ke stažení.


Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně

18. 12. 2017 / Liberec

 

Informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy.

Hosté:

 • Mgr. Veronika Doležilová, právnička, členka koordinačního výboru aliance Rodiče za inkluzi
 • Mgr. Lenka Hečková, právnička, spolupracovnice aliance Rodiče za inkluzi 

 

Pozvánka na akci ke stažení.