Závěrečné šetření projektu OP VVV zaměřené na společné vzdělávání ukazuje, že školy jsou o krok dál!

Výstupní šetření realizované na školách zapojených v projektu APIV B ukázalo, kde se pokrok na školách v oblasti společného vzdělávání projevuje, předesílá však také jeho hranice. Zajímavé jsou také zjištění, jakým způsobem se dají využít přínosy tohoto projektu v dalších běžných školách.

Výběrovými vzorky byly vzorek 231 ředitelů reprezentující hodnocení dopadu služeb poskytovaných projektem na školy v krajské síti a vzorek 2 743 podpořených pedagogů, kteří splnili nebo měli splnit čerpání povinné podpory ve výši 40 hodin. Vstupní šetření probíhalo ve školním roce 2017/2018. Výstupní šetření proběhlo v období červen–říjen 2021.