Odborná platforma společného vzdělávání byla zřízena s cílem nestranně, nezávisle a průběžně vyhodnocovat cíle, opatření a procesy zavádění Akčního plánu implementace společného vzdělávání pro léta 2016–2018 (APIV 2016–2018) a navrhovat změny a doporučení pro roky 2019–2020 (APIV 2019–2020). Součástí požadavků na činnost platformy bylo i vyhodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů (ŠIKK), monitoring jejich implementace v praxi a schválení výstupů projektu APIV B. Reálně byla činnost odborné platformy dvakrát prodloužena z důvodů potřeby MŠMT odborně spolupracovat s nezávislou platformou expertů v oblasti společného vzdělávání.

Odbornou platformu společného vzdělávání tvořil tým spolupracujících expertů, jejichž činnost probíhala od října 2017 do června 2022. Platforma pracovala zejména na společných jednáních (celkem 20), ale i mimo ně (v rámci menších pracovních skupin i individuálně).

Odborná platforma provedla analýzu plnění milníků APIV za období 3. závěrečné fáze implementace APIV 2016–2018, a tím i stavu implementace koncepce; monitorovala rovněž aktivity navazujícího APIV 2019–2020 za první rok implementace.

Tomu předcházelo samotné vytvoření návrhu Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, který MŠMT po připomínkách a úpravách zveřejnilo. Návrh tezí APIV 2019–2020 zahrnující vyhodnocení i návrh samotných tezí budoucího plánu se stal podkladem k rozpracování budoucího plánu APIV 2019–2020 a sloužil k vyjednávání OP VVV s evropskou komisí v měsících leden–květen 2018 o budoucí podpoře společného vzdělávání v ČR ze strany ESF.

V rámci činnosti platformy byla navržena a se zástupci krajů projednána hodnotící kritéria pro vyhodnocování Školských inkluzivních koncepcí krajů (tzv. ŠIKK), která byla použita k vyhodnocení všech 14 koncepcí krajů, připomínky byly zcela nebo částečně přijaty do úpravy finální verze koncepcí.